! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !


Výpis příspěvků diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, 1 až 20 (46169)
Zasílání diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.
 
přečíst (0) 26.04.17 13:53  Jirka akc.  (172254)

dnešní tisk

www.kanovsky.cz/mixtom.pdf

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (15) 25.04.17 08:31  Nerozkrádejte harvard !  (185088)

Šakalové vyjí neboť čekatel blbne stále dál a dál

Jak mohl být likvidátor tak naivní , že si myslel , že to bude jinak ?  Pane Mařan, není to už z vaśí strany nějaká úchylka? A vy naivně myslíte, že naopak takto je to zcela v pořádku?

Představte si na příkladu, že by se ve vaší rodině dva členové usnesli, že budou hospodařit s rodinnými financemi a před třetím to budou tajit, to se vám zdá normální?

Přečetl jste si vůbec návrh původního likvidátora ke spolupráci v jednotlivých bodech se zapnutým mozkem?

Jedna věc je totiž právo rozhodovat většinou dvou likvidátorů a  druhá je informovat třetího o těchto rozhodnutích, nebo vám nevadí, že se v největší kriminální kauze opět bude šafářovat s majetkem tak, aniž by o tom byly relevantní informace?

Copak jste při absenci informací takhle nebyl 20 let okrádán a nevíte, že v harvardu je spousta majetku v šedě zóně bez jakékoli naší kontroly, vám hlava nebere, že současný neblahý stav nespolupracujících likvidátorů může být později dalším, zcela zbytečným zdrojem problémů?  

 

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (15)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (13) 24.04.17 19:35  Karel 4747  karel4747zavinacseznam.cz  (184897)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

To čeho jsem se obával je tady. Jak vyplývá z nového příspěvku původního likvidátora HPH, ten je novými likvidátory odstrčen, ti si jedou po svém, nezatíženi znalostmi a souvislostmi z problematiky HPH, dokonce nejsou ani ochotni přistoupit na základní zásady spolupráce tak jak je původní likvidátor navrhuje. Kladu si otázku proč tomu tak je, kde se nalézají spisky dosud převzaté od likvidátora a kdo už spisky studoval a je o tom vedena evidence? Optikou nepochopitelně rychlé přípravy MVH, která skončila tak rychle jak se narodila mne také zajímá, proč na MVH mají být zvoleni naši staronoví členové orgánů HPH Staněk, Ševčík a další, kteří se aktivně podíleli na odvolání původního likvidátora, podporovali spolu s dnes již odsouzeným Neocleem Dohodu z března 2011. Ve světle zahájení insolvence je to velmi podivné. Proč asi?! V minulosti likvidátor cestou soudu zneplatnil valnačky organizované těmito vejlupky a ukazuje se, že asi věděl proč. Dnes je valňačka organizována s novými likvidátory ruku v ruce a výsledek je stejný. Kolik asi ta sranda zase bude stát, toť otázka. Osoba situace v HPH znalá by jistě očekávala, že první kroky nových likvidátorů, zapsaných v seznamu isn. správců budou erudované a povedou k potvrzení linie stanovené prvním likvidátorem ve smyslu odsuzujícího rozsudku ve věci V+K a to návrat fin.prostředků vyvedených Ševčíkem a jeho chlebodárci mimo likvidační zůstatek, výplata akcíků v rámci likvidačního zůstatku a hnaní k odpovědnosti všech těch, kteří s tímto majetkem protiprávně disponují a tváří se že je vlastně jejich, jak to vidíme v Budějkách. Aniž by tedy byly vytýčeny tyto základní principy a prezentovány akcíkům a veřejnosti, noví likvidátoři bez původního likvidátora zvolili jinou cestu. Za podpory nových likvidátorů je v situaci insolvence organizována MVH v podstatě s jediným cílem, jak je výše uvedeno a světe div se z našeho vejlupka Ševčíka se za pomoci nových likvidátorů stává opět osoba nepostradatelná a potřebná ke kontrole HPH v rámci DR. Ve svém vyjádření insolvenčnímu soudu noví likvidátoři uvedli, že žádají soud o lhůtu do doby než se s problematikou HPH seznámí. Jak je vidět tak se již seznámili a toto je výsledek. Oprávněné jsou proto otázky akcíků zveřejněné na stránkách doktora, v čí prospěch se tak děje a komu naši noví likvidátoři slouží, jak je to s financováním MVH a kolik že ta sranda bude stát a kdo že jí bude hradit, když na soudu leží insolvenční návrh a vlastně se vytváří nová pohledávka a nový věřitel a nebo že by to kluci platili ze svého? Komu tento vývoj slouží, to je dnes již jasné. Zejména pak, když je nám známo, že na 12. 5. 2017 je u OS Nicosii nařízeno jednání vztahující se k majetku HPH v Trustech, kterého se má zúčastnit likvidátor, kde na straně protistrany vystupuje Ševčík a jeho kyperská Daventree Trustees, kterou v ČR zastupuje Lojdová a kyperský soud má následně rozhodnout i o odvolání dosavadních správců Trustů a protektora kde nám opět figuroval a figuruje Ševčík a jeho DT, ruku v ruce s Lojdovou, v jejichž zájmu je toto jednání a další jednání na toto navazující oddálit co nejvíce, popř. zhatit. No to se dějí věci. Dalším okruhem čím, se jistě naši vejlupci zaobírají je jistě sanovat pohledávky věřitelů HPH, nejdříve však pohledávku navrhovatele popř. činit kroky ke zpochybnění dalších pohledávek věřitelů, které byly a jsou uvedeny v ins. návrzích a dnes aktivně zúčastněným se tak uvolnili ruce. K čemu, to už si dovedeme také představit. Kdo bude ten chlebodárce, který to bude financovat to jsem opravdu zvědav. Že by to byli kluci od Ševčíka? To asi ne, ten by to strachy už neustál a nebo nějaký chápavý akcionář třeba od Jiříka? No uvidíme……

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (13)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (15) 24.04.17 21:48  čekatel  (178055)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Píšeš dobře , ale s " křížkem po funuse" . Jak mohl být likvidátor tak najivní , že si myslel , že to bude jinak !

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (15)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (14) 25.04.17 09:09  reakce  (184791)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Nejdrive bych si vyslechnul i druhou stranu a pak bych to teprve hodnotil. Ti s nim nechteji spolupracovat a on jim zase nechce ukazat ucetnictvi. Takze ono to bude slozitejsi. Podle me se casem vice dozvime z ISIRU nez z nejake VH o nicem

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (14)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (16) 24.04.17 15:02  čekatel  (178055)

VH

Není pozvánka na VH jenom APRÍL ?  Hotel Olšanka (sál Ostrava) je totiž na Tábornické a ne na Šafářikovi 24 . Může to tady někdo vysvětlit ?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (16)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (15) 24.04.17 16:42  Jirka akc.  (172254)

VH

Čekateli, takto svolanou VH nemůže notář nikdy ověřit ( viz. změna stanov ). Tím je to pro tentokrát asi vyřešené.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (15)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (15) 24.04.17 11:58  Jirka akc.  (172254)

dnešní tisk

Nový článek na www.hph-likvidace.cz

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (15)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (16) 24.04.17 12:09  čekatel  (178055)

dnešní tisk

Je to až úsměvné, jak se "chová" likvidátor pan Častorál . Soudy přece rozhodly jasně ! Není přece normální , aby jeden ze tří likvidátorrů dával "rady" ostatním dvěma , jak se mají zachovat .

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (16)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (16) 24.04.17 15:38  PK  (183558)

dnešní tisk

Skutečnost, že nás noví likvidátoři s představenstvem pozvali v pozvánce před budovu velvyslanectví Venezueli, místo na správné místo konání VH, je asi více než symbolická.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (16)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (16) 24.04.17 09:11  reakce  (184791)

HPH

Nejake novinky v ISIRU ?

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (16)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (14) 24.04.17 09:27  PK  (183558)

HPH

Máte 12 minut zpoždění. :-)

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (14)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (38) 18.04.17 22:23  PK  (183558)

Dotazy pro VH

Dovoluji si ještě jednou upozornit, že příjem dotazů pro VH ukončím již zítra a dotazy poté pošlu členům orgánů společnosti:

www.kanovsky.cz/dotazy-hph.php

Kromě toho jsem zaktualizoval své stránky: www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (38)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (13) 24.04.17 08:59  PK  (183558)

Aktualizace stránek

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (13)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (35) 16.04.17 22:59  PK  (183558)

Dotazy pro VH

Dovoluji si požádat o to, abyste dotazy pro VH na stránkách www.kanovsky.cz/dotazy-hph.php podávali do středy 19.4., protože bych následně rád dotazy odeslal likvidátorům, aby si mohli připravit odpovědi a měli pro přípravu a vyhledání podkladů dostatek času. Děkuji, i za již položené dotazy.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (35)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (33) 17.04.17 08:58  reakce  (184791)

Dotazy pro VH

Podle jakych stanov Ševčík s Jiríkem svolali VH. Podle tech z roku 2015 a platnych pred rokem 2004 to rozhodne není

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (33)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (43) 17.04.17 17:49  reakce  (184791)

Dotazy pro VH

JUDr. Evelyna Lojdová, která ted zastupuje DR a predst. HPH neni to nahodou ta stejná JUDr. Lojdová co na VH HPH 19.12. 2011 zastupovala pri hlasování kypersky Harms a Berio, kterym Ševčík vyplatil podíl z trustu a státní zástupce jim chce 31.5. 2017 zabavit na soudním jednání akcie HPH

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (43)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (19) 13.04.17 11:32  PK  (183558)

Závěrka

Pořád nemohu pochopit, k čemu má sloužit to usnesení, že VH neschvaluje účetní závěrku, přijde mi to naprosto zbytečné, protože to vůbec nic nemění na současném stavu, kdy závěrky schválené nejsou. Nějak se přitom zapomnělo i na to, že probíhá insolvenční řízení a že tato usnesení rozhodně ničemu nepomohou.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (19)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (19) 13.04.17 12:59  Nerozkrádejte harvard !  (185088)

Závěrka

Já to chápu jako prvek, který má pomoci současnému vedení v jeho dlouholetém boji s likvidátorem Častorálem, kterému je už několik roků podřízeno vše, ať to stojí, co stojí. Tímto jednáním je proslulý především Staněk, který vytáhl na likvidátora údajně draze provedenou rekonstrukci účetnictví, věc starou deset let, o které tehdy mlčel, neboť v té době kasíroval skoro milion na odměnách. 

Tahat to na světlo po 10ti letech u společnosti, z které bylo ukradeno 40 miliard a neřešit to v době, kdy to bylo aktuální mi přijde pikantní i proto, že se Staněk dal do holportu s lidmi jako Ševčík, o kterém sám Staněk prohlašoval v desítkách článků na OSMA, že je to zloděj, podílející se na druhé vlně rabování HPH.

Ale abych se vrátil k hlasování o neschvalování závěrky, pomůže to velmi Matějkovi a tak počítám, že ten opět Staňkovi půjčí hlasovací lístky své kyperky Photon, oplátkou za pomoc sobě zase Staňkovi posychruje jeho post v představenstvu.

Inu musejí si pomáhat, Staněk Matějkovi a Koženému likvidovat likvidátora a Kožený s Matějkou držet Staňka ve funkci, protože to jim oplátkou zvyšuje šanci, že okradeným akcíkům vyplatí ...

Takže v tomto duchu počítám, že NVH bude jen mlácením prázdné slámy neboli boj o mocenské pozice, usnadňující další rozebírání po všech čertech blokovaného našeho majetku.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (19)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem. - zasílání jednotlivých názorů diskuze nebo denního přehledu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! na email.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:27 
Název Kurz Změna
 CETV CME  100.00  +11.48% 
 ČEZ  431.30  -0.30% 
 ERSTE GROUP BANK  867.40  +0.24% 
 FORTUNA  112.05  +0.04% 
 KOFOLA ČS  402.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  950.00  +0.42% 
 MONETA MONEY BANK  78.55  -0.19% 
 O2 C.R.  296.60  -0.10% 
 PEGAS NONWOVENS  849.20  +1.29% 
 PHILIP MORRIS ČR  13 511.00  +0.98% 
 UNIPETROL  266.50  +5.17% 
 VIG  634.10  +0.43% 
Komodity online
 Ropa 51.54 USD 26.04   
 Zlato 1270.50 USD 26.04   
 Stříbro 17.52 USD 26.04   
 Káva 129.75 USD 26.04   
 Cukr 15.40 USD 26.04   
 Bavlna 79.39 USD 26.04   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů