! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, 1 až 20 (63639)
 
přečíst (0) 06.06.20 00:32  John Doe  (197898)

“mě taky není recht”

ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/s ... je to spiknutí

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 05.06.20 19:58  John Doe  (197898)

Všichni akcionáři jsou podle vnitráků Ševčík

Nesoulad mezi akcionáři a Častorálem je pouze v tom, že Častorál nechodí na valné hromady. Odstranit tento nesoulad může Častorál tím, že bude plnit svoje povinnosti. Vyvolávání Ševčíka anonymě na diskuzi není tím, co akcionáři od likvidátorů očekávají.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 05.06.20 15:24  John Doe  (197898)

Spammer Častorál ?

Spammer (zasírač) tady píše i pod cizími nicky, takže souhlasím, jen pomlouvá. Případně můžeš konkretizovat nějaký příspěvek, ve kterém pomlouvám já. Že Častorál řídil likvidaci 18 let a usiloval o konkurz, utratil 150 mil., zanechal jen dluhy a odmítá zbaběle předstoupit už několik let před akcionáře, je fakt. Na tom se snad shodneme. Na jeho texty a spamování musíme pohlížet touto optikou. Ale má možnost a zároveň i povinnost dostavit se na valnou hromadu a především zodpovědět mnoho dotazů na to, jak řídil likvidaci. Nebo se ho podle tebe nikdo nesmí na nic ptát?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 05.06.20 17:23  tazatel  (206680)

Největší podvod v účetnictví HPH !

John Doe,můžete se vyjádřit ke kterémukoliv podle Vás spamování prof. Častorála ? zvláště k tomu, že dosáhl odsouzení Koženého a Vostrého k zaplacením mnoha miliard i s úroky, nyní dluží VK a BV skoro 20 miliard a Častorál nesouhlasí s tím, že tento dluh označili noví likvidátoři nulou........podle Vás je to spamování ???????????????

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 05.06.20 14:20  John Doe  (197898)

Spammer Častorál ?

K tomu se snad musí vyjádřit likvidátoři a to všichni tři. Na VH jim musíme klást dotazy. Ne že někdo ze 3 likvidátorů bude zbaběle zalezlej někde v díře a jen spamovat na internetu.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 05.06.20 14:42  tazatel  (206680)

Informace.?

John Doe jen a jen pomlouváte a znova pomlouváte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nepřinášíte žádné informace, proč tady píšete ?ani otázky nemáte....

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 05.06.20 15:27  časovač  (207608)

Toto si společnost HPH myslí o jednání pana Častorála :

"..Je třeba mít na paměti následující skutečnosti, které jsou nesporné, na rozdíl od vědomě lživých pomluv, dohadů a spekulací, které jsou zveřejňovány na stránkách prof. Častorála.

  1. Prof. Častorál je coby likvidátor HPH po poslední 3 roky zcela nečinný, kdy se nedostavil na žádnou valnou hromadu HPH ani na pravidelné setkání likvidátorů, přestože byl (a dodnes je) na ně zván doporučenou poštou. To bylo také hlavním důvodem, proč byl Městským soudem v Praze odvolán z funkce. U tohoto soudu mu byla dána neomezená možnost svou rezignaci na své povinnosti vyvrátit, což se mu nepodařilo. Funkci likvidátora není schopen a/nebo ochoten plnit.
  2. Prof. Častorál byl pravomocně odsouzen Městským soudem v Praze a Vrchním soudem v Praze za způsobení škody HPH v řádu stovek tisíc Kč.
  3. Prof. Častorál je ze strany HPH žalován za škodu v řádu desítek milionů Kč, kterou způsobil pochybeními ve funkci, nadměrným přeplácením sama sebe a vyplácením prostředků HPH spřízněným osobám za služby, u kterých není prokázáno jejich provedení. Prof. Častorál se bezprostředně po zahájení sporu pokusil zbavit nemovitého majetku převodem na svého syna. Ve sporu nese důkazní břemeno a zjevně se velmi obává výsledku řízení, jelikož těsně před nařízeným jednáním ve věci vznesl zcela nesmyslnou námitku nepříslušnosti Městského soudu v Praze. Jde o zjevnou zdržovací „hru“ už z toho důvodu, že v dřívějším sporu příslušnost téhož soudu bezvýhradně akceptoval.
  4. Když byl prof. Častorál předvolán k vysvětlení skutečností uvedených v předchozím odstavci, odmítl vypovídat s tím odůvodněním, že by si tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání.
  5. Prof. Častorál dovedl HPH po 16 letech do stavu, který sám označoval jako úpadek, aniž by pro akcionáře něčeho vymohl. Po jmenování nových likvidátorů odmítl sdělit jakékoliv informace o průběhu likvidace a dokumenty HPH, které měl v držení vydal až v okamžiku, kdy mu byly silou odňaty exekutorem v jeho soukromém bytě. Archiv HPH svěřil bez jakéhokoliv soupisu obsahu jiné společnosti a nechal tajně odvézt mimo Prahu, kde byla polovina dokumentů skartována, než se podařilo zasáhnout.
  6. V podrobnostech se noví likvidátoři vyjádřili k činnosti prof. Častorála ve zprávě ze dne dne 27.6.2018, na tuto lze odkázat.  ...."    - - -    [ zdroj: oficiální stránky společnosti HPH www.hphas.cz, Výňatek z informačního přípisu akcionářům: "Distancování se od přípisů na webových stránkách Zdeňka Častorála"  17.3.2020 ]

