Inflace - 2015, míra inflace a její vývoj v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Odhad - Inflace
Datum Kdo Ukazatel Období Hodnota
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
6 / 15 0.5 % 0.8 % 0.1 % Zpráva
5 / 15 0.4 % 0.7 % 0.3 % Zpráva
4 / 15 0.4 % 0.5 % 0.3 % Zpráva
3 / 15 0.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
2 / 15 0.3 % 0.1 % 0.2 % Zpráva
1 / 15 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
12 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 14 0.5 % 0.7 % 0.2 % Zpráva
9 / 14 0.5 % 0.7 % -0.2 % -
8 / 14 0.5 % 0.6 % -0.1 % -
7 / 14 0.6 % 0.5 % 0.2 % Zpráva
6 / 14 0.7 % 0.0 % 0.0 % Zpráva
5 / 14 0.8 % 0.4 % 0.1 % Zpráva
4 / 14 0.9 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
3 / 14 1.0 % 0.2 % 0.0 % -
2 / 14 1.1 % 0.2 % 0.2 % Zpráva
1 / 14 1.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
12 / 13 1.4 % 1.4 % 0.4 % Zpráva
11 / 13 1.5 % 1.1 % -0.1 % Zpráva

09.07.2015 ČR - inflace v květnu rostla o 0,1% a 0,8% meziročněSpotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,8 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v květnu a nejvíce od prosince 2013.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 5,2 %. V oddíle doprava pokračovalo čtvrtý měsíc zvyšování cen pohonných hmot, které v červnu činilo 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 3,9 %, ceny lihovin klesly o 1,9 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léčiv o 0,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny drogistického zboží pro osobní hygienu o 0,8 % a pojištění o 1,0 %. Ceny potravin a nealkoholických nápojů se jako celek ve srovnání s květnem nezměnily, ale některé druhy potravin zaznamenaly výrazné cenové pohyby. To se týkalo zejména cen brambor, které byly vlivem zvýšené nabídky raných brambor na trhu meziměsíčně vyšší o 45,2 %. Ceny běžného pečiva vzrostly o 3,5 %, mouky o 3,8 %, ovoce o 6,3 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu působil především pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 0,5 % a obuvi o 0,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,2 % a mobilních telefonů o 0,7 %. Z potravin klesly zejména ceny plodové zeleniny o 26,4 %, vajec o 6,5 %, mléka o 5,8 %, másla o 2,4 %, rostlinných tuků o 4,5 %, cukru o 6,2 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce května a ceny služeb vzrostly o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 0,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů vzrostly v červnu o 1,9 % (v květnu o 0,6 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje přešly ceny v červnu v růst o 0,6 % z poklesu o 0,3 % v květnu. Na tomto vývoji se podílely zejména ceny zeleniny, které byly v červnu vyšší o 7,6 % (v květnu o 6,6 %) vlivem cen brambor, jejichž ceny v červnu vzrostly meziročně o 19,5 % (v květnu pokles o 25,9 %). Ceny ovoce se zvýšily o 10,9 % (v květnu o 3,4 %). U chleba a běžného pečiva se zmírnil pokles cen v červnu na 1,3 %, resp. 1,1 % ze 3,1 %, resp. 6,1 % v květnu. Podobně ceny sýrů klesly v červnu o 4,8 % (v květnu o 6,0 %) a ceny jogurtů z poklesu o 1,6 % v květnu přešly v růst o 5,0 % v červnu. Ke zpomalení meziročního růstu cen došlo v oddíle ostatní zboží a služby zejména vlivem cen osobní péče, které byly v červnu vyšší pouze o 0,1 % (v květnu o 2,2 %) v důsledku vyššího meziměsíčního růstu v červnu 2014 než v červnu 2015.

Největší vliv na zvyšování cenové hladiny měly v červnu ceny v oddíle alkoholické nápoje
a tabák vlivem zvýšení cen tabákových výrobků o 8,7 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,4 %, tepla o 2,4 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,3 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,5 % a obuvi o 8,1 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo zejména zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 6,6 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,7 % a ceny finančních služeb o 7,5 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddílech doprava, zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace. V oddíle doprava klesly ceny zejména vlivem cen pohonných hmot, které byly v červnu nižší o 9,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 0,5 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 0,3 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku a na Maltě (shodně o 1,3 %). Naopak pokles cen nastal v osmi zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−1,7 %) a v Řecku (−1,4 %). Na Slovensku klesly ceny v květnu stejně jako v dubnu o 0,1 %. V Německu ceny vzrostly o 0,7 % (v dubnu o 0,3 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 0,9 % (v květnu o 0,7 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2015 je 0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).


1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI: 10. 8. 2015

Zdroj: ČSÚ


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace 2014, inflace, inflace 2013, míra inflace, inflace 2012, inflace v čr, inflace pro rok 2015, vývoj inflace, míra inflace 2014, inflace čr

Zobrazit sloupec