CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH A NEPOŠTOVNÍCH SLUŽEB

Na této stránce najdete základní ceník České pošty od 1. ledna 2020 a starší ceníky, náhled celého ceníku a originální ceníky České pošty 2017, 2018, 2019 a 2020 ke stažení.

Česká pošta zdražuje od 1. 1. 2020 některé základní služby, například cena doporučeného a cenného psaní vzroste o 3Kč. Od 1. února 2020 také pošta plánuje tzv. dvourychlostní doručování listovních zásilek, více v samostatném článku.

 

 

Poštovní podmínky

České pošty, s.p.

 

Ceník

 

poštovních služeb a ostatních služeb

poskytovaných Českou poštou, s.p.

 

 

 

 

 

 

             

Platí od 1. března 2019

                                                         OBSAH                

 

OBSAH.......................................................................................................................................................... 2

CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH A NEPOŠTOVNÍCH SLUŽEB................................................. 5

I.  LISTOVNÍ ZÁSILKY............................................................................................................................ 5

1.  Obyčejné psaní........................................................................................................................... 5

2.  Obyčejná slepecká zásilka........................................................................................................... 5

3.  Doporučené psaní....................................................................................................................... 6

4.  Doporučená slepecká zásilka....................................................................................................... 6

5.  Cenné psaní................................................................................................................................ 7

6.  Firemní psaní.............................................................................................................................. 7

7.  Firemní psaní – doporučeně......................................................................................................... 7

8.  Zásilky s obsahem hlasovacích lístků............................................................................................ 7

9.  Doplňující informace k listovním zásilkám...................................................................................... 8

10.  Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen........................................................ 9

11.  Slevy....................................................................................................................................... 11

II.  BALÍKOVÉ ZÁSILKY....................................................................................................................... 14

1.  Balík Do ruky............................................................................................................................. 14

2.  Balík Na poštu........................................................................................................................... 14

3.  Obyčejný balík, Obyčejná zásilka................................................................................................ 15

4.  Cenný balík............................................................................................................................... 15

5.  Doporučený balíček................................................................................................................... 15

6.  Balík Do balíkovny..................................................................................................................... 16

7.  Balík Komplet............................................................................................................................ 16

8.  Balík Expres.............................................................................................................................. 17

9.  EMS – EXPRESS MAIL SERVICE.............................................................................................. 17

10.  Balík Nadrozměr...................................................................................................................... 18

12.  Doplňující informace k balíkovým zásilkám................................................................................ 19

13.  Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen...................................................... 20

14.  Slevy....................................................................................................................................... 28

III.  REKLAMNÍ A TISKOVÉ ZÁSILKY................................................................................................. 30

1.  Obchodní psaní......................................................................................................................... 30

2.  Roznáška informačních/propagačních materiálů (RIPM)............................................................... 32

3.  Cílený leták............................................................................................................................... 33

4.  Tisková zásilka.......................................................................................................................... 33

5.  Reklamní vzorky na poště.......................................................................................................... 34

6.  Doplňující informace k reklamním a tiskovým zásilkám................................................................. 34

IV.  POŠTOVNÍ POUKÁZKY................................................................................................................ 34

1.  Základní ceny......................................................................................................................... 34

2.  Doplňkové služby, příplatky a vrácení cen............................................................................ 35

3.  Slevy....................................................................................................................................... 35

V.  SIPO................................................................................................................................................ 36

1.  SIPO pro Plátce...................................................................................................................... 36

2.  SIPO pro Příjemce plateb....................................................................................................... 36

3.  Slevy....................................................................................................................................... 37

VI.  SLUŽBY VEŘEJNÉ SPRÁVY NA POŠTÁCH............................................................................... 39

1.  Služby kontaktního místa veřejné správy Czech POINT....................................................... 39

2.  Příjem a zpracování formulářů............................................................................................... 39

3.  Ceník certifikačních služeb.................................................................................................... 40

4.  Bezpečné úložiště.................................................................................................................. 41

5.  Doplňkové služby k datovým schránkám............................................................................... 42

VII.  ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY...................................................................................................................... 43

VIII. ZÁKAZNICKÁ KARTA ČESKÉ POŠTY........................................................................................ 48

IX.  POHLEDNICE ONLINE.................................................................................................................. 50

X.  ODVOZ BALÍKŮ.............................................................................................................................. 51

XI.  DINO – DLUHOVÉ INKASO OBYVATELSTVA............................................................................ 52

XII.  KOPÍROVÁNÍ................................................................................................................................ 52

XIII. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBJEDNÁVKY......................................................................................... 52

CENY MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH A NEPOŠTOVNÍCH SLUŽEB................................................. 54

I.  LISTOVNÍ ZÁSILKY.......................................................................................................................... 54

1.  Obyčejná zásilka........................................................................................................................ 54

2.  Obyčejná slepecká zásilka.......................................................................................................... 54

3.  Doporučená zásilka.................................................................................................................... 55

4.  Doporučená slepecká zásilka...................................................................................................... 55

5.  Cenné psaní.............................................................................................................................. 56

6.  Obyčejný tiskovinový pytel.......................................................................................................... 57

7.  Doporučený tiskovinový pytel...................................................................................................... 58

8.  Obchodní psaní do zahraničí (Slovensko).................................................................................... 59

9.  Doplňující informace k mezinárodním listovním zásilkám.............................................................. 59

10.  Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen...................................................... 60

11.  Slevy....................................................................................................................................... 61

12.  Zvláštní služby......................................................................................................................... 61

II.  BALÍKOVÉ ZÁSILKY....................................................................................................................... 62

1.  Standardní balík......................................................................................................................... 62

2.  Cenný balík............................................................................................................................... 65

3.  Zásilky EMS (Express Mail Service)............................................................................................ 66

4.  Obchodní balík do zahraničí....................................................................................................... 68

5.  Doplňující informace k mezinárodním balíkovým zásilkám............................................................ 68

6.  Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen........................................................ 69

7.  Slevy......................................................................................................................................... 71

8.  Zvláštní služby........................................................................................................................... 72

III.  POŠTOVNÍ POUKÁZKY................................................................................................................. 73

1.  Ceny....................................................................................................................................... 73

2.  Doplňkové služby................................................................................................................... 73

3.  Příplatky.................................................................................................................................. 73

4.  Zvláštní služby........................................................................................................................ 73

IV.  CELNÍ DEKLARACE...................................................................................................................... 74

POŠTOVNÍ CENINY A ZBOŽÍ.................................................................................................................... 76

I.  POŠTOVNÍ CENINY A CELINY....................................................................................................... 76

II.  ZBOŽÍ............................................................................................................................................... 78

PŘÍLOHY..................................................................................................................................................... 79

I.  ZAŘAZENÍ ZEMÍ DO CENOVÝCH SKUPIN.................................................................................... 79

II.  ABECEDNÍ SEZNAM EVROPSKÝCH ZEMÍ.................................................................................. 85

III.  Podrobné informace k doplňkovým službám, příplatkům a vrácení cen....................................... 86

IV.  KURS DTS A KČ............................................................................................................................ 91

 


CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH A NEPOŠTOVNÍCH SLUŽEB

I. LISTOVNÍ ZÁSILKY

1.      Obyčejné psaní  

(čl. 11 poštovních podmínek)

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

Do hmotnosti / cena v Kč

 

50 g - standard1)

100 g2)

500 g2)

1 kg2)

Základní cena

19,00 

23,00 

27,00 

33,00 

Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek3)

18,00

22,00

26,00

32,00

Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek3)

15,00

19,00

23,00

29,00

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

9,50

13,30

17,10

22,80

 

2. Obyčejná slepecká zásilka

čl. 12 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

Do hmotnosti / cena v Kč

7 kg

Obyčejná slepecká zásilka7)

Osvobozeny od cen za základní služby

 

 

             

3.      Doporučené psaní

čl. 13 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

 

Do hmotnosti / cena v Kč

 

50 g - standard1)

100 g6)

500 g6)

1 kg6)

2 kg6)

Základní cena

44,00

52,00

54,00

60,00

66,00

Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek3)

42,00

50,00

52,00

58,00

64,00

Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek3)

37,00

45,00

48,00

54,00

60,00

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

27,70

35,00

37,80

43,30

48,80

 

4.      Doporučená slepecká zásilka

čl. 14 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

Do hmotnosti / cena v Kč

7 kg

Doporučená slepecká zásilka7)

Osvobozeny od cen za základní služby

 

 

 

 

 

                

5.       Cenné psaní

čl. 15 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

 

Do hmotnosti / cena v Kč5)

 

50 g

100 g

500 g

1 kg

2 kg

Základní cena

49,00 

53,00 

55,00 

61,00

67,00 

Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek3)

47,00

51,00

54,00

60,00

66,00

Cena se Zákaznickou kartou ČP - při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek3)

43,00

47,00

50,00

56,00

62,00

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

33,40

37,10

39,90

45,40

51,00

 

6.      Firemní psaní

(Poštovní podmínky služby Firemní psaní)

 

Hmotnost do

50 g 

100 g

500 g

1 kg

Cena v Kč

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

12,00

14,52

16,00

19,36

20,00

24,20

24,00

29,04

Na základě konkrétních parametrů podání odesílatele lze dohodou sjednat individuální jednotnou cenu.

 

7.      Firemní psaní – doporučeně

(Poštovní podmínky služby Firemní psaní - doporučeně)

 

Hmotnost do

50 g 

100 g

500 g

1 kg

2 kg

Cena v Kč

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

35,00

42,35

40,00

48,40

45,00

54,45

50,00

60,50

55,00

66,55

Na základě konkrétních parametrů podání odesílatele lze dohodou sjednat individuální jednotnou cenu. 

 

8.      Zásilky s obsahem hlasovacích lístků

(Obchodní podmínky služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků)

Zásilky s obsahem hlasovacích lístků

Cena v Kč bez DPH

Cena v Kč s DPH

Za každou zásilku s obsahem hlasovacích lístků v rámci běžné doručovací pochůzky.

5,54 Kč

6,70

             

9.       Doplňující informace k listovním zásilkám

 

1)     Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm.

 

2)     Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

 

3)     Zvýhodnění pro podání se Zákaznickou kartou České pošty

       Každý držitel Zákaznické karty České pošty má nárok na uplatnění zvýhodnění při podání zásilek Obyčejné psaní, Doporučené psaní nebo Cenné psaní se Zákaznickou kartou. Při podání více typů zásilek najednou se pro účely zvýhodnění sčítá počet zásilek typu Doporučené psaní s počtem zásilek typu Cenné psaní; počet zásilek typu Obyčejné psaní se s ostatními typy zásilek nesčítá.

 

4)     Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem Ceny jsou platné pouze pro:

         uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p. „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. 

         podavatele, kteří hradí ceny za poštovní služby na základě s Českou poštou, s.p., uzavřené „Dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem.“ Podmínkou uzavření dohody podle předchozí věty je předpokládaný finanční obrat podavatele za kalendářní rok za podání vnitrostátních poštovních zásilek Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček, Cenné psaní, Obyčejný balík, Cenný balík a mezinárodních poštovních zásilek Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní po odečtení všech slev, ve výši alespoň 3 mil. Kč. Pokud podavatel nedosáhne za kalendářní rok finančního obratu v požadované výši, bude mu po uplynutí kalendářního roku doúčtován rozdíl mezi základní cenou po odečtení slev, na které má nárok a cenou po odečtení „slevy pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem“. Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem se nevztahují na ceny hrazené na základě dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem PostBox.

 

5)     Cena je uvedena bez příplatku za Udanou cenu. Musí být použit speciální bezpečnostní plastový obal prodávaný Českou poštou. Formát C5 – 16,2 x 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5) Formát C4 – 22,9 x 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4).

 

6)     Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

 

7)     Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

 

                            

10. Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen

Druh zásilky

Obyčejné psaní

Doporučené psaní

Cenné psaní

Slepecké zásilky

Firemní psanídoporučeně*

Cena v Kč (ceny jsou osvobozeny od DPH)

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Doplňkové služby

 

Dodejka

-

15,00

15,00

obsaženo

v ceně služby

14,88

18,00

Dodání do vlastních rukou

-

10,00

10,00

obsaženo

v ceně služby

9,92

12,00

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

-

10,00

10,00

obsaženo

v ceně služby

9,92

12,00

Dobírka

-

14,00

14,00

obsaženo

v ceně služby

14,05

17,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C se dále připočítává:

 

Poštovní poukázka A od částky 1 Kč do 5 000 Kč

-

36,00

36,00

obsaženo

v ceně služby

36,36

44,00

Poštovní poukázka A od částky 5 001 Kč do 50 000 Kč

-

44,00

44,00

obsaženo

v ceně služby

43,80

53,00

Poštovní poukázka A za každých dalších započatých 10 000 Kč

-

7,00

7,00

obsaženo

v ceně služby

6,61

8,00

Poštovní poukázka C od částky 1 Kč do 5 000 Kč

-

45,00

45,00

obsaženo

v ceně služby

44,63

54,00

Poštovní poukázka C od částky 5 001 Kč do 50 000 Kč

-

56,00

56,00

obsaženo

v ceně služby

56,20

68,00

Poštovní poukázka C za každých dalších započatých 10 000 Kč

-

13,00

13,00

obsaženo

v ceně služby

13,22

16,00

Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

-

20,00

20,00

obsaženo

v ceně služby

19,83

24,00

Bezdokladová dobírka –  do 5 000 Kč

-

30,00

30,00

obsaženo

v ceně služby

29,75

36,00

Bezdokladová dobírka –  do 50 000 Kč

-

40,00

40,00

obsaženo

v ceně služby

39,67

48,00

Bezdokladová dobírka – za každých započatých 10 000 Kč

-

5,00

5,00

obsaženo

v ceně služby

4,96

6,00

Zkrácení úložní doby

-

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Prodloužení úložní doby - odesílatel

-

20,00

20,00

obsaženo

v ceně služby

19,83

24,00

Elektronické oznámení adresátovi

-

-

obsaženo

v ceně služby

-

-

Elektronické oznámení odesilateli

-

3,00

3,00

obsaženo v ceně služby

3,31

4,00

Příplatky

 

Odpovědní zásilka

4,00

4,00

4,00

-

-

Prodloužení úložní doby - adresát

-

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Opakované dodání na žádost adresáta běžnou pochůzkou

-

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Opakované dodání na žádost adresáta zvláštní pochůzkou

-

90,00

90,00

obsaženo

v ceně služby

90,08

109,00

*                     Na základě konkrétních parametrů podání odesílatele lze dohodou sjednat individuální jednotnou cenu      


 

 

 

Druh zásilky

Obyčejné psaní

Doporučené psaní

Cenné psaní

Slepecké zásilky

Cena v Kč (ceny jsou osvobozeny od DPH)

Příplatky

Doručit mezi 18 – 21 hod.*

-

-

bez

DPH 

s DPH

-

**

20,66

**

25,00

Udaná cena – do 5 000 Kč

-

-

6,00

-

Udaná cena – do 30 000 Kč

-

-

14,00

-

Udaná cena – za každých

započatých 10 000 Kč nad 30 000

-

-

14,00

-

Doplatné

 

a) Nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky

17,00 + doplatek do

ceníkové ceny

-

-

-

b) Kartónový lístek, který nemá pravoúhlý tvar

doplatek do

výše ceny za

Obyčejné psaní 100 g

-

-

-

Nedovolený obsah

-

-

-

viz podrobné informace

k Doplňkovým službám, příplatkům a vrácení cen

Vrácení cen

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

-

cena dle

poukazované částky

cena dle

poukazované částky

-

Při použití dobírkové složenky

Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

-

20,00

20,00

-

Při vrácení poštovní zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“ pošta vrací

-

částku

uhrazenou za službu

„Bezdokladová dobírka“

sníženou o 10,00 Kč

částku

uhrazenou za službu

„Bezdokladová dobírka“

sníženou o 10,00 Kč

-

Vrácení poštovní zásilky odesílateli

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

 

*                     Dispozici je možné zvolit pouze v rámci webové aplikace Změna doručení online. ** Doručit mezi 18 – 21 hod. není součástí základní poštovní služby, nevztahuje se proto na něj zákonné osvobození od DPH. 

 

 

 

                

 

Ceny za doplňkové služby*

Pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty

Služba

Cena v Kč **

Dodejka

14,30

Dodání do vlastních rukou

9,50

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

9,50

Dobírka

13,30

Udaná cena

 

- Udaná cena do 5 000 Kč

5,70

- Udaná cena do 30 000 Kč

13,40

- Udaná cena – za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

13,40

 

*                     Lze požadovat pouze u zásilek, kde jsou tyto doplňkové služby poskytovány **  Ceny uvedených doplňkových služeb jsou osvobozeny od DPH. 

11. Slevy

 

1. Množstevní slevy podle obratu podniku z poskytování poštovních služeb konkrétnímu

odesílateli*

 

Nárok na vyplacení množstevní slevy má osoba, která podniku uhradila cenu poštovní služby (podavatel). Slevy se týkají vnitrostátních poštovních služeb: Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard a Cenné psaní. Nevztahují se na odpovědní zásilky. Slevy se, pokud není dohodnuto jinak, vyplácejí z celkového ročního obratu podniku z poskytování poštovních služeb: Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček a Cenné psaní konkrétnímu odesílateli dosaženého za kalendářní rok, a to po uplynutí kalendářního roku a po odečtení všech slev.

 

Pro účely výpočtu celkového ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb konkrétnímu odesílateli se bere v potaz výhradně obrat podniku realizovaný z poskytování poštovních služeb, u nichž byly splněny následující podmínky:

     Adresní strana podaných poštovních zásilek byla upravena podle požadavků podniku.  

     Při podání poštovních zásilek byly podniku předloženy podací doklady, na nichž byla uvedena osoba odesílatele a počet a druh podaných poštovních zásilek. 

     Údaje o odesílateli uvedené na poštovních zásilkách se neliší od údajů uvedených v podacích dokladech. 

     V podacích dokladech, je jako odesílatel uveden skutečný původce zásilky. 

 

V případě opakovaného zjištění nedodržení některé z posledních dvou výše uvedených podmínek v průběhu jednoho kalendářního roku, ztrácí podavatel nárok na vyplacení množstevní slevy. Na základě žádosti podavatele nebo podavatelů lze v případě odesílatelů, kteří jsou členy jednoho podnikatelského seskupení přiznat množstevní slevu ve výši určené podle celkového ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb podnikatelskému seskupení jako celku. Procentuální výše slevy se v takovém případě pro část obratu dosaženou před podáním žádosti určuje na základě ročního obratu z poskytování výše uvedených poštovních služeb jednotlivému členu podnikatelského seskupení a pro část obratu dosaženou po podání žádosti na základě ročního obratu z poskytování výše uvedených poštovních služeb podnikatelskému seskupení jako celku.

 

V případě předpokládaného ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb přesahujícího 70 000 000,- Kč lze dohodou sjednat vyplacení části slevy určené na základě předpokládaného ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb v průběhu roku. V případě, že v průběhu roku dojde k navýšení procentuální výše množstevní slevy, je pro stanovení množstevní slevy za kalendářní rok rozhodná procentuální výše množstevní slevy platná v poslední den kalendářního roku.

 

 

 

Listovní zásilky

1.1       Obyčejné psaní – slevy 

 

Roční obrat nad 

Sleva 

350 000 Kč

1,00 %

750 000 Kč

2,00 %

1 250 000 Kč

3,00 %

2 000 000 Kč

5,00 %

5 000 000 Kč

7,00 %

10 000 000 Kč

15,50 %

15 000 000 Kč

16,00%

25 000 000 Kč

16,50%

35 000 000 Kč

17,00%

45 000 000 Kč

17,50%

55 000 000 Kč

18,00%

65 000 000 Kč

18,50%

75 000 000 Kč

19,00%

85 000 000 Kč

19,50%

 

1.2 Doporučené psaní, Cenné psaní - slevy

 

Roční obrat nad 

Sleva 

5 mil. Kč

1,75 %

10 mil. Kč

5,00 %

100 mil. Kč

8,00 %

 

* Odesílatelem se rozumí osoba, která je původcem zásilky.

 

2. Množstevní sleva podle obratu podniku z poskytování poštovních služeb konkrétnímu podavateli*

 

Nárok na vyplacení množstevní slevy má osoba, která podniku uhradila cenu poštovní služby (podavatel). Sleva se týká vnitrostátních poštovních služeb: Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní a Doporučené psaní – standard. Nevztahuje se na odpovědní zásilky a na zásilky, u nichž byla zvolena doplňková služba „Dobírka“.

 

Sleva se, pokud není dohodnuto jinak, vyplácí z celkového ročního obratu podniku z poskytování poštovních služeb Obyčejné psaní a Obyčejné psaní standard, Doporučené psaní, Doporučení psaní standard,

Doporučený balíček a Cenné psaní konkrétnímu podavateli dosaženého za kalendářní rok a po odečtení všech slev. 

V případě předpokládaného ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb přesahujícího 70 000 000,- Kč lze dohodou sjednat vyplacení části slevy určené na základě předpokládaného ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb v průběhu roku.  Pro účely výpočtu celkového ročního obratu podniku z poskytování výše uvedených poštovních služeb se bere v potaz výhradně obrat podniku realizovaný z poskytování poštovních služeb, u nichž byly splněny následující podmínky:

 

? V případě poštovních služeb Obyčejné psaní a Obyčejné psaní standard, Doporučené psaní, Doporučení psaní standard - podání poštovních zásilek rozdělených podle gramáže a podle skutečnosti, zda se jedná o zásilky strojně tříditelné či nikoli. Za strojně tříditelné se považují zásilky, které dosahují rozmezí od minimálního povoleného rozměru (140 x 90 mm) do rozměru formátu C5 včetně (162 x 229 mm) s maximální hmotností 100 g, jejichž tloušťka nepřesahuje 5 mm, jsou ohebné a stejné tloušťky.

Listovní zásilky

     V případě poštovní služby Doporučené psaní, Doporučení psaní standard, Doporučený balíček a Cenné psaní – elektronické předání podacích údajů k zásilkám, a to nejpozději v okamžiku podání.

     V případě všech výše uvedených poštovních služeb - podání poštovních zásilek, jejichž adresní strana je upravena podle požadavků podniku.   

     V případě všech výše uvedených poštovních služeb - předem podaná písemná žádost podavatele

o kontrolu splnění výše uvedených podmínek při podání.

 

 

2.1       Obyčejné psaní, Doporučené psaní

 

Roční obrat nad

Sleva 

350 000 Kč

0,5 %

 

*Podavatelem se rozumí osoba, která uhradila cenu poštovní služby.

 

 

 

3.         Ostatní slevy

 

Druh zásilky

Obyčejné psaní

Doporučené psaní

Cenné psaní

Sleva v Kč (ceny jsou osvobozeny od DPH)

Sleva při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů

-

-

2,00 

Při souběhu doplňkové služby Dodejka, Dodání do vlastních rukou, Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a dispozic odesílatele „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“ se při podání poskytne sleva 

-

2,00

-

 

                

Listovní zásilky


 

 

                                                                           II.    BALÍKOVÉ ZÁSILKY

 

1.         Balík Do ruky

(Poštovní podmínky služby Balík Do ruky)

 

Ceny v Kč 1)

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100  cm)

XL (240 cm)

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Základní cena

106,61

129,00

131,40

159,00

172,72

209,00

296,68

359,00

Cena se Zákaznickou kartou 

98,34

119,00

123,13

149,00

164,45

199,00

288,41

349,00

Cena s předáním podacích dat elektronicky 5)

98,34

119,00

123,13

149,00

164,45

199,00

288,41

349,00

Cena se Zákaznickou kartou a  předáním podacích dat elektronicky 5)

90,08

109,00

114,87

139,00

156,19

189,00

280,15

339,00

 

2.         Balík Na poštu

(Poštovní podmínky služby Balík Na poštu)

 

 

 

Ceny v Kč 1)

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100  cm)

XL (240 cm)

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Základní cena

90,08

109,00

114,87

139,00

156,19

189,00

280,15

339,00

Cena se Zákaznickou kartou 

81,81

99,00

106,61

129,00

147,93

179,00

271,89

329,00

Cena s předáním podacích dat elektronicky 5)

81,81

99,00

106,61

129,00

147,93

179,00

271,89

329,00

Cena se Zákaznickou kartou a  předáním podacích dat elektronicky 5)

73,55

89,00

98,34

119,00

139,66

169,00

263,62

319,00

 

        

3. Obyčejný balík, Obyčejná zásilka

čl. 11 a 11a poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

Ceny v Kč 2)

 

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

 

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100 cm)

XL (240 cm) 

Základní cena

89,00

119,00

169,00

319,00

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem 4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

86,00

114,00

162,00

304,00

 

4.         Cenný balík

čl. 16 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

Ceny v Kč 2)

 

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

 

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100 cm)

XL (240 cm) 

Základní cena

129,00

159,00

209,00

359,00

Cena s předáním podacích dat elektronicky 5) 

121,00

151,00

201,00

351,00

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen

Kreditem 4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

112,00

138,00

181,00

319,00

 

5.         Doporučený balíček

čl. 13 poštovních podmínek

Ceny této základní poštovní služby a s ní souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

 

 

Ceny v Kč 3)

 

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

 

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (60 cm)*

XL (240 cm) 

Základní cena

99,00

119,00

169,00

-

Cena s předáním podacích dat elektronicky 5) 

91,00

111,00

161,00

-

Cena pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen

Kreditem 4) nebo pro zákazníky Hybridní pošty

95,00

114,00

162,00

-

*V souladu s vyhláškou 464/2012 Sb. nesmí nejdelší strana Doporučeného balíčku přesáhnout 60 cm.

 

             

 

6.         Balík Do balíkovny

 

6.1  Základní cena Balíku Do balíkovny

(poštovní podmínky služby Balík Do balíkovny)

 

Hmotnost do

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

5 kg

45,00

54,45

20 kg

90,00

108,90

Na základě konkrétních parametrů podání odesílatele lze dohodou sjednat individuální cenu.

Seznam Balíkoven je uveden na internetových stránkách České pošty.

 

6.2  Základní cena Balíku Do balíkovny včetně ceny doplňkové služby Bezdokladová dobírka

(poštovní podmínky služby Balík Do balíkovny)

 

Hmotnost do

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

5 kg

60,00

72,60

20 kg

105,00

127,05

Na základě konkrétních parametrů podání odesílatele lze dohodou sjednat individuální cenu. 

 

7.         Balík Komplet

(poštovní podmínky služby Balík Komplet)

 

Základní cena

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Velikost M, doporučená váha 7 kg

123,15

149,00

Doplňkové služby v základní ceně:  Elektronické oznámení odesílateli, Elektronické oznámení adresátovi, volba služby „Doručit mezi  8 – 14 hod.“ nebo „Doručit mezi 13 – 19 hod.“ Jiné doplňkové služby nelze ke službě Balík Komplet objednat.

 

                

 

8.         Balík Expres

(Poštovní podmínky služby Balík Expres)

 

8.1 Základní ceny pro zásilky

a)   podané v Praze a adresované do Prahy

b)   podané v ostatních krajských městech (mimo Prahu) a adresované do téhož krajského města

 

Ceny v Kč 6)

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

 

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100 cm)

XL (240 cm) 

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Základní cena

150,40

182,00

150,40

182,00

-

-

-

-

 

 

9.        EMS – EXPRESS MAIL SERVICE

(Poštovní podmínky služby EMS vnitrostátní)

 

Cena v Kč 2)

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

 

S (35 cm)

M

(50 cm)

L (100 cm)

XL (240 cm) 

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Základní cena

131,40

159,00

156,19

189,00

222,30

269,00

-

-

Cena s  předáním podacích dat elektronicky 5)

123,13

149,00

147,93

179,00

214,04

259,00

-

-

 

                

10.       Balík Nadrozměr

(Obchodní podmínky služby Balík Nadrozměr)

 

Pásma

1

2

3

4

 

5

 

Cena v Kč

 

 

Hmotnost do

objem

m3

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez

DPH

DPH

50 kg

0,2

385,10

466,00

424,77

514,00

455,35

551,00

480,14

581,00

514,85

623,00

75 kg

0,3

409,89

496,00

524,76

635,00

575,17

696,00

629,72

762,00

660,29

799,00

100 kg

0,4

524,76

635,00

650,38

787,00

704,92

853,00

750,37

908,00

799,96

968,00

150 kg

0,6

675,17

817,00

860,28

1 041,00

955,32

1 156,00

1 019,78

1 234,00

 1 070,19

1 295,00

200 kg

0,8

829,71

1 004,00

1 080,10

1 307,00

1 214,81

1 470,00

1 299,93

1 573,00

1 350,34

1 634,00

300 kg

1,2

1 060,27

1 283,00

1 355,30

1 640,00

1 524,71

1 845,00

1 599,91

1 936,00

1 689,99

2 045,00

400 kg

1,6

1 290,01

1 561,00

1 629,66

1 972,00

1 834,61

2 220,00

1 950,30

2 360,00

1 999,89

2 420,00

500 kg

2

1 699,90

2 057,00

 2119,72

2 565,00

2 409,78

2 916,00

2 550,27

3 086,00

2 599,85

3 146,00

700 kg

2,8

1 939,56

2 347,00

2 470,11

2 989,00

2 839,51

3 436,00

3 050,24

3 691,00

3 099,83

3 751,00

1000 kg

4

2 329,62

2 819,00

2 989,92

3 618,00

3 489,89

4 223,00

3 850,20

4 659,00

3 899,78

4 719,00

1500 kg

6

2 889,92

3 497,00

3 829,54

4 634,00

4 539,42

5 493,00

4 999,72

6 050,00

5 099,71

6 171,00

2000 kg

8

3 389,89

4 102,00

4 750,15

5 748,00

5 699,68

6 897,00

6 099,66

7 381,00

6 350,06

7 684,00

2500 kg

10

3 699,79

4 477,00

5 299,70

6 413,00

5 899,67

7 139,00

7 399,59

8 954,00

8 299,54

10 043,00

3000 kg

12

3 999,78

4 840,00

5 799,68

7 018,00

7 199,60

8 712,00

8 099,55

9 801,00

8 699,51

10 527,00

 

Nad 850 kg je ceník určen pouze pro objemovou hmotnost.

Cena se stanovuje na základě skutečné nebo objemové hmotnosti zásilky a je vypočítána z vyšší z nich. Objemová hmotnost: pro výpočet je stanoven vzorec - délka x šířka x výška (cm) / 4000

 

Matice pásem mezi PSČ:

PSČ

100 - 299

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

3

4

3

300 - 369

1

1

2

2

2

3

2

3

3

3

3

3

3

5

4

370 - 389

2

2

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

390 - 399

1

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

3

400 - 459

1

2

3

2

1

1

1

2

1

2

3

2

4

5

4

460 - 469

1

3

3

2

1

1

1

2

1

2

3

2

4

5

4

470 - 499

1

2

3

2

1

1

1

2

1

2

3

2

4

5

4

500 - 510

2

3

3

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

3

2

511 - 515

1

3

3

2

1

1

1

2

1

2

3

2

4

5

4

516 - 559

2

3

3

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

3

2

560 - 579

2

3

3

2

3

3

3

1

3

1

1

1

1

2

1

580 - 585

2

3

3

2

2

2

2

1

2

1

1

1

2

3

2

586 - 699

3

3

3

2

4

4

4

2

4

2

1

2

1

2

1

700 - 749

4

5

4

4

5

5

5

3

5

3

2

3

2

1

2

750 - 799

3

4

3

3

4

4

4

2

4

2

1

2

1

2

1

 

 

12.    Doplňující informace k balíkovým zásilkám

 

 

1)    Uvedené ceny se vztahují na balíky do 30 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru,          některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 50 000 Kč (viz přehled doplňkových služeb).

Pokud si klient zvolí doplňkovou službu „Vícekusová zásilka“ výše uvedené rozměrové limity platí pro každý jednotlivý kus této zásilky a cena zásilky je stanovena jako součet cen jednotlivých kusů této zásilky.

 

2)    Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 300 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru,          některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty. Pro službu Cenný balík jsou ceny uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 500 Kč (viz přehled doplňkových služeb). 

 

3)    Uvedené ceny se vztahují na balíky do 2 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 90 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty.

 

4)    Ceny uvedených základních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH a jsou platné pouze pro:

       uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání.

       podavatele, kteří hradí ceny za poštovní služby na základě s Českou poštou, s.p, uzavřené „Dohody o úhradě cen poštovních služeb Kreditem.“ Podmínkou uzavření dohody podle předchozí věty je předpokládaný finanční obrat podavatele za kalendářní rok za podání vnitrostátních poštovních zásilek Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučené psaní, Doporučené psaní – standard, Doporučený balíček, Cenné psaní, Obyčejný balík, Cenný balík a mezinárodních poštovních zásilek Obyčejná zásilka, Doporučená zásilka a Cenné psaní po odečtení všech slev, ve výši alespoň 3 mil. Kč. Pokud podavatel nedosáhne za kalendářní rok finančního obratu v požadované výši, bude mu po uplynutí kalendářního roku doúčtován rozdíl mezi základní cenou po odečtení slev, na které má nárok a cenou po odečtení „slevy pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem“. Ceny pro uživatele výplatních strojů nebo při úhradě cen Kreditem se nevztahují na ceny hrazené na základě dohody o úhradě cen poštovních služeb.

 

5)    Tato cena je poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je (musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky – telefon nebo e-mail).

6)    Uvedené ceny se vztahují na balíky do 10 kg, jejichž součet všech 3 stran je maximálně 150 cm, dále mají tvar krychle nebo kvádru, některý z jejich rozměrů není menší než 0,8 cm, jsou zabaleny v kartonovém či jiném pevném obalu, nejsou zabaleny v obalu černé barvy a mají adresní stranu upravenou podle požadavků České pošty.

 

 

 

 

             


      13.    Přehled a ceník doplňkových služeb, příplatků a vrácení cen

 

Druh zásilky

 Balík 

Do ruky

Balík Na poštu

Balík 

Expres

EMS

Balík Nadrozměr

Cena v Kč

 

 

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Doplňkové služby

 

 

Dodejka

14,88

18,00

14,88

18,00

14,88

18,00

14,88

18,00

14,88

18,00

Dodání do vlastních rukou

9,92

12,00

9,92

12,00

-

-

9,92

12,00

-

-

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

9,92

12,00

9,92

12,00

-

-

9,92

12,00

-

-

Cenný obsah

41,32

50,00

41,32

50,00

-

-

-

-

-

-

Dobírka

14,05

17,00

14,05

17,00

14,05

17,00

14,05

17,00

14,05

17,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C se dále připočítává:

 

 

Poštovní poukázka A od částky 1 Kč – do 5 000 Kč

36,36

44,00

36,36

44,00

36,36

44,00

36,36

44,00

36,36

44,00

Poštovní poukázka A od částky 5 001 Kč do 50 000 Kč

43,80

53,00

43,80

53,00

43,80

53,00

43,80

53,00

43,80

53,00

Poštovní poukázka A za každých dalších započatých

10 000 Kč

6,61

8,00

6,61

8,00

-

-

6,61

8,00

6,61

8,00

Poštovní poukázka C od částky 1 Kč do 5 000 Kč

44,63

54,00

44,63

54,00

44,63

54,00

44,63

54,00

44,63

54,00

Poštovní poukázka C od částky 5 001 Kč do 50 000 Kč

56,20

68,00

56,20

68,00

56,20

68,00

56,20

68,00

56,20

68,00

Poštovní poukázka C za každých dalších započatých

10 000 Kč

13,22

16,00

13,22

16,00

-

-

13,22

16,00

13,22

16,00

Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

Bezdokladová dobírka - bez ohledu na výši dobírkové částky

29,75

36,00

29,75

36,00

29,75

36,00

29,75

36,00

29,75

36,00

Zkrácení úložní doby

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

-

-

obsaženo v ceně služby

-

-

Prodloužení úložní doby – odesílatel  

19,83

24,00

19,83

24,00

-

-

19,83

24,00

-

-

Elektronické oznámení adresátovi *

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

Elektronické oznámení

odesilateli *

3,31

4,00

3,31

4,00

3,31

4,00

3,31

4,00

3,31

4,00

Garantovaný čas dodání zásilky v pracovní dny a v sobotu  

49,58

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Garantovaný čas dodání zásilky v neděli /svátek  

144,62

175,00

-

-

-

-

90,08

109,00

-

-

* Pro službu Balík Komplet obsaženo v ceně služby

        

                                                                                                         Balíko vé zásilky

Druh zásilky

 Balík 

Do ruky

Balík Na poštu

Balík 

Expres

EMS

Balík Nadrozměr

Cena v Kč

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Převzetí zásilky se službou Garantovaný čas dodání pro nesmluvní podavatele 

90,08

109,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Převzetí zásilky EMS u odesílatele – pouze pro smluvní podavatele

-

-

-

-

-

-

90,08

109,00

-

-

Paleta

-

-

-

-

-

-

-

-

37,19

45,00

Příplatky

Nestandard **

15,70

19,00

15,70

19,00

15,70

19,00

15,70

19,00

-

-

Zvýšená pracnost při podání #

6,61

8,00

6,61

8,00

-

-

-

-

-

-

Nepředání kontaktních údajů *****

3,31

4,00

3,31

4,00

-

-

-

-

-

-

Udaná cena – do 50 000 Kč 

obsaženo

v ceně služby ****

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Udaná cena – nad 50 000 Kč za každých započatých  10 000 Kč nad tuto částku 

14,22

17,00

14,22

17,00

-

-

14,22

17,00

-

-

Udaná cena – nad 50 000 Kč za každých započatých 50 000 Kč nad tuto částku 

-

-

-

-

-

-

-

-

14,22

17,00

Udaná cena – v případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

-

-

-

-

-

-

Neskladné *****

119,83

145,00

119,83

145,00

-

-

-

-

-

-

Křehké

29,75

36,00

29,75

36,00

-

-

29,75

36,00

-

-

Komplexní doručení

81,82

99,00

-

-

-

-

-

-

123,14

*

149,00

*

Odvoz starého spotřebiče ***

Do 30 kg

-

-

-

-

-

-

123,14

149,00

81,82

99,00

Nad 30 kg

123,14

149,00

Odpovědní zásilka

4,13

5,00

4,13

5,00

-

-

4,13

5,00

4,13

5,00

Opakované dodání na žádost adresáta běžnou pochůzkou

obsaženo

v ceně služby ****

-

-

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

-

-

Opakované dodání na žádost adresáta zvláštní pochůzkou

90,08

****

109,00

****

90,08

109,00

90,08

109,00

90,08

109,00

-

-

* U služby Balík Nadrozměr pouze do 100 kg.

** Příplatek „Nestandard“ je připočítán vždy v případě, že balík nemá tvar krychle nebo kvádru, některý z jeho rozměrů je menší než 0,8 cm, není zabalen v kartonovém či jiném pevném obalu nebo je zabalen v obalu černé barvy. Tento příplatek se týká i zásilek Balík Do balíkovny.

*** Službu Odvoz starého spotřebiče lze zvolit pouze společně se službou Komplexní doručení. **** Platí i pro službu Balík Komplet.

***** Platí pro smluvní podavatele, s cenou, která není stanovena na základě rozměrových parametrů S, M, L, XL. # Platí pro smluvní podavatele, s cenou, která není stanovena na základě rozměrových parametrů S, M, L, XL. Platí i pro Balík Do balíkovny.

 

Balíkové zásilky

Druh zásilky

Balík Do ruky

Balík Na poštu

Balík 

Expres

EMS

Balík Nadrozměr

Cena v Kč

 

 

bez DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Opakované doručení

-

-

-

-

-

-

-

-

119,83

145,00

Žádost adresáta o doručení zásilky

-

-

24,79

30,00

-

-

-

-

-

-

Žádost adresáta o změnu pošty – vyzvednutí zásilky

-

-

24,79

30,00

-

-

-

-

-

-

Doručit mezi 8 – 14 hod.

Obsaženo v  ceně služby ****

-

-

-

-

-

-

-

-

Doručit mezi 13 -19 hod.

Obsaženo v  ceně služby ****

-

-

-

-

-

-

-

-

Doručit mezi 18 – 21 hod. *

20,66

****

25,00

****

20,66

**

25,00

**

20,66

***

25,00

***

20,66

25,00

-

-

Prodloužení úložní doby - adresát

obsaženo v ceně služby ****

obsaženo v ceně služby *****

-

-

obsaženo

v ceně služby

-

-

Prodloužení úložní doby na  7 dní - adresát

-

-

-

-

14,88

18,00

-

-

57,85

70,00

Prodloužení úložní doby na  7 dní - odesílatel

-

-

-

-

-

-

-

-

57,85

70,00

Neprodlužovat úložní dobu - odesílatel

-

 

-

-

obsaženo

v ceně služby

-

-

obsaženo

v ceně služby

Neklopit

-

-

-

-

-

-

-

-

obsaženo

v ceně služby

Příplatky za zásilky Balík Na poštu se službou „Ověření údajů“:

 

 

Zvláštní zacházení při vydávání zásilky

-

-

44,63

54,00

-

-

-

-

-

-

Odesílání smlouvy úvěrové společnosti – obálka na

Cenné psaní

-

-

5,78

7,00

-

-

-

-

-

-

Odeslání Cenného psaní

-

-

33,88 +4,96

(Udaná cena)

41,00 +6,00

(Udaná cena)

-

-

-

-

-

-

Prodloužená úložní doba

-

-

19,83

24,00

-

-

-

-

-

-

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

-

-

9,92

12,00

-

-

-

-

-

-

 

* Dispozici je možné zvolit pouze v rámci webové aplikace Změna doručení online.

** U zásilek Balík Na poštu je možné zvolit dispozici Doručit mezi 18 – 21 hod. pouze v kombinaci s druhou dispozicí Žádost adresáta o Doručení zásilky, příplatky se sčítají.

*** V den podání je zásilka doručována bez příplatku. V rámci opakovaného doručení, při žádosti adresáta o Změnu doručení online bude tato dispozice zpoplatněna.

**** Platí i pro službu Balík Komplet.

***** Platí i pro službu Balík Do balíkovny.

 

 

          


 

Druh zásilky

Balík Do ruky

Balík Na poštu

Balík 

Expres

EMS

Balík Nadrozměr

Doplňková služba

Cena v Kč

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

Fotokopie stvrzení převzetí příjemcem a zaslání výsledku odesílateli - lze zvolit na základě smluvního vztahu:

Vyhledávání do jednoho měsíce od podání zásilky

83,47 

101,00

83,47 

101,00

83,47 

101,00

-

-

83,47 

101,00

Vyhledávání do jednoho roku od podání zásilky

416,51

504,00

416,51

504,00

416,51

504,00

-

-

416,51

504,00

Vyhledávání do tří let od podání zásilky (pokud jsou doklady k dispozici)

833,01

1008,00

833,01

1008,00

833,01

1008,00

-

-

833,01

1008,00

Převzetí zásilek u odesílatele na základě smluvního vztahu:

  1 – 20 ks * (cena za kus)

39,67

48,00

39,67**

48,00**

39,67

48,00

-

-

-

-

21 – 40 ks * (cena za kus)

9,92

12,00

9,92**

12,00**

9,92

12,00

-

-

-

-

Více než 40 ks * (cena za kus)

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby**

obsaženo v ceně služby

-

-

-

-

Potvrzení a ověření dokumentace

Potvrzení dokumentace při dodání – první dokument

20,66

25,00

20,66

25,00

20,66

25,00

-

-

20,66

25,00

Potvrzení dokumentace při dodání – každý další dokument

8,26

10,00

8,26

10,00

8,26

10,00

-

-

8,26

10,00

Ověření údajů při dodání

103,30

125,00

103,30

125,00

103,30

125,00

-

-

103,30

125,00

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

9,92

12,00

9,92

12,00

9,92

12,00

-

-

9,92

12,00

Předání informací z dodání

9,92

12,00

9,92

12,00

9,92

12,00

-

-

9,92

12,00

Obálka pro zpětné odeslání, pokud nedodá klient

4,13

5,00

4,13

5,00

4,13

5,00

-

-

4,13

5,00

Datové soubory z T&T

Zprostředkování služby

 249,57

302,00

 249,57

302,00

 249,57

302,00

 249,57

 302,00

 249,57

302,00

Zasílání jednotlivých souborů

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Odvoz a vrácení zboží

Příplatek za službu Odvoz zboží

4,13

5,00

-

-

-

-

Příplatek za službu Vrácení zboží - zákazník

4,13

5,00

-

-

-

-

 

*Součet všech zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Do balíkovny, Balík Expres a Obchodní balík do zahraničí převzatých u jednoho odesílatele za jeden měsíc. ** Platí i pro službu Balík Do balíkovny.

 

        

Druh zásilky

Balík Do ruky

Balík Na poštu

Balík Expres

EMS

Balík Nadrozměr

Doplňková služba

 

Cena v Kč

 

 

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

bez

DPH

s DPH

 

Vrácení cen

 

 

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“  

 

 

 

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

cena dle

poukazované částky

cena dle

poukazované částky

cena dle

poukazované částky

cena dle

poukazované částky

cena dle

poukazované částky

Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

19,83

24,00

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“  bez ohledu na výši dobírkové částky *

9,92

12,00

9,92

12,00

9,92

12,00

9,92

12,00

9,92

12,00

Za neuskutečněnou službu dodání zásilky EMS v neděli (státem uznaný svátek)

-

-

-

-

-

-

90,08

109,00

-

-

Při překročení sjednané doby přepravy zásilky 

-

-

dle ceny služby Expres

dle ceny služby

EMS

-

Při oprávněné reklamaci nedodání zásilky v  termínu se zvolenou doplňkovou službou „Garantovaný čas dodání zásilky v pracovní dny a v sobotu“

cena služby Balík Do ruky + cena služby

„Garantovaný čas dodání zásilky

v pracovní dny a sobotu“

-

-

-

-

Při oprávněné reklamaci nedodání zásilky v termínu se zvolenou doplňkovou službou „Garantovaný čas dodání zásilky v neděli /státem uznaný svátek“  

cena služby Balík Do ruky + cena služby

„Garantovaný čas dodání

v neděli / státem uznaný svátek“

-

-

-

-

 

Zvláštní ceny

 

 

Zásilky od 30 kg do 50 kg **

329,73

399,00

-

-

-

-

 

*Při vrácení Balíku Do balíkovny se službou Bezdokladová dobírka nevzniká České poště povinnost vrátit část ceny služby.  ** Zásilky od 30 kg do 50 kg podnik přijímá jen na základě předem uzavřené Dohody o podávání poštovních zásilek Balík Do ruky prostřednictvím k tomu pověřených provozoven.

 

          

 

 

Druh zásilky

Obyčejný balík

Cenný balík

Doporučený balíček

Cena v Kč / osvobozeno od DPH

Doplňkové služby

Dodejka

-

15,00

15,00

Dodání do vlastních rukou

-

10,00

10,00

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

-

10,00

10,00

Dobírka

-

14,00

14,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C se dále připočítává:

a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A do 5 000 Kč

-

36,00

36,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A do 50 000 Kč

-

44,00

44,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky A  za každých dalších započatých 10 000 Kč

-

7,00

7,00

b) Při použití Poštovní dobírkové poukázky C do 5 000 Kč

-

45,00

45,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky C do 50 000 Kč

-

56,00

56,00

Při použití Poštovní dobírkové poukázky C  za každých dalších započatých 10 000 Kč

-

13,00

13,00

c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky 

-

20,00

20,00

Bezdokladová dobírka bez ohledu na výši dobírkové částky

-

30,00

-

Zkrácení úložní doby

-

obsaženo

v ceně služby

obsaženo

v ceně služby

Prodloužení úložní doby - odesílatel

-

20,00

20,00

Elektronické oznámení adresátovi

-

obsaženo

v ceně služby

-

Elektronické oznámení odesilateli

-

3,00

3,00

Příplatky

Nestandard *

16,00

16,00

16,00

Udaná cena – do 500 Kč

-

obsaženo

v ceně služby

-

Udaná cena – do 5 000 Kč

-

6,00

-

Udaná cena – do 30 000 Kč

-

14,00

-

Udaná cena – za každých započatých  10 000 Kč nad 30 000 Kč

-

14,00

-

 

*Příplatek „Nestandard“ je připočítán vždy v případě, že balík nemá tvar krychle nebo kvádru, některý z jeho rozměrů je menší než 0,8 cm, není zabalen v kartonovém či jiném pevném obalu nebo je zabalen v obalu černé barvy.           

 

Druh zásilky

Obyčejný balík

Cenný balík

Doporučený balíček

Cena v Kč / osvobozeno od DPH

Příplatky

 

Křehké

-

30,00

-

Odpovědní zásilka

4,00

4,00

4,00

Prodloužení úložní doby adresát

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Opakované dodání na žádost adresáta běžnou pochůzkou

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

obsaženo v ceně služby

Opakované dodání na žádost adresáta zvláštní pochůzkou

90,00

90,00

90,00

Doručit mezi 18 – 21 hod. *

-

Bez DPH

s DPH

Bez DPH

s DPH

20,66

**

25,00

**

20,66

**

25,00

**

Vrácení cen

 

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“:

 

Při použití poštovní dobírkové poukázky A nebo C

-

cena dle

poukazované  částky

cena dle

poukazované částky

Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

-

20,00

20,00

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“

-

10,00

-

Vrácení poštovní zásilky odesílateli

-

-

obsaženo v ceně služby

 

*Dispozici je možné zvolit pouze v rámci webové aplikace Změna doručení online. ** Doručit mezi 18 – 21 hod. není součástí základní poštovní služby, nevztahuje se proto na něj zákonné osvobození od DPH.

 

 

 

        

 

 

 

13.1 Ceny za doplňkové služby pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty – Cenný balík

Doplňkové služby

Cena v Kč *

Dodejka

14,30

Dodání do vlastních rukou

9,50

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

9,50

Dobírka

13,30

Udaná cena

 

- do 500 Kč

obsaženo v ceně služby

- do 5 000 Kč

5,70

- do 30 000 Kč

13,40

- za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

13,40

 

* Ceny uvedených doplňkových služeb jsou osvobozeny od DPH.

 

 

13.2 Ceny za doplňkové služby pro uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem nebo pro zákazníky Hybridní pošty – Doporučený balíček

 

Doplňkové služby

Cena v Kč *

Dodejka

14,30

Dodání do vlastních rukou

9,50

Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

9,50

Dobírka

13,30

 

* Ceny uvedených doplňkových služeb jsou osvobozeny od DPH.

 

 

 

 

 

 

 

        


14. Slevy

 

1. Slevy pro zásilky Balík Do ruky a Balík Na poštu  Slevy u výše uvedených služeb budou počítány vždy z ceny bez DPH.

  

* Níže uvedené slevy se počítají z cen služeb Balík Do ruky a Balík Na poštu uvedených v bodu 1. a 2. v kapitole II. Balíkové zásilky.

 

 

 

Sleva v Kč (bez DPH)

Sleva v Kč (s DPH)

1.1

Dodání zásilky Balík Do ruky na adresu provozovny

Při splnění podmínek pro dodání dle poštovních podmínek služby Balík Do ruky. Sleva může být předběžně poskytnuta při podání a při splnění

podmínek dle bodu 44 písm. a), b), c), d) poštovních podmínek služby Balík Do ruky. Pokud bude podnikem zjištěno, že nebyly splněny uvedené podmínky, bude provedeno doúčtování ceny dle Ceníku služby Balík Do ruky. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se sleva uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky. Při souběhu služeb v bodu 1.1 a 1.2 bude podavateli poskytnuta pouze jedna sleva. Sleva je poskytována za zásilku.

13,22

16,00

1.2

Doručit firmě (provozovně)

Při souběhu služeb v bodu 1.1 a 1.2 bude podavateli poskytnuta pouze jedna sleva. Sleva je poskytována za zásilku.

13,22

16,00

1.3

Dodatková sleva pro službu Balík Do ruky

Sleva za více současně podaných zásilek Balík Do ruky, pro jednoho adresáta, nebo využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“, po odečtení slevy dle bodu 1.1

15 % základní sazby každé zásilky*

1.4

Dodatková sleva pro službu Balík Na poštu

Sleva za více současně podaných zásilek Balík Na poštu pro jednoho adresáta při využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“.

15 % základní sazby každé zásilky*

1.5

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

 1.6      Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek pro služby Balík Do ruky a Balík Na poštu

Počet kusů nad

Sleva

50 ks

8 % základní sazby

100 ks

12 % základní sazby

200 ks

14 % základní sazby

300 ks

16 % základní sazby

400 ks

18 % základní sazby

500 ks

20 % základní sazby

1 000 ks

22 % základní sazby

 1.6.1 Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny.

U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky.   

1.6.2 Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a Českou poštou, s.p.

1.6.3 Výše množstevní slevy se stanoví dle celkového počtu podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balíku Do balíkovny za kalendářní měsíc.

1.6.4 Množstevní slevy se vyměřují procentem z ceny bez DPH zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu uvedených v bodu 1. a 2. v kapitole II. Balíkové zásilky za kalendářní měsíc po odečtení slevy dle bodu 1.1, 1.2 a 1.3 či 1.4 bez DPH, k vypočtené slevě bude DPH připočítána.

1.6.5           Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti faktury

(faktur).

1.6.6               Výplata slevy bude provedena odečtem od vyúčtování následujícího podání nebo na základě

vystaveného opravného daňového dokladu.

 

             

Bal íkové zásilky

 

2.        Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Balík Expres

 

Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby Balík Expres dle počtu zásilek Balík Expres podaných na jedné provozovně za kalendářní měsíc. Množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty, k vypočtené slevě bude připočítána DPH.

 

Počet kusů nad

Sleva

50 ks

4 %

100 ks

6 %

200 ks

8 %

300 ks

10 %

400 ks

12 %

500 ks

14 %

1 000 ks

16 %

 

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

 

3.        Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek EMS

 

Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby EMS dle počtu zásilek EMS podaných na jedné provozovně za kalendářní měsíc. Množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty, k vypočtené slevě bude připočítána DPH.

 

Počet kusů nad

Sleva

100 ks

7 %

300 ks

10 %

500 ks

12 %

1000 ks

15 %

 

4.      Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Obyčejný balík 

 

Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby Obyčejný balík dle počtu zásilek Obyčejný balík podaných na jedné provozovně za kalendářní měsíc.

 

Počet kusů nad

Sleva

200 ks

20%

300 ks

25%

500 ks

30%

1 000 ks

40%

 

5.       Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Cenný balík 

 

Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby Cenný balík dle počtu zásilek Cenný balík podaných na jedné provozovně za kalendářní měsíc.

 

 

Počet kusů nad

Sleva

200 ks

 

20%

300 ks

 

25%

500 ks

 

30%

1 000 ks

 

40%

 

                        

Balíkové zásilky

                                                       III.    REKLAMNÍ A TISKOVÉ ZÁSILKY

1. Obchodní psaní

(Poštovní podmínky služby Obchodní psaní)

 

1.1        Základní ceny

 

Základní cena platí pro podání nad 500 ks.

 

Hmotnost od - do

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

do 50 g

7,20

8,71

51–100 g

7,50

9,08

101–200 g

8,00

9,68

201–300 g

8,70

10,53

301–400 g

11,50

13,92

401–500 g

13,10

15,85

501–600 g

14,20

17,18

601–700 g

15,30

18,51