 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 05.06.20 11:47  John Doe  (197898)

spammer Častorál ?

Nevykonává žádnou činnost jako likvidátor. Pouze spamuje se svými nenávistnými příspěvky a je někde schovanej a před akcionáře se bojí předstoupit.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 05.06.20 14:01  tazatel  (206680)

Závažná podvodná činnost dalších likvidátorů JUDr. D. Mixové a Ing. Tomka ze spo

John Doe, mohl byste se vyjádřit podrobně k článkům pana Častorála a uvedené skutečnosti popírat ?????????????????????????????????Velké pokušení se realizujeAnatomie zrady akcionářůSnaha přepisovat a ignorovat historiiPlatný zatýkací rozkaz na B.VostréhoAgresivita dalších likvidátorů a jejich bílých koní narůstáPokušení je velké, dokonce velmi velkéSamá nula v činnosti dalších likvidátorůJak je to s pečlivě skrývaným postupem dalších likvidátorů na KypruDůsledky nerespektování a ignorování pravomocného rozsudku pokračujeZáměrné a účelové dezinformace o neexistující exekuciNerespektování a ignorování pravomocného rozsudku pokračujeKouzla JUDr. D. Mixové po jejím jmenování likvidátorkou HPHPokračování největšího podvodu ve fináleNerespektování a ignorování pravomocného rozsudku souduKroky podvodu na akcionáříchŽádost o sdělení údajů k pohledávkám a závazkůmPokračující tanečky dalších likvidátorů ve slepé uličcePřipravili další likvidátoři největší podvod na majetku HPH?Další likvidátoři přivedli společnost do slepé uličkyVýzva k žalobě o zaplacení 100 364 203Výzva k žalobě na státVH v režii Ing.V.Jiříka a JUDr.D.MixovéVyprané akcie jako dar HPHNa hlavu opakovaně postavená VH 13.9.2018A řada dalších článků ..

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (10) 04.06.20 08:35  čekatel  (178055)

realita

Tak se pomalu , ale jistě realizuje to , co jsem navrhoval panu Častorálovi už před cca 8 . rokama !  Rozdělit to , co je dosažitelné a pak se dál soudit o zbytek. To jednoznačně zamítl s tím , že lze rozdělovat až po dokončení likvidace ( jak mi napsal  jeho jménem i  nějaký Malhocký . V tom ho podporovali i jeho věrní "poradci " ještě nedávno)  ! Kdyby TO  bylo podle Častorála , tak výplata by byla v nekonečnu - to je NIKDY ! !    Rozdělení lze udělat , což potvrdily i další fondy a další - včetně jednoho akcionáře na popslední VH!!!   Stejné by to mohlo být i u HPH . Je to totiž jedno a snad i jediné řešení pro rychlé ukončení HPH s rychlou výplatou !

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (10)
Vaše doporučení:

přečíst (7) 04.06.20 02:20  John Doe  (197898)

Valná hromada 12.6.

Noví likvidátoři neprožrali 150 mil. Kč jako ta vaše banda, která zanechala HPH v milionových dluzích.

Dosavadní doporučení: přečíst (7)
Vaše doporučení:
přečíst (8) 04.06.20 04:49  časovač  (207608)

Stoupenci spravedlnosti nebo ničemná tlupa ?

Akcionáři rozhodli o navýšení ZK úpisem. Rozhodli tedy podle Tebe "šílenou přeměnou". Zažaloval jsi to ? Podal si přeběžné opatření a proč to soud nezarazil ? Rejstřík i notář to zapsali. Asi jsi zase poslouchal Kaňovského a Častorála. Tvoje chyba. Nenavýšil jsi, a ted jsi odsouzen pít do konce likvidace jed, abys zahnal žízeň.

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (6) 03.06.20 23:12  John Doe  (197898)

mu taky není recht

ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/styles/s ... .

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (6)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (5) 03.06.20 21:00  John Doe  (197898)

Já nic já muzikant - podobně říká Častorál na úprku před akcionáři

ct24.ceskatelevize.cz/svet/1073517-ja-nic-kormidel ... .

