HDP 2016, vývoj hdp v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobnosti
« Předchozí Další »
2Q / 12 951.7 mld. Kč -1.0 % -0.2 % Zpráva
1Q / 12 957.0 mld. Kč -0.7 % -0.8 % Zpráva
R / 11 3 807.2 mld. Kč 1.7 % - Zpráva
4Q / 11 961.1 mld. Kč 0.6 % -0.1 % Zpráva
3Q / 11 957.8 mld. Kč 1.2 % -0.1 % Zpráva
2Q / 11 932.7 mld. Kč 2.2 % 0.1 % Zpráva
1Q / 11 924.5 mld. Kč 2.8 % 0.9 % Zpráva
R / 10 3 667.6 mld. Kč 2.2 % - Zpráva
4Q / 10 921.7 mld. Kč 2.6 % 0.3 % Zpráva
3Q / 10 925.4 mld. Kč 2.8 % 1.0 % Zpráva
2Q / 10 914.7 mld. Kč 2.4 % 0.9 % Zpráva
1Q / 10 905.0 mld. Kč 1.1 % 0.5 % Zpráva
R / 09 3 628.1 mld. Kč -4.1 % - Zpráva
4Q / 09 925.3 mld. Kč -4.2 % -0.6 % Zpráva
3Q / 09 908.8 mld. Kč -4.1 % 0.8 % Zpráva
2Q / 09 918.1 mld. Kč -4.9 % 0.3 % Zpráva
1Q / 09 875.9 mld. Kč -3.4 % -3.8 % Zpráva
R / 08 3 689.0 mld. Kč 2.5 % - Zpráva
4Q / 08 941.0 mld. Kč -0.1 % -0.8 % Zpráva
3Q / 08 935.1 mld. Kč 3.4 % 0.2 % -

07.09.2012 ČR - HDP ve 2Q podle revize poklesl o 0,2% q/q a o 1% r/r


Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 2. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,0 % a mezičtvrtletně o 0,2 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ klesl ve 2. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu v meziročním srovnání o 1,0 % (předběžný odhad ze 14. srpna předpokládal pokles o 1,2 %) a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. Současně s odhadem za běžné čtvrtletí byl na základě dodatečně získaných statistických a administrativních dat upřesněn pokles HDP za 1. čtvrtletí 2012 zveřejněný 8. června (v meziročním srovnání z 0,7 % na 0,5 % a mezičtvrtletně z 0,8 % na 0,6 %). V úhrnu za 1. pololetí byl v tuzemské ekonomice vytvořen HDP o 0,8 % nižší než ve stejném období minulého roku.

Výkonnost ekonomiky měřená meziročním a mezičtvrtletním vývojem hrubého domácího produktu se ve 2. čtvrtletí snížila především v důsledku pokračujícího poklesu domácí poptávky, který nárůst přebytku zahraničního obchodu nestačil nahradit. S tímto problémem, který se postupně prohlubuje, se ekonomika potýká již více než rok.

Na nabídkové straně ekonomiky klesla hrubá přidaná hodnota (HPH) meziročně o 0,3 %, příspěvek jednotlivých odvětví k její tvorbě se přitom dále diferencoval. V meziročním srovnání měl nejlepší výsledky opět zpracovatelský průmysl, kde HPH vzrostla o 4,8 %. K jejímu zvýšení pozitivně přispěla zejména odvětví výroba strojů a zařízení a výroba elektrických zařízení, loňské úrovně naopak nedosáhla odvětví potravinářský průmysl, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba dopravních prostředků.
Prohlubující se pokles HPH postihl odvětví stavebnictví, kde se HPH meziročně snížila o více než 10 %, výrazně horší výsledky v porovnání s minulým rokem zaznamenala i odvětví obchod motorovými vozidly, maloobchod, telekomunikace a pojišťovnictví.

Negativně ovlivnily meziroční vývoj HDP daně z produktů, kde celkový pokles ve stálých cenách o 5,9 % způsobila především jejich hlavní složka - daň z přidané hodnoty.

Na meziročním i mezičtvrtletním poklesu úhrnné poptávky se podílely především výdaje na konečnou spotřebu a v jejich rámci hlavně výdaje domácností. Ty ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku klesly o 3,3 %, respektive o 1,1 % oproti 1. čtvrtletí. Meziročně se téměř o pětinu snížily výdaje domácností ve stálých cenách za předměty dlouhodobé spotřeby. Méně než před rokem vydaly domácnosti také za potraviny, nealkoholické a alkoholické nápoje, tabákové výrobky, bytové vybavení, energie, dopravní a poštovní služby a další položky.

Výdaje na konečnou spotřebu subjektů zahrnovaných do sektoru vládních institucí klesly o 0,9 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu zůstala ve 2. čtvrtletí na úrovni předchozího roku, výrazně se však změnila její struktura. Zatímco výdaje na strojní vybavení vzrostly o více než deset procent, investice do obydlí o stejné procento poklesly. Za dopravní prostředky vydali investoři méně o 5,1 % a za ostatní budovy a stavby o 3,8 %.

Vývoz zboží a služeb vzrostl ve stálých cenách o 3,9 %, zatímco dovoz pouze o 1,1 %. V běžných cenách se aktivní saldo zvýšilo z loňských 37,5 mld. Kč na aktuálních 50,4 mld. Kč (z toho 42,1 mld. Kč u zboží a 8,3 mld. Kč u služeb). Vyšší čtvrtletní aktivní saldo (57,9 mld. Kč) docílila česká ekonomika pouze v letošním 1. čtvrtletí.

Úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP se ve 2. čtvrtletí meziročně zvýšila o 1,4 %, z toho výdajů domácností na konečnou spotřebu o 3,4 %, fixního kapitálu o 1,7 %, vývozu o 3,4 % a dovozu o 4,8 %.

Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.

Označení stránky: hdp čr, hdp, rust hdp čr, hdp 2014, hdp 2012, HDP V ČR, vývoj hdp v čr, hdp čr 2014, vývoj hdp, hdp cr

Zobrazit sloupec