HDP 2016, vývoj hdp v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobnosti
« Předchozí Další »
R / 11 3 807.2 mld. Kč 1.7 % - Zpráva
4Q / 11 961.1 mld. Kč 0.6 % -0.1 % Zpráva
3Q / 11 957.8 mld. Kč 1.2 % -0.1 % Zpráva
2Q / 11 932.7 mld. Kč 2.2 % 0.1 % Zpráva
1Q / 11 924.5 mld. Kč 2.8 % 0.9 % Zpráva
R / 10 3 667.6 mld. Kč 2.2 % - Zpráva
4Q / 10 921.7 mld. Kč 2.6 % 0.3 % Zpráva
3Q / 10 925.4 mld. Kč 2.8 % 1.0 % Zpráva
2Q / 10 914.7 mld. Kč 2.4 % 0.9 % Zpráva
1Q / 10 905.0 mld. Kč 1.1 % 0.5 % Zpráva
R / 09 3 628.1 mld. Kč -4.1 % - Zpráva
4Q / 09 925.3 mld. Kč -4.2 % -0.6 % Zpráva
3Q / 09 908.8 mld. Kč -4.1 % 0.8 % Zpráva
2Q / 09 918.1 mld. Kč -4.9 % 0.3 % Zpráva
1Q / 09 875.9 mld. Kč -3.4 % -3.8 % Zpráva
R / 08 3 689.0 mld. Kč 2.5 % - Zpráva
4Q / 08 941.0 mld. Kč -0.1 % -0.8 % Zpráva
3Q / 08 935.1 mld. Kč 3.4 % 0.2 % -
2Q / 08 935.9 mld. Kč 3.8 % 0.8 % -
1Q / 08 876.9 mld. Kč 2.8 % 0.2 % -

09.03.2012 ČR - revize zvedla HDP ve 4Q11 na 0,6% r/r, za celý rok 2011 pak na 1,7%


Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 0,6 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím klesl o 0,1 %. Za rok 2011 vzrostl HDP o 1,7 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ vzrostl ve 4. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 0,6 % (předběžný odhad z 15. února signalizoval růst o 0,5 %). O jeho růst se v posledním loňském čtvrtletí zasloužil vývoj daní z produktů, zejména spotřební daně z tabákových výrobků vlivem předzásobení v reakci na změnu sazeb k 1. lednu 2012. Odvětvově členěná hrubá přidaná hodnota (HPH) v úhrnu meziročně stagnovala, když výrazný růst zpracovatelského průmyslu o 8,1 % stačil pouze eliminovat poklesy u většiny ostatních odvětví. Značný meziroční přírůstek zaznamenalo odvětví zemědělství těžící z příznivých klimatických podmínek, jeho váha a tedy i příspěvek k celkové HPH však byly nepatrné. Výrazný pokles opět postihl odvětví stavebnictví čelící zejména nedostatku zakázek. Na poptávkové straně ekonomiky se o růst HDP zasloužil pouze zahraniční obchod, který vytvořil historicky nejvyšší kladné saldo. Ostatní významné výdajové složky nedosáhly úrovně posledního čtvrtletí roku 2010. Výdaje domácností na konečnou spotřebu byly nižší o 0,7 %, vládních institucí o 1,7 % a tvorba fixního kapitálu o 1,7 %. Úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP meziročně vzrostla o 0,9 %.

Ve srovnání se 3. čtvrtletím HDP klesl o 0,1 % (předběžný odhad počítal se snížením o 0,3 %). Je však třeba upozornit, že HDP se výrazněji nesnížil pouze díky značnému mezičtvrtletnímu nárůstu daní z produktů o 5,4 %. Celková HPH (charakterizující ekonomickou výkonnost jednotlivých odvětví) totiž po devíti kvartálech nepřetržitého růstu v úhrnu o 6,0 % v posledním loňském čtvrtletí klesla o výrazných 0,8 %. Zpracovatelský průmysl jako hlavní tahoun ekonomiky ve srovnání se 3. čtvrtletím pouze stagnoval a nestačil tak pokrýt ztráty ostatních objemově významných odvětví. Na straně poptávky byl zahraniční obchod stále schopen růstem svého přebytku kompenzovat mezičtvrtletní poklesy výdajů vládních institucí a tvorby kapitálu. Výdaje domácností na konečnou spotřebu zůstaly na úrovni předchozího čtvrtletí.

Za celý rok 2011 vzrostl HDP ve stálých cenách ve srovnání s rokem 2010 o 1,7 %, mezičtvrtletní přírůstky však byly zaznamenány pouze v prvním pololetí, ve druhé polovině roku ekonomika v zásadě pouze stagnovala (nepatrné mezičtvrtletní poklesy ve 3. a 4. čtvrtletí shodně o 0,1 % jsou v rámci možné statistické chyby). Celoroční hrubá přidaná hodnota vzrostla o 1,5 %, jejím tahounem byl hlavně zpracovatelský průmysl. Přestože i on postupně ztrácel na tempu, dokázal svým meziročním růstem o 9,8 % eliminovat významnější odvětvové poklesy HPH ve stavebnictví o 7,1 %, v informačních a komunikačních činnostech o 4,8 % a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech o 2,3 %. Z objemově významných složek poptávky klesly výdaje domácností na konečnou spotřebu o 0,5 %, vládních institucí o 1,4 % a tvorba fixního kapitálu o 1,2 %. Ve srovnání s předchozím rokem byl nižší i přírůstek zásob. Ekonomický růst tak zajistil zahraniční obchod, když vývoz vzrostl o 11,0 %, zatímco dovoz pouze o 7,5 %.

Úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP se v roce 2011 meziročně snížila v průměru o 0,7 %. Dílčí deflátory jednotlivých složek poptávky naopak meziročně vzrostly – u výdajů domácností na konečnou spotřebu o 1,9 %, u vývozu o 0,3 % a u dovozu o 2,7 %. Celkový pokles úhrnné cenové hladiny byl důsledkem značného zhoršení směnných relací v zahraničním obchodě vlivem vývoje cen komodit, které převážilo nad růstem tuzemských, zejména maloobchodních cen.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, očištěná o vliv sezónnosti, byla vloni celkově o 0,3 % vyšší než v roce 2010, v ekonomice pracovalo v průměru 5 067 tisíc osob.

Zdroj: ČSÚ

Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.

Označení stránky: hdp čr, hdp, hdp 2014, rust hdp čr, hdp 2012, HDP V ČR, vývoj hdp v čr, hdp čr 2014, vývoj hdp, hdp cr

Zobrazit sloupec