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (5)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 03.06.20 14:32  pozorovatel  (211892)

žádost o vysvětlení

Také jsem požádal o vysvětlení:

Ve výroku auditora, dodaném na stránky společnosti až 26.5.2020 se praví, že vykázaná ztráta a zejména záporný vlastní kapitál ukazují na existenci významné materiální nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti trvat po dobu předpokládané likvidace.

 Na jiném místě výroční zprávy se uvádí, že „Z opatrnosti byly vytvořeny opravné položky (29,5 mld Kč) k pohledávkám ve výši 100%. Mám za to, že touto „opatrností“ uvedli likvidátoři a představenstvo společnost do auditory konstatované „významné materiální nejistoty“, která by nenastala, kdyby tyto korekce v účetnictví provedeny nebyly (kladný vlastní kapitál).

 Mám rovněž za to, že provedenou korekcí byl porušen Zákon č. 593/1992 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)  a Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), který ustanovuje, že Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám mezi spojenými osobami (viz § 8 odst. 1, § 8a odst. 3 písm. b) a § 8c písm. a) ZoR) podle § 23 odst. 7 ZDP, kterými se rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby, neboť např. V.Kožený, B. Vostrý, HCC,  Trusty aj. jsou kapitálově spojené osoby s HPH.

 

Žádám tedy o vysvětlení k tomu:

1.       co touto „korekcí“ společnost a likvidátoři sledují,

2.      Chtějí hlavní akcionáři postupovat dle příkladu Unipetrolu, který taktéž zkorigoval majetek opravnými položkami, následně vysqeezoval drobné akcionáře a po několika letech opět „zařadil do účetnictví“ korigované položky o něž významně zvýšil svůj majetek, což vyvolalo v současnosti probíhající žaloby na emitenta.

3.      jak se společnost a likvidátoři hodlají vypořádat s výše uvedeným porušením zákona,

4.      v čem je tato korekce projevem „opatrnosti“,

5.      jak společnosti prospělo,  že v důsledku  této korekce dosáhli ve výroku auditorů zpochybnění schopnosti společnosti  přetrvat po celou dobu likvidace?!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 03.06.20 14:25  pozorovatel  (211892)

Protinávrhy

Stále diskutovaný Častorál již nic akcionářům nevyřeší. Proč by chodil na VH, když již byl, byť nepravomocně, odvolán jako likvidátor. Přikládám zde text ještě představenstvem neuveřejněného protinávrhu, který obdrželo 25.5.

Znění protinávrhu k bodu 5.

Valná hromada neschvaluje jí představenstvem společnosti předloženou řádnou Účetní závěrku za r. 2019, která nepodává věrný a poctivý obraz o majetku - aktivech společnosti a ukládá představenstvu společnosti její přepracování v souladu se zákonem 563/1991 Sb ve znění pozdějších předpisů  a předložení náhradní VH ke schválení nejpozději do 30. 11. 2020.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (7) 03.06.20 01:07  John Doe  (197898)

Schettino a Častorál ztroskotali. Opustili loď a zanechal cestující na palubě.

ct24.ceskatelevize.cz/svet/1073517-ja-nic-kormidel ... On za nic nemůže, stejně jako Častorál. Soud jim ale neuvěřil a byli uznáni vinnými a odsouzeni. Jejich chování je vnímáno jako zbabělé. Častorál píše nenávistné elaboráty, všichni (ti druzí) prý dělají podvody.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (7)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (8) 03.06.20 01:41  časovač  (207608)

Potápějící se lodivod a jeho úprk

Tak ten Schettino, který nechal ztrostkotat Costu Concordiu, je panu Časotálovi podobný i v jiných věcech. Například utekl z potápějící se lodi jako jeden z prvních ( "kapitán" vs. "likvidátor") www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/soud-kapitan ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (8)
Vaše doporučení:

přečíst (2) 02.06.20 23:54  John Doe  (197898)

Zasírači

Zasírači, ty bez důkazů tvrdíš, že jsem Ševčík. Sám tady spamuješ s texty Častorála. To jsou zrovna tak nenávistné texty odsouzeného bez důkazů. Proto jsi nedůvěryhodný.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 AVAST  143.95  -2.47% 
 CETV  93.30  +1.30% 
 ČEZ  498.50  +0.40% 
 ERSTE GROUP BANK A  656.60  +9.36% 
 KOFOLA CS  237.00  +0.42% 
 KOMERČNÍ BANKA  597.00  +6.61% 
 MONETA MONEY BANK  59.70  +6.99% 
 O2 C.R.  216.50  -0.46% 
 PFNONWOVENS  708.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS ČR A  13 440.00  +0.15% 
 VIG  537.50  +0.66% 
Komodity online
 Ropa 41.68 USD 05.06   
 Zlato 1683.37 USD 05.06   
 Stříbro 17.40 USD 05.06   
 Káva 99.00 USD 05.06   
 Cukr 12.05 USD 05.06   
 Bavlna 61.86 USD 05.06   

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies