Inflace - 2014, míra inflace a její vývoj v ČR

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
2 / 14 1.1 % 0.2 % 0.2 % Zpráva
1 / 14 1.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
12 / 13 1.4 % 1.4 % 0.4 % Zpráva
11 / 13 1.5 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 13 1.6 % 0.9 % 0.2 % Zpráva
9 / 13 1.8 % 1.0 % -0.4 % Zpráva
8 / 13 2.0 % 1.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 13 2.2 % 1.4 % -0.2 % Zpráva
6 / 13 2.3 % 1.6 % 0.4 % Zpráva
5 / 13 2.5 % 1.3 % -0.2 % -
4 / 13 2.7 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
3 / 13 2.8 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
2 / 13 3.0 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
1 / 13 3.2 % 1.9 % 1.3 % Zpráva
12 / 12 3.3 % 2.4 % 0.1 % Zpráva
11 / 12 3.3 % 2.7 % -0.2 % Zpráva
10 / 12 3.3 % 3.4 % 0.2 % Zpráva
9 / 12 3.2 % 3.4 % -0.1 % Zpráva
8 / 12 3.1 % 3.3 % -0.1 % Zpráva
7 / 12 2.9 % 3.1 % -0.1 % Zpráva

10.03.2014 ČR - inflace v únoru mírně zrychlila, průměrná míra dále klesá


Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal v únoru stejný jako v lednu, tj. 0,2 %.

Meziměsíční
růst cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo především zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,2 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,7 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 1,0 %.

Na snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v únoru působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů byly nižší o 0,9 % a obuvi o 1,8 %. Mírný pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ovoce o 1,0 % a zeleniny o 0,9 %. Nižší než minulý měsíc byly i ceny mouky o 1,3 %, vepřového masa o 0,9 %, jogurtů o 3,0 %, rostlinných tuků o 3,5 %, cukru o 1,2 %. Naopak ceny mléka vzrostly o 1,8 %, másla o 2,5 %, ryb o 1,7 % a nealkoholických nápojů o 1,3 %. Pokles cen v oddíle ostatní zboží a služby ovlivnily nižší ceny za osobní péči o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem se nezměnily, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru stejně jako v lednu o 0,2 %, avšak většina oddílů spotřebního koše zaznamenala v těchto měsících rozdílný cenový vývoj. Zrychlení cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny lihovin vzrostly o 3,2 % z 2,5 % v lednu. Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v důsledku nižšího meziměsíčního poklesu cen v únoru 2014 než v únoru 2013. Meziroční růst cen zrychlil zejména u chleba na 3,2 % (z 1,5 % v lednu), ryb na 3,7 % (z 0,5 % v lednu), mléka na 14,4 % (z 10,9 % v lednu), másla na 15,3 % (z 12,5 % v lednu), ovoce na 2,0 % (z 0,0 % v lednu). Ceny nealkoholických nápojů přešly z poklesu o 1,5 % v lednu v růst o 0,9 % v únoru. Pokles cen běžného pečiva se v únoru zmírnil na 6,4 % (z 8,9 % v lednu). Ke zpomalení meziročního růstu došlo zejména v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, které byly v lednu 2014 vyšší o 2,5 %, zatímco v únoru měly cenový růst nulový.

Největší vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Další významný vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 5,1 % a ceny alkoholických nápojů o 3,3 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,5 % a zemního plynu o 9,1 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 0,8 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace byly ceny telefonických a telefaxových služeb nižší o 10,1 % a ceny mobilních telefonů o 15,0 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo cenový pokles zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb zůstaly na úrovni února 2013. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 1,1 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 0,9 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny ve Spojeném království a Finsku (o 1,9 %). Naopak na Kypru klesly ceny v lednu meziročně o 1,6 %, v Řecku o 1,4 % a v Bulharsku o 1,3 %. V Německu byl růst cen v lednu stejný jako v prosinci, tj. 1,2 %. Na Slovensku došlo ke snížení cenového růstu z 0,4 % v prosinci na 0,0 % v lednu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v únoru 2014 HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně stejně jako v lednu o 0,3 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2014 je 0,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).

* * *

Od ledna 2014 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2012. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš

Zdroj: ČSÚ

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec