Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 424 290.00 6 361 362.00 0.99% 6 174 626.00 4.04%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 162 731.00 1 096 645.00 6.03% 1 045 320.00 11.23%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 78 895.00 86 118.00 -8.39% 97 267.00 -18.89%
UK5 (A) F4 Půjčky 855 122.00 938 659.00 -8.90% 857 647.00 -0.29%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 638 772.00 1 589 431.00 3.10% 1 623 599.00 0.93%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 495.00 35 336.00 6.11% 35 612.00 5.29%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 26 907.00 44 360.00 -39.34% 31 635.00 -14.95%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 624 368.00 2 570 813.00 2.08% 2 483 546.00 5.67%
UK10 Závazky (L) 9 638 479.00 9 297 303.00 3.67% 9 244 406.00 4.26%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 338 052.00 331 003.00 2.13% 328 018.00 3.06%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 466 602.00 2 366 614.00 4.22% 2 344 009.00 5.23%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 4 179 287.00 3 968 334.00 5.32% 4 021 755.00 3.92%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 32 633.00 56 078.00 -41.81% 49 574.00 -34.17%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 621 905.00 2 575 274.00 1.81% 2 501 050.00 4.83%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 333 429.00 2 212 897.00 50.64% 1 753 102.00 90.14%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 25 414.00 25 038.00 1.50% 24 608.00 3.28%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 299 131.00 664 608.00 95.47% 238 361.00 445.03%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 732 152.00 1 325 197.00 30.71% 1 322 472.00 30.98%
UK5 (A) F4 Půjčky 14 502.00 2 482.00 484.29% 7 900.00 83.57%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 260 562.00 194 376.00 34.05% 157 490.00 65.45%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 1.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 407.00 1 045.00 34.64% 1 821.00 -22.73%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 261.00 151.00 72.85% 449.00 -41.87%
UK10 Závazky (L) 3 234 585.00 2 140 176.00 51.14% 1 727 083.00 87.29%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 26 824.00 26 807.00 0.06% 26 113.00 2.72%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 205 007.00 2 107 832.00 52.05% 1 696 850.00 88.88%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 400.00 1 400.00 0.00 1 400.00 0.00
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 172.00 3 866.00 -69.68% 2 234.00 -47.54%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 182.00 271.00 -32.84% 486.00 -62.55%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 984 886.00 5 932 707.00 17.74% 5 837 883.00 19.65%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 619 313.00 1 601 908.00 63.51% 1 530 691.00 71.12%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 007 029.00 1 038 015.00 -2.99% 1 096 232.00 -8.14%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 085 398.00 3 005 360.00 2.66% 2 895 094.00 6.57%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 119 918.00 122 680.00 -2.25% 124 123.00 -3.39%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 20 281.00 22 069.00 -8.10% 24 830.00 -18.32%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 92 190.00 104 169.00 -11.50% 122 826.00 -24.94%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 40 757.00 38 506.00 5.85% 44 087.00 -7.55%
UK10 Závazky (L) 6 946 643.00 5 873 785.00 18.27% 5 800 525.00 19.76%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 344 664.00 4 361 266.00 22.55% 4 296 979.00 24.38%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 758 560.00 683 180.00 11.03% 639 162.00 18.68%
UK14 (L) F4 Půjčky 79 069.00 80 878.00 -2.24% 82 030.00 -3.61%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 635 888.00 609 838.00 4.27% 619 586.00 2.63%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 81 077.00 90 801.00 -10.71% 111 842.00 -27.51%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 47 385.00 47 822.00 -0.91% 50 926.00 -6.95%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 492.00 647.00 130.60% 1 270.00 17.48%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 196.00 324.00 269.14% 587.00 103.75%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 295.00 284.00 3.87% 681.00 -56.68%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 38.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 1.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 2 128.00 1 207.00 76.30% 811.00 162.39%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 182.00 158.00 15.19% 135.00 34.81%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 945.00 1 049.00 85.41% 676.00 187.72%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1.00 0.00 - 0.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 336 631.00 316 961.00 6.21% 269 358.00 24.98%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 56 186.00 36 218.00 55.13% 29 029.00 93.55%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 104 560.00 109 339.00 -4.37% 97 052.00 7.74%
UK5 (A) F4 Půjčky 30 740.00 30 754.00 -0.05% 22 925.00 34.09%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 137 724.00 135 911.00 1.33% 113 669.00 21.16%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 10.00 6.00 66.67% 6.00 66.67%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 383.00 163.00 134.97% 997.00 -61.58%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 7 028.00 4 570.00 53.79% 5 680.00 23.73%
UK10 Závazky (L) 417 860.00 390 217.00 7.08% 337 656.00 23.75%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 204.00 213.00 -4.23% 202.00 0.99%
UK14 (L)F4 Půjčky 17 197.00 10 845.00 58.57% 8 606.00 99.83%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 374 219.00 354 779.00 5.48% 306 716.00 22.01%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 678.00 1 268.00 -46.53% 451.00 50.33%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 25 562.00 23 112.00 10.60% 21 681.00 17.90%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 322 458.00 1 015 515.00 30.23% 908 976.00 45.49%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 122 389.00 71 696.00 70.71% 87 736.00 39.50%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 27 017.00 2 941.00 818.63% 47 793.00 -43.47%
UK5 (A) F4 Půjčky 515 709.00 447 319.00 15.29% 412 408.00 25.05%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 510 304.00 325 025.00 57.00% 237 291.00 115.05%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 5 932.00 5 662.00 4.77% 5 387.00 10.12%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 937.00 2 882.00 1.91% 3 285.00 -10.59%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 138 170.00 159 990.00 -13.64% 115 076.00 20.07%
UK10 Závazky (L) 1 188 166.00 1 158 090.00 2.60% 907 056.00 30.99%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 97 349.00 79 894.00 21.85% 69 536.00 40.00%
UK14 (L) F4 Půjčky 472 726.00 486 376.00 -2.81% 377 246.00 25.31%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 445 733.00 397 539.00 12.12% 316 816.00 40.69%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 763.00 787.00 -3.05% 1 696.00 -55.01%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 171 595.00 193 494.00 -11.32% 141 762.00 21.04%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 825 415.00 1 583 103.00 15.31% 1 639 188.00 11.36%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 633 376.00 417 045.00 51.87% 444 373.00 42.53%
UK4 (A) F3 Debt securities 48 797.00 11 905.00 309.89% 31 958.00 52.69%
UK5 (A) F4 Loans 168 677.00 167 213.00 0.88% 122 097.00 38.15%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 656 546.00 650 998.00 0.85% 671 353.00 -2.21%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 270.00 1 988.00 14.19% 2 283.00 -0.57%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 389.00 1 683.00 -17.47% 1 494.00 -7.03%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 314 360.00 332 271.00 -5.39% 365 630.00 -14.02%
UK10 Liabilities (L) 2 632 065.00 2 473 712.00 6.40% 2 566 349.00 2.56%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 946 189.00 1 789 430.00 8.76% 1 897 157.00 2.58%
UK14 (L) F4 Loans 272 531.00 276 565.00 -1.46% 257 216.00 5.95%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 24 889.00 22 999.00 8.22% 19 371.00 28.49%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 461.00 2 051.00 -28.77% 3 016.00 -51.56%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 386 995.00 382 667.00 1.13% 389 589.00 -0.67%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 5 346 500.00 5 242 766.00 1.98% 5 046 744.00 5.94%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 866 457.00 2 802 573.00 2.28% 2 636 563.00 8.72%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 195 535.00 202 443.00 -3.41% 214 768.00 -8.96%
UK5 (A) F4 Půjčky 764.00 758.00 0.79% 743.00 2.83%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 356 199.00 1 318 495.00 2.86% 1 310 022.00 3.52%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 711 503.00 704 103.00 1.05% 674 809.00 5.44%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 129.00 130.00 -0.77% 129.00 0.00
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 215 913.00 214 264.00 0.77% 209 710.00 2.96%
UK10 Závazky (L) 1 644 195.00 1 620 600.00 1.46% 1 532 859.00 7.26%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00
UK14 (L) F4 Půjčky 1 509 509.00 1 485 738.00 1.60% 1 397 721.00 8.00%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 134 406.00 134 582.00 -0.13% 134 858.00 -0.34%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 677 196.00 5 723 916.00 16.65% 5 372 774.00 24.28%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 26 824.00 26 807.00 0.06% 26 113.00 2.72%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 430 730.00 808 592.00 76.94% 592 544.00 141.46%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 413 933.00 1 195 930.00 18.23% 1 086 085.00 30.19%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 048 805.00 1 006 799.00 4.17% 1 031 847.00 1.64%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 194 769.00 2 143 921.00 2.37% 2 084 767.00 5.28%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 23 348.00 20 801.00 12.24% 27 230.00 -14.26%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 60 103.00 77 080.00 -22.03% 94 143.00 -36.16%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 478 684.00 443 986.00 7.82% 430 045.00 11.31%
UK10 Závazky (L) 6 538 818.00 5 392 604.00 21.26% 4 840 679.00 35.08%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 25 414.00 25 038.00 1.50% 24 608.00 3.28%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 747 013.00 1 089 266.00 60.38% 684 264.00 155.31%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 2 107 065.00 1 712 175.00 23.06% 1 684 004.00 25.12%
UK14 (L) F4 Půjčky 881 225.00 892 128.00 -1.22% 883 058.00 -0.21%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 230 909.00 1 141 674.00 7.82% 1 037 324.00 18.66%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 503.00 36 118.00 3.83% 37 784.00 -0.74%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 63 133.00 69 941.00 -9.73% 83 180.00 -24.10%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 446 556.00 426 264.00 4.76% 406 457.00 9.87%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 972 979.00 906 757.00 7.30% 884 067.00 10.06%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 105 175.00 58 755.00 79.01% 72 889.00 44.29%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 640 137.00 624 656.00 2.48% 624 739.00 2.46%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 238.00 1 540.00 110.26% 1 635.00 98.04%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 115 436.00 118 157.00 -2.30% 105 067.00 9.87%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 129.00 38 507.00 4.21% 41 184.00 -2.56%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 548.00 492.00 11.38% 1 369.00 -59.97%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 68 316.00 64 650.00 5.67% 37 184.00 83.72%
UK10 Závazky (L) 982 337.00 948 937.00 3.52% 930 564.00 5.56%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 651.00 653.00 -0.31% 688.00 -5.38%
UK14 (L) F4 Půjčky 23 914.00 1 582.00 1 411.63% 2 275.00 951.16%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 95 960.00 101 420.00 -5.38% 103 737.00 -7.50%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 803 466.00 792 355.00 1.40% 773 559.00 3.87%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 5 076.00 7 212.00 -29.62% 5 707.00 -11.06%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 53 270.00 45 715.00 16.53% 44 598.00 19.44%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 31.03.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 31.03.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 31.03.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 31.03.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Equity and investment fund shares (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 31.03.2017)
Liabilities (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Equity and investment fund shares (10 hodnot, 31.03.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 31.03.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 31.03.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 31.03.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 31.03.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 31.03.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 31.03.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 31.03.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 31.03.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 31.03.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 31.03.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů