! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !


Výpis příspěvků diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, 1 až 20 (50342)
 
přečíst (2) 14.08.18 09:25  Karel 4747  (186678)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Zdá se, že tanečky k úpisu akcií neznamenají nic jiného než získání vyjednávací pozice velkých kluků vůči Chvatíkové. Nic víc nic míň, protože pokud se s ní domluví, všem se uvolní ruce a odkloněné prašule mohou přejít do hladových rukou i našich chlapců. To jak se v tom Jiřík angažuje je dle mého mínění jenom cesta ne cíl a proč by on nechtěl zúročit své dosavadní investice do HPH, když tam má Mixovou a není jak tam bude dlouho že? To už ale nejsme v optimalizaci ale v legalizaci a to je jiná písnička, zejména vzhledem k rozsudku vůči V+K a konstatování policie vůči angažmá Ševčíka v Trustech.

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (3) 13.08.18 16:21  ptoins  (195551)

Hypertrophic

Pan tapetář to má hezky udělané. Rád bych tomu všemu uvěřil. Trápí mě ale pár věcí. Tak krásně zpracované informace s vysokou fundovaností mi nějak nesedí v jeho hodnocení likvidace v podání Častorála. Prý se dopustil jediné chyby při nehospodárném nákupu knih! Jak to? A co ty miliony vyplácených jeho družice? Nebo Vabergu. Malhockému. I toho Károlyho vyplácel. A Severu za účelovou skartaci důkazů. A cca 18 let jeho likvidace přineslo akcionářům co? Tady se mi zdá shrnutí, že šlo pouze o nehospodárný nákup knih, mimo realitu a prokázaná fakta. Shazuje svoji celou jinak skvělou analyticko-tapetářskou činnost. A pak navíc sklouzává do vysvětlování, které se nápadně podobá produkci spikleneckých teorií Častorála. Pak je tady to robotické označování akcionářů jako Ševčíka. Působí to jako celek podivným dojmem. V něčem má jistě pravdu, ale proč shazuje svoji vlastní důvěryhodnost?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 13.08.18 17:01  obbortjunity  (195552)

Hypertrophic

Třeba tapetář není Častorál a není s Častorálem vůbec spojen. Třeba ani Kaňovský není s Častorálem spojen, jen je Kaňovskému vlastní, se šťourat v inzerátech a soustředit se na nepodstatné věci, i takové lidé jsou. U Častorála bylo vše vždy tajné, aby se nic nevyzradilo, řešil věci po různých, oddělených liniích. Snad chystá Častorál zásadní, průlomový a pro lidi, proti kterým bojuje, zničující úder, který potvrdí správnost jeho kroků a přinese akcionářům tolik peněz, že ani Kaňovský nebude chvílemi vědět, co je realita a co imaginace.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (1) 13.08.18 18:17  ptoins  (195551)

Hypertrophic

Přesně to jsem myslel. Teď bude vyvolávat Ševčíka. Častorál tvrdil, že je Ševčík stíhaný, jak se nad ním stahují mraky, a přitom ho nechal promlčet a ani Ševčíka nezažaloval. Neudělal nic efektivního ve věci Ševčík a trusty. Takže haló Ševčíku? Haló haló haló....

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (6) 31.07.18 03:41  milan kucera  jiri35527zavinacgmail.com  (195260)

kontakt s investičním poradcem

kontakt s investičním poradcem jiri35527@gmail.com

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (6)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (4) 05.08.18 05:48  Romadúrek  (195365)

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna

( zdroj: osma1997.cz )  ( 3.4.2013 )

Odvolací finanční ředitelství potvrdilo rozhodnutí Finančního úřadu Praha, že daňový přeplatek 246 497 Kč společnosti HPH, vzniklý k 17. lednu 2005, propadl a byl převeden do rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně. Proti tomuto rozhodnutí brněnského odvolacího finančního úřadu se již nelze odvolat.

Čtvrtmiliónový přeplatek vznikl a byl trestuhodně promarněn způsobem, který také ilustruje, s jak mimořádnou péčí řádného a odpovědného hospodáře likvidátor Častorál nakládá s majetkem harvardských akcionářů.

HPH zaplatil zálohy přes půl miliónu korun na daň z příjmu právnických osob za rok 2004. Při vypořádání záloh pak daňový úřad zjistil vratitelný přeplatek 246 497 Kč ke dni 17. 1. 2005. O vrácení přeplatku mohl HPH požádat v průběhu následujících šesti let. Likvidátor Častorál tak bohužel neučinil, takže lhůta pro vrácení uplynula 2. 1. 2012. Až 10. 5. 2013 likvidátor Častorál žádá o vrácení přeplatku (jeden rok a 4 měsíce po uplynutí šestileté lhůty!), žádost byla zamítnuta.

14. 10. 2013 se Častorál proti tomuto zamítnutí odvolává. Dokonce se snaží odvolací úřad obměkčit oznámením, že jako likvidátor vymáhá majetek ve prospěch 142 000 poškozených akcionářů. Je jich sice o sto tisíc víc (ty počty pane profesore, ty počty), ale ani to by na odvolací úřad neudělalo dojem, neboť likvidátorovi sdělil – správce daně nemůže přihlížet k tomu, že se likvidátor snaží vymáhat majetek pro akcionáře a už vůbec nemůže přihlížet k jejich počtu.

Nezbývá než dodat, že tady se likvidátorovi Častorálovi náležitě vymstila jeho protiprávní svévolnost,  jakou již několik let odmítá předložit účetnictví společnosti k povinnému auditu nezávislým auditorem a k zákonem předepsané kontrole dozorčí radou. Na tak primitivní nedbalost by musela každá kontrolující dozorčí rada samozřejmě záhy přijít. A jistá úřední osoba by zřejmě nemusela mít problémy v zaměstnání.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (9) 30.07.18 20:42  čekatel  (178055)

diskuze

Diskuze je tady denně , co je špatně ,to hodnotí jedna i druhá strana . Ale co nějaký konkrétní návrh řešení .?  Kromě Jiříka  totiž nenevrhl NIKDO další NIC ! Jenom kritika a keci !

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (9)
Vaše doporučení:
přečíst (8) 30.07.18 21:04  PK  (192476)

diskuze

Už jsme to tu psali desetkát, společnost je v likvidaci a má sjednaný úvěr do března 2019, dokonce údajně se závazekem dalšího obnovení, co tedy ohledně tohoto chcete řešit??? Ostatně doufám, že se něco k tomu dozvíme od dozorčí rady a také na MVH. Jinak samozřejmě na VH lze schvalovat jen to, co je v souladu se zákony, toto by si mělo vedení pohlídat.

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:
přečíst (8) 30.07.18 21:21  čekatel  (178055)

diskuze

Jaký zákony ? U nás totiž žádné zákony neplatí !  To jste to za posledních 20 roků nepochopil ? Podle zákonů údajně postupoval Častorál . Ale kam přivedl HPH a co podle zákonů za dvacet roků získal pro akcionáře ? Pamatujte si konečně , že jediné možné řešení je DOHODA !  ( viz H system - Babiš, Čunek , správce KP  a postižení SOUDEM , kteřím údajně -ale sprostě- postupovali podle "zákonů " ) . 

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:
přečíst (8) 30.07.18 23:26  Zákon  (195256)

diskuze

Čekatel, nemůžete srovnávat nesrovnatelné. V H-Systému stejně jako např. zřejmě v dotační kauze Čapí hnízdo Babiše a nebo v postupu likvidátora Častorála jde o trestnou činnost a škodu způsobenou v případě H-Systému stavebníkům panem Smetkou, v případě Čapího hnízda patrně Babišem Evropským společenstvím, či v případě HPH Zdeňkem Častorálem akcionářům. On byl Smetka také odsouzen, Babiš se stíhán a Častorál byl odsouzen také k náhradě škody vůči HPH. Takže paušalizovat že zákony neplatí, je prostoduchý výplod po pátém pivu. Právě tito jmenovaní jsou souzeni na základě zákonů, které platí. Ale jde to zruha, já vím.

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (6) 30.07.18 21:49  Odpověď  (193985)

diskuze

Pane čekateli, buďte tak laskav a bšžte si své rady dávat těm, které jste při směrování k současné rabovačce tak urputně podporoval, alespoň pochopíte, že oni o vaše rady nestojí, protože chtějí váš majetek. Máte svůj rozum, tak se o svůj majetek starejte, jak umíte, přece od nich máte slíbebou rychlou výplatu, ne?

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:

přečíst (7) 30.07.18 14:14  ptoins  (195249)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku § 220

Ševčík je hajzI. Stejně tak Oliva a Častorál. Malhocký, Károly... Na kolik si přišel Oliva na úkor akcionářů HPH ? Častorál měl 150 mil. k dispozici.

Dosavadní doporučení: přečíst (7)
Vaše doporučení:
přečíst (6) 30.07.18 14:38  pozorovatel  (192350)

Porušení povinnosti při správě cizího majetku § 220

Ptoins, vyjmenoval jste jen začátek, Ševčík ve spolupráci s dalšími funkcionáři HPH podporovaní 

likvidátory Mixovou a Tomkem, Jiříkem, Behrem, spřátelenými osobami

chystají přímo loupež......očekávám Váš výpočet  !!!

 

Dosavadní doporučení: přečíst (6)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (8) 24.07.18 19:16  čekatel  (178055)

H-systém

Nejlépe to komentoval Čunek . Ten soudce se snad zbláznil !

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (8) 24.07.18 19:13  čekatel  (178055)

H-systém

Tak kolik dostal opravdu soudce H- systému od konk. správce ?   Píše se na internetu že 5 MEGA .  Kolik si vydělá za rok ?

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (8)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (7) 23.07.18 10:11  points  (195104)

Knihy k nastudování pro pochopení problematiky HPH

search.mlp.cz/cz/?query=Zdeněk%20Častorál%20&k ... .

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (7) 23.07.18 13:23  points  (195104)

Knihy k nastudování pro pochopení problematiky HPH

search.mlp.cz/cz/?query=Zdeněk%20Častorál%20&k ... . HPH jich nakupoval výhodně stovky a - vyplatilo se.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (8) 23.07.18 13:25  points  (195104)

Knihy k nastudování pro pochopení problematiky HPH

search.mlp.cz/cz/?query=Zden%ECk%20%C8astor%E1l%20 ... .

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (8)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (10) 24.07.18 12:24  pionts  (195151)

Knihy k nastudování pro pochopení problematiky HPH

search.mlp.cz/cz/?query=Zden%ECk%20%C8astor%E1l%20 ... .

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (10)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 AVAST  68.00  -1.45% 
 CETV  78.50  -1.75% 
 CEZ  551.00  +0.36% 
 ERSTE GROUP BANK  900.60  -1.70% 
 KOFOLA CS  304.00  +2.36% 
 KOMERCNI BANKA  940.00  -0.74% 
 MONETA MONEY BANK  76.70  0.00% 
 O2 C.R.  261.00  +0.38% 
 PFNONWOVENS  890.00  -0.45% 
 PHILIP MORRIS CR  15 000.00  0.00% 
 UNIPETROL  379.50  +0.40% 
 VIG  612.00  +0.49% 
Komodity online
 Ropa 72.61 USD 14.08   
 Zlato 1212.20 USD 13.08   
 Stříbro 15.23 USD 13.08   
 Káva USD    
 Cukr USD    
 Bavlna 84.59 USD 13.08   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů