Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2015 36 892.60
Min 28.02.2009 5 451.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 33 841.80 30 436.00 3 405.80 11.19% 26 735.10 7 106.70 26.58%
31.10.2015 30 436.00 30 211.30 224.70 0.74% 24 443.50 5 992.50 24.52%
30.09.2015 30 211.30 31 450.60 -1 239.30 -3.94% 24 956.40 5 254.90 21.06%
31.08.2015 31 450.60 28 317.40 3 133.20 11.06% 24 949.70 6 500.90 26.06%
31.07.2015 28 317.40 35 354.40 -7 037.00 -19.90% 19 027.20 9 290.20 48.83%
30.06.2015 35 354.40 29 659.90 5 694.50 19.20% 26 663.00 8 691.40 32.60%
31.05.2015 29 659.90 28 024.00 1 635.90 5.84% 31 005.20 -1 345.30 -4.34%
30.04.2015 28 024.00 36 892.60 -8 868.60 -24.04% 28 695.00 - 671.00 -2.34%
31.03.2015 36 892.60 36 615.50 277.10 0.76% 27 862.90 9 029.70 32.41%
28.02.2015 36 615.50 33 485.40 3 130.10 9.35% 25 718.60 10 896.90 42.37%
31.01.2015 33 485.40 36 716.50 -3 231.10 -8.80% 27 012.90 6 472.50 23.96%
31.12.2014 36 716.50 26 735.10 9 981.40 37.33% 28 937.80 7 778.70 26.88%
30.11.2014 26 735.10 24 443.50 2 291.60 9.38% 25 747.60 987.50 3.84%
31.10.2014 24 443.50 24 956.40 - 512.90 -2.06% 22 349.10 2 094.40 9.37%
30.09.2014 24 956.40 24 949.70 6.70 0.03% 21 986.30 2 970.10 13.51%
31.08.2014 24 949.70 19 027.20 5 922.50 31.13% 22 404.00 2 545.70 11.36%
31.07.2014 19 027.20 26 663.00 -7 635.80 -28.64% 23 208.10 -4 180.90 -18.01%
30.06.2014 26 663.00 31 005.20 -4 342.20 -14.00% 22 701.50 3 961.50 17.45%
31.05.2014 31 005.20 28 695.00 2 310.20 8.05% 20 874.00 10 131.20 48.53%
30.04.2014 28 695.00 27 862.90 832.10 2.99% 18 526.90 10 168.10 54.88%
31.03.2014 27 862.90 25 718.60 2 144.30 8.34% 19 713.60 8 149.30 41.34%
28.02.2014 25 718.60 27 012.90 -1 294.30 -4.79% 14 898.80 10 819.80 72.62%
31.01.2014 27 012.90 28 937.80 -1 924.90 -6.65% 17 391.90 9 621.00 55.32%
31.12.2013 28 937.80 25 747.60 3 190.20 12.39% 17 287.80 11 650.00 67.39%
30.11.2013 25 747.60 22 349.10 3 398.50 15.21% 15 708.90 10 038.70 63.90%
31.10.2013 22 349.10 21 986.30 362.80 1.65% 14 185.60 8 163.50 57.55%
30.09.2013 21 986.30 22 404.00 - 417.70 -1.86% 13 524.90 8 461.40 62.56%
31.08.2013 22 404.00 23 208.10 - 804.10 -3.46% 14 520.80 7 883.20 54.29%
31.07.2013 23 208.10 22 701.50 506.60 2.23% 14 334.90 8 873.20 61.90%
30.06.2013 22 701.50 20 874.00 1 827.50 8.75% 13 568.40 9 133.10 67.31%
31.05.2013 20 874.00 18 526.90 2 347.10 12.67% 13 191.50 7 682.50 58.24%
30.04.2013 18 526.90 19 713.60 -1 186.70 -6.02% 12 205.30 6 321.60 51.79%
31.03.2013 19 713.60 14 898.80 4 814.80 32.32% 10 716.90 8 996.70 83.95%
28.02.2013 14 898.80 17 391.90 -2 493.10 -14.33% 12 866.10 2 032.70 15.80%
31.01.2013 17 391.90 17 287.80 104.10 0.60% 12 120.40 5 271.50 43.49%
31.12.2012 17 287.80 15 708.90 1 578.90 10.05% 13 143.70 4 144.10 31.53%
30.11.2012 15 708.90 14 185.60 1 523.30 10.74% 11 959.00 3 749.90 31.36%
31.10.2012 14 185.60 13 524.90 660.70 4.88% 11 332.20 2 853.40 25.18%
30.09.2012 13 524.90 14 520.80 - 995.90 -6.86% 9 712.40 3 812.50 39.25%
31.08.2012 14 520.80 14 334.90 185.90 1.30% 9 736.50 4 784.30 49.14%
31.07.2012 14 334.90 13 568.40 766.50 5.65% 10 647.60 3 687.30 34.63%
30.06.2012 13 568.40 13 191.50 376.90 2.86% 10 990.90 2 577.50 23.45%
31.05.2012 13 191.50 12 205.30 986.20 8.08% 10 652.10 2 539.40 23.84%
30.04.2012 12 205.30 10 716.90 1 488.40 13.89% 10 082.70 2 122.60 21.05%
31.03.2012 10 716.90 12 866.10 -2 149.20 -16.70% 10 215.20 501.70 4.91%
29.02.2012 12 866.10 12 120.40 745.70 6.15% 10 038.80 2 827.30 28.16%
31.01.2012 12 120.40 13 143.70 -1 023.30 -7.79% 11 317.00 803.40 7.10%
31.12.2011 13 143.70 11 959.00 1 184.70 9.91% 16 472.10 -3 328.40 -20.21%
30.11.2011 11 959.00 11 332.20 626.80 5.53% 11 923.90 35.10 0.29%
31.10.2011 11 332.20 9 712.40 1 619.80 16.68% 11 808.60 - 476.40 -4.03%
30.09.2011 9 712.40 9 736.50 -24.10 -0.25% 15 339.80 -5 627.40 -36.68%
31.08.2011 9 736.50 10 647.60 - 911.10 -8.56% 18 241.70 -8 505.20 -46.62%
31.07.2011 10 647.60 10 990.90 - 343.30 -3.12% 22 256.20 -11 608.60 -52.16%
30.06.2011 10 990.90 10 652.10 338.80 3.18% 23 091.70 -12 100.80 -52.40%
31.05.2011 10 652.10 10 082.70 569.40 5.65% 24 712.80 -14 060.70 -56.90%
30.04.2011 10 082.70 10 215.20 - 132.50 -1.30% 30 833.00 -20 750.30 -67.30%
31.03.2011 10 215.20 10 038.80 176.40 1.76% 20 692.80 -10 477.60 -50.63%
28.02.2011 10 038.80 11 317.00 -1 278.20 -11.29% 8 329.30 1 709.50 20.52%
31.01.2011 11 317.00 16 472.10 -5 155.10 -31.30% 8 518.10 2 798.90 32.86%
31.12.2010 16 472.10 11 923.90 4 548.20 38.14% 8 818.20 7 653.90 86.80%
30.11.2010 11 923.90 11 808.60 115.30 0.98% 9 777.80 2 146.10 21.95%
31.10.2010 11 808.60 15 339.80 -3 531.20 -23.02% 9 082.30 2 726.30 30.02%
30.09.2010 15 339.80 18 241.70 -2 901.90 -15.91% 7 513.80 7 826.00 104.16%
31.08.2010 18 241.70 22 256.20 -4 014.50 -18.04% 7 386.00 10 855.70 146.98%
31.07.2010 22 256.20 23 091.70 - 835.50 -3.62% 7 669.10 14 587.10 190.21%
30.06.2010 23 091.70 24 712.80 -1 621.10 -6.56% 7 464.20 15 627.50 209.37%
31.05.2010 24 712.80 30 833.00 -6 120.20 -19.85% 9 936.90 14 775.90 148.70%
30.04.2010 30 833.00 20 692.80 10 140.20 49.00% 6 707.30 24 125.70 359.69%
31.03.2010 20 692.80 8 329.30 12 363.50 148.43% 9 294.00 11 398.80 122.65%
28.02.2010 8 329.30 8 518.10 - 188.80 -2.22% 5 451.30 2 878.00 52.79%
31.01.2010 8 518.10 8 818.20 - 300.10 -3.40% 6 707.90 1 810.20 26.99%
31.12.2009 8 818.20 9 777.80 - 959.60 -9.81% - - -
30.11.2009 9 777.80 9 082.30 695.50 7.66% - - -
31.10.2009 9 082.30 7 513.80 1 568.50 20.87% - - -
30.09.2009 7 513.80 7 386.00 127.80 1.73% - - -
31.08.2009 7 386.00 7 669.10 - 283.10 -3.69% - - -
31.07.2009 7 669.10 7 464.20 204.90 2.75% - - -
30.06.2009 7 464.20 9 936.90 -2 472.70 -24.88% - - -
31.05.2009 9 936.90 6 707.30 3 229.60 48.15% - - -
30.04.2009 6 707.30 9 294.00 -2 586.70 -27.83% - - -
31.03.2009 9 294.00 5 451.30 3 842.70 70.49% - - -
28.02.2009 5 451.30 6 707.90 -1 256.60 -18.73% - - -
31.01.2009 6 707.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 354 288.90 323 786.00 30 502.90 9.42% 323 786.00 30 502.90 9.42%
01.01.2014 323 786.00 258 739.60 65 046.40 25.14% 258 739.60 65 046.40 25.14%
01.01.2013 258 739.60 164 231.50 94 508.10 57.55% 164 231.50 94 508.10 57.55%
01.01.2012 164 231.50 129 828.10 34 403.40 26.50% 129 828.10 34 403.40 26.50%
01.01.2011 129 828.10 212 220.00 -82 391.90 -38.82% 212 220.00 -82 391.90 -38.82%
01.01.2010 212 220.00 95 808.80 116 411.20 121.50% 95 808.80 116 411.20 121.50%
01.01.2009 95 808.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba potravinářských výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba nápojů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba textilií (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba oděvů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba usní a souvisejících výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů