Statistická data ČNB, Data ze dne 25.6.2017

Statistická data ČNB, Data ze dne 25.6.2017
Ke dni/ŘadŘada
- Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
- Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR) (Klientské > Podle odvětvového hlediska)
Ke dni/ŘadŘada
- ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ODVĚTVÍ CELKEM (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
- ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
- ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
- ODVĚTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- STAVEBNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))
- ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (Podle odvětvového hlediska > Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů