Inflace - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR - 5 let

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
Další »
11 / 17 2.4 % 2.6 % 0.3 % Zpráva
10 / 17 2.3 % 2.9 % 0.5 % Zpráva
9 / 17 2.2 % 2.7 % -0.1 % Zpráva
8 / 17 2.0 % 2.5 % -0.1 % -
7 / 17 1.8 % 2.5 % 0.5 % Zpráva
6 / 17 1.7 % 2.3 % 0.0 % Zpráva
5 / 17 1.5 % 2.4 % 0.2 % Zpráva
4 / 17 1.3 % 2.0 % 0.0 % Zpráva
3 / 17 1.2 % 2.6 % 0.0 % Zpráva
2 / 17 1.0 % 2.5 % 0.4 % Zpráva
1 / 17 0.8 % 2.2 % 0.8 % Zpráva
R / 16 0.7 % - - Zpráva
12 / 16 0.7 % 2.0 % 0.3 % Zpráva
11 / 16 0.5 % 1.5 % 0.3 % Zpráva
10 / 16 0.4 % 0.8 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 0.3 % 0.5 % -0.2 % Zpráva
8 / 16 0.3 % 0.6 % -0.2 % -
7 / 16 0.3 % 0.5 % 0.3 % -
6 / 16 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
5 / 16 0.4 % 0.1 % -0.2 % Zpráva

11.12.2017 ČR - inflace v listopadu mezitočně zvolnila tempo růstu


 


Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo zejména zvýšení cen pohonných hmot o 1,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vajec o 37,8 %, drůbežího masa o 2,3 %, jogurtů o 3,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny vína o 5,0 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny čistého nájemného o 0,3 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v listopadu především pokles cen v oddíle rekreace a kultura vlivem nižších cen dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Z potravin byly nižší zejména ceny zeleniny o 4,3 %, z toho ceny brambor klesly o 4,4 % a ceny plodové zeleniny o 2,8 %. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,4 %, čerstvého másla o 5,9 %, cukru o 5,0 %, rostlinných a ostatních tuků o 5,1 %, ovoce o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb zůstaly na úrovni měsíce října.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,6 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu. Tento vývoj byl ovlivněn zejména výrazným zpomalením meziročního cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kdy u řady potravin došlo buď ke zpomalení jejich cenového růstu, nebo k přechodu v pokles z říjnového růstu. Ceny čerstvého másla byly vyšší o 33,3 % (v říjnu o 50,7 %), mléka o 6,9 % (v říjnu o 11,4 %), sýrů o 6,9 % (v říjnu o 12,7 %), ovoce o 3,8 % (v říjnu o 8,2 %), nealkoholických nápojů o 0,3 % (v říjnu o 4,3 %). Ceny zeleniny přešly z cenového růstu o 10,4 % v říjnu v pokles o 2,3 % v listopadu. V oddíle odívání a obuv se zmírnil pokles cen oděvů na -1,6 % (-1,9 % v říjnu) a podobně v oddíle pošty a telekomunikace zpomalil pokles cen telefonických a telefaxových služeb na -0,6 % (-1,8 % v říjnu). V oddíle stravování a ubytování ceny stravovacích služeb zmírnily růst na 6,7 % ze 7,2 % v říjnu.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v listopadu opět největší vliv (i přes jeho oslabení) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 6,3 %, masa o 4,8 %, vajec o 60,0 %, jogurtů o 13,7 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 3,0 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava vlivem vyšších cen pohonných hmot o 3,7 % a ceny v oddíle stravování a ubytování (nárůst o 6,1 %).

Na meziroční snižování cenové hladiny působily nižší ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 0,5 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,0 %). V oddíle bydlení byly nižší ceny tepla a teplé vody o 2,2 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1)28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Litvě (o 4,2 %) a v Estonsku (o 4,0 %) a nejméně na Kypru (o 0,4 %). Na Slovensku byly ceny v září i v říjnu vyšší o 1,8 %. V Německu cenový růst v říjnu zpomalil na 1,5 % z 1,8 % v září. Podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,5 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2017 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2018 budou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstane zachována.

Od ledna 2018 budou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

______________________
1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 


Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz


Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 


Termín zveřejnění další RI:  10. 1. 2018

 

Přílohy

 • cisc121117.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen - mezinárodní srovnání
Archiv:
 • rok 2017  |  listopad 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 11.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

11. 12. 2017

Meziroční růst cen zpomalil  

Indexy spotřebitelských cen – inflace – listopad 2017

Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo zejména zvýšení cen pohonných hmot o 1,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vajec o 37,8 %, drůbežího masa o 2,3 %, jogurtů o 3,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny vína o 5,0 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny čistého nájemného o 0,3 %.

 

Na snižování celkové cenové hladiny působil v listopadu především pokles cen v oddíle rekreace a kultura vlivem nižších cen dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Z potravin byly nižší zejména ceny zeleniny o 4,3 %, z toho ceny brambor klesly o 4,4 % a ceny plodové zeleniny o 2,8 %. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,4 %, čerstvého másla o 5,9 %, cukru o 5,0 %, rostlinných a ostatních tuků o 5,1 %, ovoce o 0,8 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb zůstaly na úrovni měsíce října.

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,6 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu. Tento vývoj byl ovlivněn zejména výrazným zpomalením meziročního cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kdy u řady potravin došlo buď ke zpomalení jejich cenového růstu, nebo k přechodu v pokles z říjnového růstu. Ceny čerstvého másla byly vyšší o 33,3 % (v říjnu o 50,7 %), mléka o 6,9 % (v říjnu o 11,4 %), sýrů o 6,9 % (v říjnu o 12,7 %), ovoce o 3,8 % (v říjnu o 8,2 %), nealkoholických nápojů o 0,3 % (v říjnu o 4,3 %). Ceny zeleniny přešly z cenového růstu o 10,4 % v říjnu v pokles o 2,3 % v listopadu. V oddíle odívání a obuv se zmírnil pokles cen oděvů na -1,6 % (-1,9 % v říjnu) a podobně v oddíle pošty a telekomunikace zpomalil pokles cen telefonických a telefaxových služeb na -0,6 % (-1,8 % v říjnu). V oddíle stravování a ubytování ceny stravovacích služeb zmírnily růst na 6,7 % ze 7,2 % v říjnu.

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v listopadu opět největší vliv (i přes jeho oslabení) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 6,3 %, masa o 4,8 %, vajec o 60,0 %, jogurtů o 13,7 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 3,0 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava vlivem vyšších cen pohonných hmot o 3,7 % a ceny v oddíle stravování a ubytování (nárůst o 6,1 %).

 

Na meziroční snižování cenové hladiny působily nižší ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 0,5 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,0 %). V oddíle bydlení byly nižší ceny tepla a teplé vody o 2,2 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,4 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 2,4 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1])28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Litvě (o 4,2 %) a v Estonsku (o 4,0 %) a nejméně na Kypru (o 0,4 %). Na Slovensku byly ceny v září i v říjnu vyšší o 1,8 %. V Německu cenový růst v říjnu zpomalil na 1,5 % z 1,8 % v září. Podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,5 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2017 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

* * *

 

Od ledna 2018 budou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstane zachována.

 

Od ledna 2018 budou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

 

 

 

 

 


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                10. 1. 2018

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace, inflace 2014, inflace 2015, inflace 2013, inflace za rok 2015, míra inflace, inflace v čr, inflace za rok 2016, vývoj inflace, míra inflace za rok 2015

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů