Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 3 497.80 - 845.40 - 513.74% 4 062.10 -13.89%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 40 167.50 37 971.30 5.78% 37 730.90 6.46%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 36 669.70 38 816.70 -5.53% 33 668.80 8.91%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 4 137.20 2 376.80 74.07% 3 999.70 3.44%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 37 627.80 35 890.40 4.84% 34 628.60 8.66%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 33 490.60 33 513.60 -0.07% 30 628.90 9.34%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -83.40 -2 699.40 -96.91% - 190.10 -56.13%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 165.60 1 593.80 35.88% 1 913.10 13.20%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 2 248.90 4 293.10 -47.62% 2 103.20 6.93%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 556.00 - 522.80 6.35% 252.50 - 320.20%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 374.10 487.20 -23.21% 1 189.20 -68.54%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 930.10 1 010.00 -7.91% 936.60 -0.69%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 32.50 45.00 -27.78% 683.90 -95.25%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 62.30 90.70 -31.31% 687.00 -90.93%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 29.90 45.70 -34.57% 3.20 834.38%
UK16 3-Finanční účet-NET 1 473.10 425.30 246.37% 4 848.30 -69.62%
UK17 3-Finanční účet-A 42 974.10 7 335.10 485.87% 8 216.30 423.03%
UK18 3-Finanční účet-P 41 501.00 6 909.70 500.62% 3 368.00 1 132.21%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -1 997.30 - 548.80 263.94% 355.60 - 661.67%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 188.90 1 392.50 -86.43% 946.20 -80.04%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 2 186.10 1 941.30 12.61% 590.60 270.15%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -16 484.80 -4 275.80 285.54% -1 650.40 898.84%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A - 170.10 369.50 - 146.04% 454.10 - 137.46%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 16 314.60 4 645.30 251.21% 2 104.50 675.22%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 64.00 295.00 -78.31% 58.20 9.97%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 175.70 - 241.90 -27.37% - 239.00 -26.49%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 239.70 - 536.90 -55.35% - 297.10 -19.32%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -21 514.70 -1 479.00 1 354.68% 508.10 -4 334.34%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 725.20 - 619.00 - 378.71% 1 478.10 16.72%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 23 239.90 860.00 2 602.31% 970.00 2 295.87%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 41 405.90 6 434.00 543.55% 5 576.90 642.45%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 41 405.90 6 434.00 543.55% 5 576.90 642.45%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 3 530.30 - 800.40 - 541.07% 4 746.00 -25.62%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 1 473.10 425.30 246.37% 4 848.30 -69.62%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET -2 057.20 1 225.70 - 267.84% 102.40 -2 108.98%

Běžný účet (B12)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 3 497.80
31.12.2016 - 845.40
30.09.2016 - 844.30
30.06.2016 - 427.70
31.03.2016 4 062.10
31.12.2015 543.40
30.09.2015 -1 780.50
30.06.2015 -1 775.50
31.03.2015 3 391.40
31.12.2014 75.40
Další »
Běžný účet (B12)-NET,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2017 40 167.50
31.12.2016 37 971.30
30.09.2016 35 673.70
30.06.2016 38 298.20
31.03.2016 37 730.90
31.12.2015 37 348.30
30.09.2015 35 422.10
30.06.2015 36 749.40
31.03.2015 36 711.20
31.12.2014 35 232.00
Další »
Běžný účet (B12)-CR,Platební bilance v mil. EUR

Běžný účet (B12)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2017 36 669.70
31.12.2016 38 816.70
30.09.2016 36 518.00
30.06.2016 38 726.00
31.03.2016 33 668.80
31.12.2015 36 804.90
30.09.2015 37 202.60
30.06.2015 38 524.90
31.03.2015 33 319.70
31.12.2014 35 156.60
Další »
Běžný účet (B12)-DB,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 4 137.20
31.12.2016 2 376.80
30.09.2016 2 696.80
30.06.2016 3 921.70
31.03.2016 3 999.70
31.12.2015 1 997.20
30.09.2015 1 958.70
30.06.2015 2 397.00
31.03.2015 3 398.20
31.12.2014 1 556.90
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR

ObdobíHodnota
31.03.2017 37 627.80
31.12.2016 35 890.40
30.09.2016 33 316.40
30.06.2016 36 160.30
31.03.2016 34 628.60
31.12.2015 35 425.50
30.09.2015 33 180.80
30.06.2015 34 456.30
31.03.2015 33 308.90
31.12.2014 33 130.80
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR,Platební bilance v mil. EUR

A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB

ObdobíHodnota
31.03.2017 33 490.60
31.12.2016 33 513.60
30.09.2016 30 619.60
30.06.2016 32 238.70
31.03.2016 30 628.90
31.12.2015 33 428.30
30.09.2015 31 222.10
30.06.2015 32 059.40
31.03.2015 29 910.70
31.12.2014 31 573.90
Další »
A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 -83.40
31.12.2016 -2 699.40
30.09.2016 -3 226.80
30.06.2016 -3 925.30
31.03.2016 - 190.10
31.12.2015 -1 094.30
30.09.2015 -3 674.90
30.06.2015 -4 066.50
31.03.2015 - 529.90
31.12.2014 -1 687.10
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2017 2 165.60
31.12.2016 1 593.80
30.09.2016 1 782.90
30.06.2016 1 796.90
31.03.2016 1 913.10
31.12.2015 1 387.00
30.09.2015 1 660.00
30.06.2015 1 608.50
31.03.2015 1 976.80
31.12.2014 1 112.00
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

B-BÚ-Prvotní důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2017 2 248.90
31.12.2016 4 293.10
30.09.2016 5 009.70
30.06.2016 5 722.10
31.03.2016 2 103.20
31.12.2015 2 481.30
30.09.2015 5 334.80
30.06.2015 5 675.00
31.03.2015 2 506.70
31.12.2014 2 799.10
Další »
B-BÚ-Prvotní důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 556.00
31.12.2016 - 522.80
30.09.2016 - 314.30
30.06.2016 - 424.20
31.03.2016 252.50
31.12.2015 - 359.50
30.09.2015 -64.40
30.06.2015 - 106.00
31.03.2015 523.20
31.12.2014 205.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-NET,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-CR

ObdobíHodnota
31.03.2017 374.10
31.12.2016 487.20
30.09.2016 574.40
30.06.2016 341.00
31.03.2016 1 189.20
31.12.2015 535.80
30.09.2015 581.30
30.06.2015 684.50
31.03.2015 1 425.40
31.12.2014 989.20
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-CR,Platební bilance v mil. EUR

C-BÚ-Druhotné důchody-DB

ObdobíHodnota
31.03.2017 930.10
31.12.2016 1 010.00
30.09.2016 888.60
30.06.2016 765.20
31.03.2016 936.60
31.12.2015 895.30
30.09.2015 645.70
30.06.2015 790.50
31.03.2015 902.20
31.12.2014 783.60
Další »
C-BÚ-Druhotné důchody-DB,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 32.50
31.12.2016 45.00
30.09.2016 447.60
30.06.2016 799.80
31.03.2016 683.90
31.12.2015 391.10
30.09.2015 292.10
30.06.2015 1 933.40
31.03.2015 1 115.60
31.12.2014 285.30
Další »
Kapitálový účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-CR

ObdobíHodnota
31.03.2017 62.30
31.12.2016 90.70
30.09.2016 448.10
30.06.2016 803.60
31.03.2016 687.00
31.12.2015 497.20
30.09.2015 293.70
30.06.2015 1 934.70
31.03.2015 1 116.90
31.12.2014 287.90
Další »
Kapitálový účet-CR,Platební bilance v mil. EUR

Kapitálový účet-DB

ObdobíHodnota
31.03.2017 29.90
31.12.2016 45.70
30.09.2016 0.50
30.06.2016 3.80
31.03.2016 3.20
31.12.2015 106.10
30.09.2015 1.70
30.06.2015 1.40
31.03.2015 1.30
31.12.2014 2.60
Další »
Kapitálový účet-DB,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 473.10
31.12.2016 425.30
30.09.2016 -71.20
30.06.2016 - 850.00
31.03.2016 4 848.30
31.12.2015 1 508.30
30.09.2015 - 556.90
30.06.2015 1 181.30
31.03.2015 4 285.20
31.12.2014 337.50
Další »
Finanční účet-NET,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 42 974.10
31.12.2016 7 335.10
30.09.2016 4 824.00
30.06.2016 3 072.80
31.03.2016 8 216.30
31.12.2015 782.80
30.09.2015 7 210.70
30.06.2015 2 368.60
31.03.2015 4 662.00
31.12.2014 2 987.10
Další »
Finanční účet-A,Platební bilance v mil. EUR

Finanční účet-P

ObdobíHodnota
31.03.2017 41 501.00
31.12.2016 6 909.70
30.09.2016 4 895.30
30.06.2016 3 922.80
31.03.2016 3 368.00
31.12.2015 - 725.60
30.09.2015 7 767.70
30.06.2015 1 187.40
31.03.2015 376.80
31.12.2014 2 649.60
Další »
Finanční účet-P,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 -1 997.30
31.12.2016 - 548.80
30.09.2016 -1 909.50
30.06.2016 -3 101.80
31.03.2016 355.60
31.12.2015 1 021.30
30.09.2015 744.60
30.06.2015 -50.60
31.03.2015 119.30
31.12.2014 254.50
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 188.90
31.12.2016 1 392.50
30.09.2016 - 173.10
30.06.2016 -1 499.90
31.03.2016 946.20
31.12.2015 1 233.40
30.09.2015 1 418.80
30.06.2015 - 228.70
31.03.2015 931.30
31.12.2014 1 641.30
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-A,Platební bilance v mil. EUR

1-FÚ-Přímé investice (FD)-P

ObdobíHodnota
31.03.2017 2 186.10
31.12.2016 1 941.30
30.09.2016 1 736.50
30.06.2016 1 602.00
31.03.2016 590.60
31.12.2015 212.10
30.09.2015 674.20
30.06.2015 - 178.10
31.03.2015 812.00
31.12.2014 1 386.80
Další »
1-FÚ-Přímé investice (FD)-P,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 -16 484.80
31.12.2016 -4 275.80
30.09.2016 1 878.10
30.06.2016 -2 215.10
31.03.2016 -1 650.40
31.12.2015 -4 883.90
30.09.2015 -2 969.20
30.06.2015 1 275.90
31.03.2015 501.10
31.12.2014 699.80
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 170.10
31.12.2016 369.50
30.09.2016 43.70
30.06.2016 -56.20
31.03.2016 454.10
31.12.2015 745.00
30.09.2015 - 524.60
30.06.2015 856.80
31.03.2015 1 562.30
31.12.2014 999.30
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A,Platební bilance v mil. EUR

2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P

ObdobíHodnota
31.03.2017 16 314.60
31.12.2016 4 645.30
30.09.2016 -1 834.40
30.06.2016 2 158.90
31.03.2016 2 104.50
31.12.2015 5 628.90
30.09.2015 2 444.60
30.06.2015 - 419.00
31.03.2015 1 061.20
31.12.2014 299.50
Další »
2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 64.00
31.12.2016 295.00
30.09.2016 47.60
30.06.2016 17.00
31.03.2016 58.20
31.12.2015 - 147.30
30.09.2015 - 169.00
30.06.2015 161.20
31.03.2015 -21.30
31.12.2014 -70.80
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 175.70
31.12.2016 - 241.90
30.09.2016 - 177.60
30.06.2016 - 219.50
31.03.2016 - 239.00
31.12.2015 - 396.20
30.09.2015 - 493.20
30.06.2015 - 233.00
31.03.2015 - 370.10
31.12.2014 - 339.60
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A,Platební bilance v mil. EUR

3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P

ObdobíHodnota
31.03.2017 - 239.70
31.12.2016 - 536.90
30.09.2016 - 225.20
30.06.2016 - 236.50
31.03.2016 - 297.10
31.12.2015 - 248.90
30.09.2015 - 324.20
30.06.2015 - 394.10
31.03.2015 - 348.90
31.12.2014 - 268.80
Další »
3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 -21 514.70
31.12.2016 -1 479.00
30.09.2016 -6 334.30
30.06.2016 1 869.70
31.03.2016 508.10
31.12.2015 3 349.40
30.09.2015 -4 544.50
30.06.2015 -3 187.10
31.03.2015 2 305.40
31.12.2014 -1 617.80
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 725.20
31.12.2016 - 619.00
30.09.2016 -1 115.90
30.06.2016 2 268.30
31.03.2016 1 478.10
31.12.2015 -2 968.30
30.09.2015 428.50
30.06.2015 -1 008.50
31.03.2015 1 157.80
31.12.2014 - 385.60
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P

ObdobíHodnota
31.03.2017 23 239.90
31.12.2016 860.00
30.09.2016 5 218.40
30.06.2016 398.50
31.03.2016 970.00
31.12.2015 -6 317.70
30.09.2015 4 973.00
30.06.2015 2 178.60
31.03.2015 -1 147.60
31.12.2014 1 232.20
Další »
4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
31.12.2015 2 168.80
30.09.2015 6 381.20
30.06.2015 2 981.90
31.03.2015 1 380.70
31.12.2014 1 071.80
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A

ObdobíHodnota
31.03.2017 41 405.90
31.12.2016 6 434.00
30.09.2016 6 246.90
30.06.2016 2 580.20
31.03.2016 5 576.90
31.12.2015 2 168.80
30.09.2015 6 381.20
30.06.2015 2 981.90
31.03.2015 1 380.70
31.12.2014 1 071.80
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A,Platební bilance v mil. EUR

5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P

ObdobíHodnota
Další »
5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-P,Platební bilance v mil. EUR

3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 3 530.30
31.12.2016 - 800.40
30.09.2016 - 396.70
30.06.2016 372.00
31.03.2016 4 746.00
31.12.2015 934.50
30.09.2015 -1 488.40
30.06.2015 157.80
31.03.2015 4 507.00
31.12.2014 360.70
Další »
3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 473.10
31.12.2016 425.30
30.09.2016 -71.20
30.06.2016 - 850.00
31.03.2016 4 848.30
31.12.2015 1 508.30
30.09.2015 - 556.90
30.06.2015 1 181.30
31.03.2015 4 285.20
31.12.2014 337.50
Další »
4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET,Platební bilance v mil. EUR

5-Čisté chyby a opomenutí-NET

ObdobíHodnota
31.03.2017 -2 057.20
31.12.2016 1 225.70
30.09.2016 325.40
30.06.2016 -1 222.10
31.03.2016 102.40
31.12.2015 573.80
30.09.2015 931.50
30.06.2015 1 023.50
31.03.2015 - 221.80
31.12.2014 -23.20
Další »
5-Čisté chyby a opomenutí-NET,Platební bilance v mil. EUR

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Platební bilance v mil. EUR (Platební bilance)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - levels (Levels)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans 7,5 - 30 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů