Václav Krása online - Online chat

Foto Václav Krása
Václav Krása
Václav Krása je absolventem Střední ekonomické školy v Janských lázních a Berouně, má také maturitní zkoušku na Metropolitní univerzitě v Praze v oboru sociálně právní ochrana. Jeho profesní životopis začíná pozicí vedení veškeré účetní agendy v Domově důchodců v Tvoršovicích, od roku 1992 až do roku 2002 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byl zvolen za ODS a v roce 1998 za US. V roce 2008 působil na Úřadu vlády ČR jako poradce místopředsedy vlády. Od roku 2002 pak působí v Národní radě zdravotně postižených ČR na pozici předsedy.

Téma chatu: Politika a zdravotně postižení

Zadávání otázek

Zadávání otázek skončilo 08.10.2008 14:00.
 • 1. Otázka od knihovníkco je dnes nejpalčivější systémový problém zdravotně postižených lidí? podpora zaměstnanosti? jistě se možnosti v tomto směru velmi odvíjejí od vzdělávání... vy jste se například vypracoval a našel jste si svůj "šálek kávy"?

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane „knihovníku“největší systémový problém je skutečnost, že v naší zemi chybí systém tzv. ucelené rehabilitace. To je systém, který obsahuje zdravotní, rehabilitační, rekvalifikační či vzdělávací aktivity, vyhledání zaměstnání, úpravu bydliště a návrat do společnosti. Tento systém funguje v Rakousku, Německu a několika dalších zemích. Klíčovou je ta skutečnost, že člověk po nějaké nemoci či úrazu se dostává do systému, kde jednotlivé prvky navazují na sebe tak, že je takový člověk v co nejkratší době navrácen zpět do pracovní aktivity a normálního sociálního statutu. Zavedení tohoto systému v naší republice brání resortismus, nemožnost domluvy mezi jednotlivými ministerstvy.
  Václav Krása
 • 2. Otázka od Jar. KlimešVe sdělovacích prostředcích několikrát zaznělo, že za komunistického režimu byli tělesně postižení zavíráni do ústavů aby nebyli veřejností viděni. Kde se to dělo? V Brně se to nedělo. Z ústavu na Kociánce nás mnoho chodilo do středních škol a zcela volně do města. Pokud to jinde snad bylo mělo by se uvést kde a kdo se toho dopustil. Myslím, že by se měl vyzdvihnou dobrý přístup v Brně a kritizovat špatný tam kde byl. Eventualně uvažovat o postihu pachatelů aspoň morálním. Co Vy nato jako předseda?

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Klimeši, v době komunismu neexistovali, kromě pečovatelské služby, žádné terénní sociální služby. To znamená, že když někdo potřeboval sociální služby jiného charakteru než pečovatelské, tak musel jít do nějakého ústavního zařízení. Proto se říká, že lidé byli zavírání do ústavů, protože rodina dostávala minimální pomoc pokud se rozhodla pečovat o zdravotně postiženého člena rodiny.
  Václav Krása
 • 3. Otázka od Radomír PláteníkDobrý den, když se někdo zaváže svým podpisem na sociálce, že bude pečovat o postiženého invalidního důchodce a pak tuto pomoc bez důvodu odmítne, existuje na to nějaký paragraf?? Něco jako nedobré jednání v rozporu s dobrými mravy,neetické jednání k postiženému? Mám tím na mysli morální odsouzení dané písemně.Nebo je na to pamatováno v novém sociálním zákoně od ledna 08? děkuji.

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Pláteníku, na tuto skutečnost není v zákoně o sociálních službách pamatováno, a to proto, že rozhodnutí o péči o druhou osobu je dobrovolné a není vymahatelné. Osoba písemně prohlašuje, že bude pečovat o osobu blízkou a tím se legalizuje možnost využívat příspěvku na péči v rodině. To je smyslem uvedeného prohlášení.
  Václav Krása
 • 4. Otázka od josef chudýPodal jsem si odvolání v dubnu 2008 proti nepřiznání příspěvku na péči,dosud nemám žádnou zprávu o tom, nevíte do kdy to bude vyřešeno?S pozdravem.j.ch.

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Chudý, systém projednávání žádosti o příspěvek na péči téměř zkolaboval. Státní správa nedokáže zvládnout množství žádostí. Doporučuji Vám se písemně obrátit na příslušné pracoviště a připomenout jim, že správní lhůta již uběhla.
  Václav Krása
 • 5. Otázka od Standa VašíčekProč se ve svých vystoupeních ve prospěch postižených více nezabýváte nemorálnosti výběrů poplatků za položku na receptu,které se dotýká všech méně majedných lidí.Tyto poplatky s prominutím lze nazvat krádeží lékarnické lobby s vědomím mimo jiné i Parlamentu na bezbranných pacientech?

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Vašíčku, domnívám se, že nemorálnosti zdravotnických poplatků u osob, které jsou ve starobním či invalidním důchodům se věnuji velmi mnoho. Napsal jsem na toto téma několik článků. V současné době iniciuji zrušení těchto poplatků Ústavním soudem ČR.
  Václav Krása
 • 6. Otázka od Jarda Ptáčekproč nejsou osvobozeni od poplatků invalidní důchodci, kteří nemohou pracovat, nebot je nikdo nezaměstná kvůli jejich nemohoucnosti..

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Ptáčku, na tuto otázku já hledám také dlouho odpověď. Ministerstvo zdravotnictví ČR odpovídá známým výrokem z pohádky „když všichni tak všichni“. Je to nepřiměřená tvrdost vůči těmto občanům, nemající ve světě srovnání.
  Václav Krása
 • 7. Otázka od DoležalováDobrý den pane Krása.Velmi mě mrzí,že se někdo nezabývá zneužíváním znaků vozíčkáře v autech.Mnoho zdravých řidičů používá znaky vypůjčené,používají parkoviště pro postižené a potom Ti,kteří opravdu jsou postižení nemají kde zaparkovat.Policie toto vůbec nekontroluje a toto zneužívání se čím dál více rozšiřuje.Nemělo by být toto kontrolování ze strany policie uzákoněno?Aby policie kontrolovala půkazky se znakem?Děkuji za odpověď

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážená paní Doležalová, tato kontrola je uvedena v zákoně a při zneužití označení O1 lze uložit pokutu až do výše 5.000,-Kč. Bohužel policie nedostatečně kontroluje využívání označení. Někdy ani neví, že každý držitel označení O1 musí mít také průkazku ZTP nebo ZTP/P. Jinak s Vámi souhlasím.
  Václav Krása
 • 8. Otázka od MildaDomnívám se, že tato problematika je velmi přebytečně medializovaná a už teď je jí věnováno více pozornosti i financí než si skutečně zaslouží. Vždyť postižení si za svůj stav většnou stejně můžou sami ať už zbytečným riskováním na silnici či sportu. A proč bychom měli doplácet na to a platit ze svých daní to, že se někdo sám zmrzačí? Nutnost pro úřady zaměstnávat postižené, když i zdraví lidé nemohou najít práci, bezbarierové přístupy tam, kam nikdy žádný vozíčkář nepřijede a absurdně naddimenzované množství parkovacích míst u obchodních domů jsou toho důkazem. Osobně jsem pro plné hrazení poplatků ve zdravotníctví a jeho následné proplacení podle toho, jakou má kdou pojistku. A těm, co si zlomí páteř při extrémním lyžování bych nezaplatil ani vozíček.

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Mildo, přeji Vám, abys se Vám v životě nic zlého nestalo. S Vašim názorem samozřejmě nesouhlasím, protože většina lidí si zdravotní postižení nezpůsobí nějakým nesmyslným riskováním. Největší počet zdravotních postižení je z důvodu vrozených vad a nemocí, kterým těžko lze dopředu zabránit (roztroušená skleróza, rakovina a mnoho dalších ). Je vhodné, abyste si o této problematice přečetl více.
  Václav Krása
 • 9. Otázka od Eva KapounováPane Kráso,už jednou jsem vám psala o tom, proč není průkazka ZTP( především v MHD apod.) uznána u nás jako v celé Evropě. Jde mi o postižené mladé dobrovolníky, kteří u nás pomáhají v rámci projektu Evropská dobrovolná služba a je to pro ně často jediná příležitost. Snažil jste se mi v odpovědi vysvětlit, proč to nejde, což jsou známé argumenty, ale ani slovo o tom, co uděláte pro to, aby aby to šlo. Ptám se tedy : co vy osobně uděláte pro to, aby ZTP platilo v rámci celé EU?

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážená paní Kapounová, já nikdy dopředu neříkám co budu dělat, pokud si nejsem jist, že jsem schopen takový úkol splnit. V současné době začínáme realizovat, společně se Švédskou národní radou osob se zdravotním postižením projekt, jehož výsledkem by měla být výzva Evropské komisi, aby přijala nařízení pro jednotný průkaz pro osoby se zdravotním postižením na nějž by byly vázány různé benefity v rámci cestování OZP. Na konci příštího roku se mě můžete zeptat jak celý projekt dopadl.
  Václav Krása
 • 10. Otázka od PlajaNelíbí se mi, že často je od Vás slyšet dejte, dejte, přidejte. Proč neřeknete přímo: Občané, dejte nám. Spousta lidí si svůj stav zavinilo samo, proč na ně mají doplácet jiní? Pokud jim ho někdo způsobil, ať se o ně postará. Pokud rodiče ví, že dítě nebude zdravé, ať to jde na jejich triko. Práci nemoho sehnat i zdraví. Chápu, že to není jednuduché, ale tady je přesolidarizované. Kolik ZTTP má auto, a ještě v něm ani nesedělo a jezdí v něm jen rodina? Proč si neuděláte pořádek?

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane Plajo, obávám se, že Váš pohled je poněkud posunutý. Pořád lze dělat pouze v mezích zákona. Nemohu souhlasit s Vašimi výroky, kteří jsou zodpovědní za postižení svých dětí apod. Jednotlivá uskupení lidí vznikají právě proto, aby se solidarizovali slabší s těmi silnějšími. To je základní myšlenka vzniku všech společenství, protože jednotlivý člověk není schopen bez společnosti dlouhodobě obstát. Jsem přesvědčen o tom, že za 40 let se na celý systém solidarity budete dívat jinak než dnes.
  Václav Krása
 • 11. Otázka od to Eva Kapounová,pokud není dopravce státní, proč by měl poskytovat slevy ze svého? To bychom mohli chtít rohlík třeba za 50 hal. Ostatně ceny jsou smluvní ...

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážená paní Kapounová, souhlasím s Vámi, že by bylo lepší řešit podporu cestování osob se zdravotním postižením dávkou než-li nutit ke slevám soukromé dopravce. Tuto změnu je potřeba ještě dokončit. Je to pozůstatek dob minulých. V západních evropských zemích je tento problém řešen jakousi jednotnou dávkou na mobilitu, a to dle rozsahu zdravotního postižení.
  Václav Krása
 • 12. Otázka od fešákco říkáte způsobu posuzování invalidity posudkovými lékaři - spousta "zdravých" dostane invalidní důchod, na druhou stranu jsou lidé opravdu postižení dost popotahováni, aby prokazovali své nároky...

  Foto Václav Krása
  Odpověď: Vážený pane "fešáku", souhlasím s Vámi, že způsob posuzování invalidity je velmi nedokonalý. nejsou přesná pravidla. V zahraničí se tento problém řeší tak, že neposuzuje jeden odborný lékař, ale že řada odborných lékařů se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu klienta. Myslím, že tento způsob je spravedlivější.
  Václav Krása
Děkujeme za vaše dotazy a těšíme se na další online diskuze.

Označení stránky: Vaclav krása zdravotne postižení

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies