HDP 2017, vývoj hdp v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobnosti
« Předchozí Další »
3Q / 12 956.4 mld. Kč -1.3 % -0.3 % Zpráva
2Q / 12 951.7 mld. Kč -1.0 % -0.2 % Zpráva
1Q / 12 957.0 mld. Kč -0.7 % -0.8 % Zpráva
R / 11 3 807.2 mld. Kč 1.7 % - Zpráva
4Q / 11 961.1 mld. Kč 0.6 % -0.1 % Zpráva
3Q / 11 957.8 mld. Kč 1.2 % -0.1 % Zpráva
2Q / 11 932.7 mld. Kč 2.2 % 0.1 % Zpráva
1Q / 11 924.5 mld. Kč 2.8 % 0.9 % Zpráva
R / 10 3 667.6 mld. Kč 2.2 % - Zpráva
4Q / 10 921.7 mld. Kč 2.6 % 0.3 % Zpráva
3Q / 10 925.4 mld. Kč 2.8 % 1.0 % Zpráva
2Q / 10 914.7 mld. Kč 2.4 % 0.9 % Zpráva
1Q / 10 905.0 mld. Kč 1.1 % 0.5 % Zpráva
R / 09 3 628.1 mld. Kč -4.1 % - Zpráva
4Q / 09 925.3 mld. Kč -4.2 % -0.6 % Zpráva
3Q / 09 908.8 mld. Kč -4.1 % 0.8 % Zpráva
2Q / 09 918.1 mld. Kč -4.9 % 0.3 % Zpráva
1Q / 09 875.9 mld. Kč -3.4 % -3.8 % Zpráva
R / 08 3 689.0 mld. Kč 2.5 % - Zpráva
4Q / 08 941.0 mld. Kč -0.1 % -0.8 % Zpráva

07.12.2012 ČR - revize vývoje HDP za 3Q snížila jeho pokles


Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 3. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,3 % a mezičtvrtletně o 0,3 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ klesl ve 3. čtvrtletí podle zpřesněného odhadu v meziročním srovnání o 1,3 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 % (předběžný odhad z 15. listopadu předpokládal pokles o 1,5 %, resp. 0,3 %). V úhrnu za první tři čtvrtletí byl v tuzemské ekonomice vytvořen HDP o 0,9 % nižší než ve stejném období minulého roku.

Zároveň byla aktualizována časová řada čtvrtletních ukazatelů za roky 2009 až 2011 navazující na revidované roční údaje zveřejněné 1. října. Zpřesněné odhady meziročního a mezičtvrtletního vývoje HDP jsou uvedeny v tabulkách:

Meziroční změna HDP v %, očištěno o cenové a sezónní vlivy
Tab.

Mezičtvrtletní změna HDP v %, očištěno o cenové a sezónní vlivy
Tab.

Vývoj ve 3. čtvrtletí

Výkonnost ekonomiky se v uplynulém čtvrtletí dále snížila, a to jak v meziročním, tak i mezičtvrtletním srovnání. Přebytek zahraničního obchodu nedokázal, stejně jako v předchozích čtvrtletích, plně kompenzovat pokles domácí poptávky po spotřebním a investičním zboží a službách.

Na nabídkové straně ekonomiky klesla odvětvově členěná hrubá přidaná hodnota (HPH) meziročně o 1,3 % a mezičtvrtletně o 0,5 %, a to především vlivem vývoje v odvětvích stavebnictví, zemědělství a průmyslu. Stavebnictví čelí již delší dobu nedostatku zakázek typu velkých liniových staveb a bytových i nebytových komplexů, takže nemohlo plně uplatnit své disponibilní kapacity. Za uplynulé tři roky v něm proto klesla zaměstnanost o více než šest procent, odpracované hodiny a hrubá přidaná hodnota o více než deset procent. Zemědělství se muselo vyrovnat s nižší úrodou než v předchozím roce. Tento výpadek byl kompenzován růstem cen zemědělských produktů, což se však promítlo pouze do výsledků v běžných cenách. Na poklesu tvorby hrubé přidané hodnoty v odvětví průmyslu, které bylo dříve klíčovým zdrojem růstu ekonomiky, se podílely jak zpracovatelský průmysl vlivem poklesu domácích i zahraničních zakázek v některých odvětvích, tak zejména energetika a těžební průmysl.

Negativní vývoj domácí poptávky byl důsledkem snižujících se výdajů na konečnou spotřebu i na tvorbu kapitálu. K meziročnímu poklesu výdajů na konečnou spotřebu domácností o 2,4 % přispěl zejména nižší zájem o předměty dlouhodobé spotřeby, klesly však také výdaje za potraviny, alkohol a tabákové výrobky, energie a další zboží a služby. Výdaje na konečnou spotřebu subjektů zahrnovaných do sektoru vládních institucí zůstaly na úrovni stejného čtvrtletí předchozího roku. Tvorba hrubého fixního kapitálu byla meziročně nižší celkem o 2,3 % vlivem více než pětiprocentního poklesu investování do bytových i nebytových budov a staveb. Výdaje za strojní vybavení a dopravní prostředky naopak mírně vzrostly. Výrazně nižší ve srovnání s loňským 3. čtvrtletím byla změna zásob.

Pro vývoj vnější poptávky byl klíčový výrazný předstih zbožového vývozu před dovozem. Zatímco dovoz zboží vzrostl ve 3. čtvrtletí ve stálých cenách meziročně pouze o 0,2 %, vývoz se ve stejném období zvýšil o 5,0 %. V běžných cenách se čtvrtletní aktivní saldo zbožového obchodu zvýšilo z loňských 18,3 mld. Kč na aktuálních 43,6 mld. Kč.

Úhrnná cenová hladina měřená implicitním deflátorem HDP se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšila o 0,9 %, z toho výdajů domácností na konečnou spotřebu o 1,6 %, fixního kapitálu o 1,1 %, vývozu o 3,3 % a dovozu o 3,8 %.
____________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Zdroj: ČSÚ

Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.

Označení stránky: hdp čr, hdp, rust hdp čr, hdp 2014, hdp 2012, HDP V ČR, vývoj hdp v čr, hdp čr 2014, vývoj hdp, hdp cr

Zobrazit sloupec