Reálný sektor (Databáze časových řad ARAD»SDDS Plus) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 20 599 788.00 20 461 640.00 0.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) 32 438.00 31 981.00 1.43% - -
UK3 Měnové zlato (AF.11) 9 090.00 8 873.00 2.45% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (AF.12) 23 348.00 23 108.00 1.04% - -
UK5 Oběživo a vklady (AF.2) 5 299 055.00 5 224 563.00 1.43% - -
UK6 Oběživo (AF.21) 445 803.00 436 580.00 2.11% - -
UK7 Vklady (AF.22+AF.29) 4 853 252.00 4 787 983.00 1.36% - -
UK8 Převoditelné vklady (AF.22) 2 456 554.00 2 326 354.00 5.60% - -
UK9 Ostatní vklady (AF.29) 2 396 698.00 2 461 629.00 -2.64% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (AF.3) 3 047 993.00 3 082 105.00 -1.11% - -
UK11 Krátkodobé (AF.31) 305 427.00 349 364.00 -12.58% - -
UK12 Dlouhodobé (AF.32) 2 742 566.00 2 732 741.00 0.36% - -
UK13 Půjčky (AF.4) 3 943 966.00 3 924 257.00 0.50% - -
UK14 Krátkodobé (AF.41) 1 133 371.00 1 133 100.00 0.02% - -
UK15 Dlouhodobé (AF.42) 2 810 595.00 2 791 157.00 0.70% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) 3 954 500.00 3 948 761.00 0.15% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (AF.51) 3 509 542.00 3 533 104.00 -0.67% - -
UK18 Kotované akcie (AF.511) 453 444.00 431 916.00 4.98% - -
UK19 Nekotované akcie (AF.512) 2 210 319.00 2 220 789.00 -0.47% - -
UK20 Jiné účasti (AF.519) 845 779.00 880 399.00 -3.93% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) 444 958.00 415 657.00 7.05% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) 729 249.00 718 567.00 1.49% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) 145 309.00 143 070.00 1.56% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) 281 837.00 283 510.00 -0.59% - -
UK25 Penzijní nároky (AF.63) 302 103.00 291 987.00 3.46% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) 144 073.00 125 380.00 14.91% - -
UK27 Ostatní pohledávky (AF.8) 3 448 514.00 3 406 026.00 1.25% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) 2 169 013.00 2 160 083.00 0.41% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) 1 284 632.00 1 245 943.00 3.11% - -

Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Finanční aktiva celkem 138 148.00 174 170.00 -20.68% - -
UK2 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) 457.00 626.00 -27.00% - -
UK3 Měnové zlato (F.11) 217.00 531.00 -59.13% - -
UK4 Zvláštní práva čerpání (F.12) 240.00 95.00 152.63% - -
UK5 Oběživo a vklady (F.2) 74 492.00 4 846.00 1 437.19% - -
UK6 Oběživo (F.21) 9 223.00 -5 260.00 - 275.34% - -
UK7 Vklady (F.22+F.29) 65 269.00 10 106.00 545.84% - -
UK8 Převoditelné vklady (F.22) 130 200.00 -28 150.00 - 562.52% - -
UK9 Ostatní vklady (F.29) -64 931.00 38 256.00 - 269.73% - -
UK10 Dluhové cenné papíry (F.3) -34 112.00 -68 553.00 -50.24% - -
UK11 Krátkodobé (F.31) -43 937.00 -32 016.00 37.23% - -
UK12 Dlouhodobé (F.32) 9 825.00 -36 537.00 - 126.89% - -
UK13 Půjčky (F.4) 19 709.00 93 954.00 -79.02% - -
UK14 Krátkodobé (F.41) 271.00 91 924.00 -99.71% - -
UK15 Dlouhodobé (F.42) 19 438.00 2 030.00 857.54% - -
UK16 Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) 5 739.00 181 586.00 -96.84% - -
UK17 Akcie a ostatní účasti (F.51) -23 562.00 161 771.00 - 114.56% - -
UK18 Kotované akcie (F.511) 21 528.00 29 519.00 -27.07% - -
UK19 Nekotované akcie (F.512) -10 470.00 132 045.00 - 107.93% - -
UK20 Jiné účasti (F.519) -34 620.00 207.00 -16 824.64% - -
UK21 Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) 29 301.00 19 815.00 47.87% - -
UK22 Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) 10 682.00 2 716.00 293.30% - -
UK23 Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) 2 239.00 - 875.00 - 355.89% - -
UK24 Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) -1 673.00 -4 802.00 -65.16% - -
UK25 Penzijní nároky (F.63) 10 116.00 8 393.00 20.53% - -
UK26 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) 18 693.00 2 699.00 592.59% - -
UK27 Ostatní pohledávky (F.8) 42 488.00 -43 704.00 - 197.22% - -
UK28 Obchodní úvěry a zálohy (F.81) 8 930.00 -13 848.00 - 164.49% - -
UK29 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) 38 689.00 -29 856.00 - 229.59% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 512 412.00 6 425 870.00 1.35% 6 167 668.00 5.59%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 140 987.00 1 146 957.00 -0.52% 1 086 819.00 4.98%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 89 657.00 78 895.00 13.64% 71 061.00 26.17%
UK5 (A) F4 Půjčky 893 466.00 853 809.00 4.64% 901 398.00 -0.88%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 631 057.00 1 639 232.00 -0.50% 1 557 932.00 4.69%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 789.00 37 495.00 0.78% 36 167.00 4.48%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 29 568.00 26 907.00 9.89% 30 638.00 -3.49%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 2 689 888.00 2 642 575.00 1.79% 2 483 653.00 8.30%
UK10 Závazky (L) 9 653 393.00 9 528 253.00 1.31% 9 341 286.00 3.34%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 323 710.00 338 052.00 -4.24% 327 543.00 -1.17%
UK14 (L) F4 Půjčky 2 490 284.00 2 463 329.00 1.09% 2 357 607.00 5.63%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 4 168 193.00 4 090 228.00 1.91% 4 056 332.00 2.76%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 33 442.00 32 633.00 2.48% 42 041.00 -20.45%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 2 637 764.00 2 604 011.00 1.30% 2 557 763.00 3.13%

Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 3 282 617.00 3 333 429.00 -1.52% 1 846 111.00 77.81%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 23 328.00 25 414.00 -8.21% 25 882.00 -9.87%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 058 737.00 1 299 131.00 -18.50% 280 117.00 277.96%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 920 412.00 1 732 152.00 10.87% 1 352 779.00 41.96%
UK5 (A) F4 Půjčky 9 047.00 14 502.00 -37.62% 16 052.00 -43.64%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 263 588.00 260 562.00 1.16% 170 783.00 54.34%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 59.00 -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 7 389.00 1 407.00 425.16% 36.00 20 425.00%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 116.00 261.00 -55.56% 403.00 -71.22%
UK10 Závazky (L) 3 349 322.00 3 234 585.00 3.55% 1 796 571.00 86.43%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 903.00 26 824.00 -7.16% 26 665.00 -6.61%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 3 323 107.00 3 205 007.00 3.68% 1 761 164.00 88.69%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 0.00 1 400.00 - 1 400.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 957.00 1 172.00 -18.34% 6 869.00 -86.07%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 355.00 182.00 95.05% 473.00 -24.95%

Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 988 116.00 6 984 886.00 0.05% 5 806 045.00 20.36%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 640 203.00 2 619 313.00 0.80% 1 441 300.00 83.18%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 956 970.00 1 007 029.00 -4.97% 1 102 753.00 -13.22%
UK5 (A) F4 Půjčky 3 123 937.00 3 085 398.00 1.25% 2 947 405.00 5.99%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 122 247.00 119 918.00 1.94% 116 775.00 4.69%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 18 061.00 20 281.00 -10.95% 26 797.00 -32.60%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 90 528.00 92 190.00 -1.80% 129 497.00 -30.09%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 36 170.00 40 757.00 -11.25% 41 518.00 -12.88%
UK10 Závazky (L) 6 940 506.00 6 946 532.00 -0.09% 5 751 051.00 20.68%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 5 338 820.00 5 344 664.00 -0.11% 4 249 507.00 25.63%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 770 064.00 758 560.00 1.52% 670 461.00 14.86%
UK14 (L) F4 Půjčky 80 490.00 78 959.00 1.94% 80 715.00 -0.28%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 618 595.00 635 887.00 -2.72% 588 065.00 5.19%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 88 213.00 81 077.00 8.80% 111 795.00 -21.09%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 44 324.00 47 385.00 -6.46% 50 508.00 -12.24%

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 753.00 1 492.00 17.49% 1 211.00 44.76%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 878.00 1 196.00 -26.59% 617.00 42.30%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 850.00 295.00 188.14% 593.00 43.34%
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 (A)F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 23.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Závazky (L) 2 305.00 2 128.00 8.32% 878.00 162.53%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (L) F4 Půjčky 177.00 182.00 -2.75% 194.00 -8.76%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 127.00 1 945.00 9.36% 684.00 210.96%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky - - - - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1.00 1.00 0.00 0.00 -

Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 350 702.00 336 532.00 4.21% 274 336.00 27.84%
UK3 (A)F2 Oběživo a vklady 51 858.00 56 186.00 -7.70% 30 921.00 67.71%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 107 191.00 104 560.00 2.52% 91 790.00 16.78%
UK5 (A) F4 Půjčky 32 456.00 30 630.00 5.96% 25 083.00 29.39%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 148 789.00 137 735.00 8.03% 120 776.00 23.19%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 10.00 10.00 0.00 5.00 100.00%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 864.00 383.00 647.78% 115.00 2 390.43%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 7 534.00 7 028.00 7.20% 5 646.00 33.44%
UK10 Závazky (L) 429 943.00 417 860.00 2.89% 351 853.00 22.19%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 170.00 204.00 -16.67% 182.00 -6.59%
UK14 (L)F4 Půjčky 15 725.00 17 197.00 -8.56% 10 063.00 56.27%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 389 203.00 374 219.00 4.00% 316 151.00 23.11%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 543.00 678.00 -19.91% 1 165.00 -53.39%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 24 302.00 25 562.00 -4.93% 24 292.00 0.04%

Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 1 249 174.00 1 250 783.00 -0.13% 1 059 921.00 17.86%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 134 115.00 122 387.00 9.58% 81 820.00 63.91%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 17 193.00 27 017.00 -36.36% 45 750.00 -62.42%
UK5 (A) F4 Půjčky 499 475.00 508 299.00 -1.74% 409 828.00 21.87%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 454 895.00 446 041.00 1.99% 333 871.00 36.25%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 5 923.00 5 932.00 -0.15% 5 538.00 6.95%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 3 007.00 2 937.00 2.38% 2 751.00 9.31%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 134 566.00 138 170.00 -2.61% 180 363.00 -25.39%
UK10 Závazky (L) 1 202 542.00 1 217 764.00 -1.25% 964 686.00 24.66%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 101 924.00 97 349.00 4.70% 70 975.00 43.61%
UK14 (L) F4 Půjčky 491 258.00 474 933.00 3.44% 430 691.00 14.06%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 424 014.00 473 124.00 -10.38% 304 895.00 39.07%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 841.00 763.00 10.22% 813.00 3.44%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 184 505.00 171 595.00 7.52% 157 312.00 17.29%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 503 488.00 515 921.00 -2.41% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 33 746.00 24 167.00 39.64% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 290 909.00 302 298.00 -3.77% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 1 217.00 2 587.00 -52.96% - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 107 920.00 111 296.00 -3.03% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 255.00 39 638.00 1.56% - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 289.00 690.00 -58.12% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 29 152.00 35 245.00 -17.29% - -
UK10 Závazky (L) 540 232.00 540 234.00 -0.00% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 591.00 594.00 -0.51% - -
UK14 (L) F4 Půjčky 307.00 575.00 -46.61% - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 81 923.00 79 801.00 2.66% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 412 682.00 414 546.00 -0.45% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 4 647.00 4 463.00 4.12% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 40 082.00 40 255.00 -0.43% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 345 789.00 339 554.00 1.84% - -
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 18 143.00 14 734.00 23.14% - -
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 319 823.00 316 895.00 0.92% - -
UK5 (A) F4 Půjčky 0.00 0.00 - - -
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 6 588.00 6 622.00 -0.51% - -
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 3.00 3.00 0.00 - -
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 116.00 283.00 -59.01% - -
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 1 116.00 1 017.00 9.73% - -
UK10 Závazky (L) 363 278.00 352 878.00 2.95% - -
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - - -
UK14 (L) F4 Půjčky 10.00 10.00 0.00 - -
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 15 838.00 12 507.00 26.63% - -
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 343 286.00 336 279.00 2.08% - -
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 2 821.00 2 546.00 10.80% - -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 1 323.00 1 536.00 -13.87% - -

Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Assets (A) 1 883 616.00 1 833 102.00 2.76% 1 624 192.00 15.97%
UK3 (A) F2 Currency and deposits 671 582.00 633 376.00 6.03% 469 275.00 43.11%
UK4 (A) F3 Debt securities 35 734.00 48 797.00 -26.77% 25 594.00 39.62%
UK5 (A) F4 Loans 177 654.00 168 677.00 5.32% 119 035.00 49.25%
UK6 (A) F5 Equity and investment fund shares 648 725.00 664 233.00 -2.33% 650 538.00 -0.28%
UK7 (A) F6 Insurance, pension and standardised guarantees 2 236.00 2 270.00 -1.50% 2 194.00 1.91%
UK8 (A) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 935.00 1 389.00 39.31% 1 758.00 10.07%
UK9 (A) F8 Other accounts receivable 345 750.00 314 360.00 9.99% 355 798.00 -2.82%
UK10 Liabilities (L) 2 652 855.00 2 639 752.00 0.50% 2 549 155.00 4.07%
UK12 (L) F2 Currency and deposits 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (L) F3 Debt securities 1 925 849.00 1 946 189.00 -1.05% 1 878 923.00 2.50%
UK14 (L) F4 Loans 296 629.00 272 531.00 8.84% 251 630.00 17.88%
UK15 (L) F5 Equity and investment fund shares 34 065.00 32 576.00 4.57% 19 942.00 70.82%
UK17 (L) F7 Financial derivatives and employee stock options 1 575.00 1 461.00 7.80% 2 117.00 -25.60%
UK18 (L) F8 Other accounts receivable 394 737.00 386 995.00 2.00% 396 543.00 -0.46%

Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A 5 405 484.00 5 346 500.00 1.10% 5 105 245.00 5.88%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 2 906 682.00 2 866 457.00 1.40% 2 690 102.00 8.05%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 185 871.00 195 535.00 -4.94% 205 818.00 -9.69%
UK5 (A) F4 Půjčky 771.00 764.00 0.92% 750.00 2.80%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 375 493.00 1 356 199.00 1.42% 1 310 476.00 4.96%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 718 813.00 711 503.00 1.03% 686 746.00 4.67%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 128.00 129.00 -0.78% 130.00 -1.54%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 217 726.00 215 913.00 0.84% 211 223.00 3.08%
UK10 Závazky (L) 1 673 024.00 1 640 760.00 1.97% 1 561 311.00 7.16%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 131.00 280.00 -53.21% 280.00 -53.21%
UK14 (L) F4 Půjčky 1 538 581.00 1 506 074.00 2.16% 1 426 271.00 7.87%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 134 312.00 134 406.00 -0.07% 134 760.00 -0.33%

Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 6 698 830.00 6 689 433.00 0.14% 5 439 830.00 23.14%
UK2 (A) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 24 903.00 26 824.00 -7.16% 26 665.00 -6.61%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 1 429 289.00 1 430 730.00 -0.10% 634 773.00 125.17%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 1 447 691.00 1 413 933.00 2.39% 1 139 516.00 27.04%
UK5 (A) F4 Půjčky 1 050 420.00 1 044 316.00 0.58% 1 021 991.00 2.78%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 2 197 505.00 2 197 569.00 -0.00% 2 059 860.00 6.68%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 22 626.00 23 348.00 -3.09% 27 571.00 -17.94%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 63 122.00 60 103.00 5.02% 90 658.00 -30.37%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 463 274.00 492 610.00 -5.96% 438 796.00 5.58%
UK10 Závazky (L) 6 441 779.00 6 537 327.00 -1.46% 4 969 148.00 29.64%
UK11 (L) F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání 23 328.00 25 414.00 -8.21% 25 882.00 -9.87%
UK12 (L) F2 Oběživo a vklady 1 485 745.00 1 732 416.00 -14.24% 769 908.00 92.98%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 2 291 242.00 2 107 065.00 8.74% 1 725 029.00 32.82%
UK14 (L) F4 Půjčky 847 667.00 872 514.00 -2.85% 882 874.00 -3.99%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 1 230 806.00 1 231 586.00 -0.06% 1 054 111.00 16.76%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 37 244.00 37 503.00 -0.69% 37 808.00 -1.49%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 71 178.00 63 133.00 12.74% 83 753.00 -15.01%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 454 569.00 467 696.00 -2.81% 389 783.00 16.62%

Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva (A) 961 442.00 945 271.00 1.71% 891 258.00 7.87%
UK3 (A) F2 Oběživo a vklady 113 341.00 106 354.00 6.57% 64 835.00 74.81%
UK4 (A) F3 Dluhové cenné papíry 652 162.00 640 137.00 1.88% 638 392.00 2.16%
UK5 (A) F4 Půjčky 25.00 3 238.00 -99.23% 1 646.00 -98.48%
UK6 (A) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 115 018.00 115 436.00 -0.36% 108 330.00 6.17%
UK7 (A) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 40 082.00 40 129.00 -0.12% 41 002.00 -2.24%
UK8 (A) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 1 292.00 548.00 135.77% 387.00 233.85%
UK9 (A) F8 Ostatní pohledávky 39 522.00 39 429.00 0.24% 36 666.00 7.79%
UK10 Závazky (L) 988 477.00 982 337.00 0.62% 929 878.00 6.30%
UK13 (L) F3 Dluhové cenné papíry 641.00 651.00 -1.54% 653.00 -1.84%
UK14 (L) F4 Půjčky 26 440.00 23 914.00 10.56% 3 143.00 741.23%
UK15 (L) F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech 90 337.00 95 960.00 -5.86% 87 761.00 2.94%
UK16 (L) F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky 808 297.00 803 466.00 0.60% 788 272.00 2.54%
UK17 (L) F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie 3 084.00 5 076.00 -39.24% 7 417.00 -58.42%
UK18 (L) F8 Ostatní závazky 59 678.00 53 270.00 12.03% 42 632.00 39.98%
Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (AF.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (AF.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (AF.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (AF.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (AF.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (AF.22+AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (AF.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (AF.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (AF.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (AF.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (AF.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (AF.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (AF.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (AF.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (AF.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (AF.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (AF.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (AF.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (AF.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (AF.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (AF.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (AF.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (AF.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (AF.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (AF.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství
Finanční aktiva celkem (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Měnové zlato (F.11) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Zvláštní práva čerpání (F.12) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo a vklady (F.2) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Oběživo (F.21) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Vklady (F.22+F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Převoditelné vklady (F.22) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní vklady (F.29) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dluhové cenné papíry (F.3) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.31) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.32) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Půjčky (F.4) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Krátkodobé (F.41) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Dlouhodobé (F.42) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie a ostatní účasti (F.51) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Kotované akcie (F.511) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Nekotované akcie (F.512) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Jiné účasti (F.519) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Akcie/podílové listy investičních fondů (F.52) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F.6) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Technické rezervy neživotního pojištění (F.61) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Životní pojištění a nároky na anuitu (F.62) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Penzijní nároky (F.63) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky (F.8) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Obchodní úvěry a zálohy (F.81) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89) (3 hodnoty, 30.06.2014)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nerezidenti (S2)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.06.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.06.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti (S128)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S122)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Ostatní finanční instituce (S12O)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Penzijní fondy (S129)
Aktiva (A) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (3 hodnoty, 30.09.2015)
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní pohledávky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Závazky (L) (3 hodnoty, 30.09.2015)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (3 hodnoty, 30.09.2015)
F4 Půjčky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (3 hodnoty, 30.09.2015)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (3 hodnoty, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (3 hodnoty, 30.09.2015)
F8 Ostatní závazky (3 hodnoty, 30.09.2015)
Finanční rozvaha dle sektorů - Domácnosti a neziskové instituce domácností (S1M)
Aktiva (A (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Nefinanční podniky (S11)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Centrální banka (S121)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.06.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (34 hodnot, 30.06.2017)
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy penežního trhu (S123)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (1 hodnota, 30.09.2015)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu (S124)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Vládní instituce (S13)
Assets (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Equity and investment fund shares (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 30.06.2017)
Liabilities (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Monetary gold and SDRs
F2 Currency and deposits (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Debt securities (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Loans (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Equity and investment fund shares (10 hodnot, 30.06.2017)
F6 Insurance, pension and standardised guarantees
F7 Financial derivatives and employee stock options (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Other accounts receivable (34 hodnot, 30.06.2017)
Finanční rozvaha dle sektorů - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S12Q)
Aktiva (A) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady (34 hodnot, 30.06.2017)
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní pohledávky (34 hodnot, 30.06.2017)
Závazky (L) (34 hodnot, 30.06.2017)
F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
F2 Oběživo a vklady
F3 Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.06.2017)
F4 Půjčky (34 hodnot, 30.06.2017)
F5 Účasti nebo podílové listy v investičních fondech (34 hodnot, 30.06.2017)
F6 Pojistné, penzijní nebo standardizované záruky (34 hodnot, 30.06.2017)
F7 Finanční deriváty nebo zaměstnanecké opce na akcie (34 hodnot, 30.06.2017)
F8 Ostatní závazky (34 hodnot, 30.06.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Reálný sektor (SDDS Plus)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů (Aktiva, hlavní položky, celkem)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti (Aktiva, hlavní položky, nerezidenti)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK (Aktiva, hlavní položky, CZK)
z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR (Aktiva, hlavní položky, EUR)
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů