Inflace - 2016, míra inflace a její vývoj v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
12 / 15 0.3 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 15 0.3 % 0.1 % -0.4 % Zpráva
10 / 15 0.4 % 0.2 % 0.0 % Zpráva
9 / 15 0.4 % 0.4 % -0.2 % Zpráva
8 / 15 0.4 % 0.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 15 0.5 % 0.5 % -0.1 % Zpráva
6 / 15 0.5 % 0.8 % 0.1 % Zpráva
5 / 15 0.4 % 0.7 % 0.3 % Zpráva
4 / 15 0.4 % 0.5 % 0.3 % Zpráva
3 / 15 0.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
2 / 15 0.3 % 0.1 % 0.2 % Zpráva
1 / 15 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
12 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 14 0.5 % 0.7 % 0.2 % Zpráva
9 / 14 0.5 % 0.7 % -0.2 % -
8 / 14 0.5 % 0.6 % -0.1 % -
7 / 14 0.6 % 0.5 % 0.2 % Zpráva
6 / 14 0.7 % 0.0 % 0.0 % Zpráva
5 / 14 0.8 % 0.4 % 0.1 % Zpráva

09.12.2015 ČR - inflace v listopadu meziměsíčně poklesla o 0,4%, nejvíce od 09/2013Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,4 %, což byl největší meziměsíční pokles cen od září 2013. Vývoj cen v listopadu ovlivnilo snížení cen ve většině oddílů spotřebního koše, z toho nejvíce v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, doprava, rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ovoce a zeleniny shodně o 1,8 %, z toho ceny brambor klesly o 8,0 %. Pokles cen nastal i u řady dalších potravin. Ceny mouky klesly o 8,4 %, mléka o 4,4 %, sýrů o 0,7 %, jogurtů o 1,1 %, olejů a tuků o 2,1 %, cukru o 6,1 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,9 %, nealkoholických nápojů o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 2,6 %, piva o 0,6 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc pokles cen pohonných hmot, který byl v listopadu 2,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,67 Kč/l) byla v listopadu nejnižší od prosince 2009 a cena motorové nafty (29,44 Kč/l) od února 2010. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 2,2 %. V oddíle zdraví se snížily ceny lázeňských pobytů o 4,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly nižší ceny ubytovacích služeb o 0,9 %, ceny stravovacích služeb se nezměnily.

Mírné meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen nastalo v oddíle odívání a obuv, kde ceny obuvi vzrostly o 0,4 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 0,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny běžného pečiva o 1,1 %, hovězího masa o 2,3 %, ryb1,7 %, vajec o 1,5 %, másla o 0,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Tento vývoj ovlivnilo zejména prohloubení poklesu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde v listopadu ceny chleba klesly o 4,1 % (v říjnu o 3,2 %), mouky o 15,1 % (v říjnu o 8,8 %), vajec o 11,6 % (v říjnu o 7,4 %), mléka o 16,6 % (v říjnu o 15,6 %), olejů a tuků o 5,7 % (v říjnu o 4,3 %), cukru o 20,9 % (v říjnu o 18,5 %). Ceny běžného pečiva přešly z cenového růstu o 1,2 % v říjnu v pokles o 0,4 % v listopadu. Podobně ceny nealkoholických nápojů klesly o 2,8 % (v říjnu růst o 0,1 %). Vliv mělo i zpomalení růstu cen brambor na 62,8 % z 85,5 % v říjnu.

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v listopadu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 7,2 % a ceny alkoholických nápojů o 1,9 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,1 %, tepla o 2,3 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 7,3 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,0 % a ceny obuvi o 6,3 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,4 % a ubytovacích služeb o 0,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,6 % a ceny finančních služeb o 2,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nadále nejvíce pokles cen v oddíle doprava vlivem snížení cen pohonných hmot o 17,6 %. Snižující vliv, který v listopadu zesílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které byly v listopadu nižší o 1,4 %. Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 0,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 0,0 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v září. Pokles cen nastal ve třinácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,8 %) a v Rumunsku (−1,4 %). Naopak nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,6 %) a v Belgii (o 1,2 %). Na Slovensku klesly ceny v říjnu stejně jako v září, tj. o 0,5 %. V Německu přešly ceny z poklesu o 0,2 % v září v růst o 0,2 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů byla v listopadu meziměsíční změna HICP v ČR −0,5 % a meziroční změna 0,0 % (v říjnu růst o 0,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2015 je 0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2016 budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností v roce 2014. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu průměr roku 2005 = 100. Tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem průměr roku 2005 = 100, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Zdroj: ČSÚ


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec