.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Položky Prvotních důchodů v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... .1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2011 8 334.00
Min 30.09.1994 1.00
Min 30.06.1993 1.00
Min 31.03.1993 1.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2017 1 898.00 3 804.00 -1 906.00 -50.11% 1 848.00 50.00 2.71%
31.12.2016 3 804.00 4 888.00 -1 084.00 -22.18% 2 007.00 1 797.00 89.54%
30.09.2016 4 888.00 5 156.00 - 268.00 -5.20% 5 125.00 - 237.00 -4.62%
30.06.2016 5 156.00 1 848.00 3 308.00 179.00% 5 262.00 - 106.00 -2.01%
31.03.2016 1 848.00 2 007.00 - 159.00 -7.92% 2 209.00 - 361.00 -16.34%
31.12.2015 2 007.00 5 125.00 -3 118.00 -60.84% 2 600.00 - 593.00 -22.81%
30.09.2015 5 125.00 5 262.00 - 137.00 -2.60% 4 702.00 423.00 9.00%
30.06.2015 5 262.00 2 209.00 3 053.00 138.21% 7 091.00 -1 829.00 -25.79%
31.03.2015 2 209.00 2 600.00 - 391.00 -15.04% 1 662.00 547.00 32.91%
31.12.2014 2 600.00 4 702.00 -2 102.00 -44.70% 3 730.00 -1 130.00 -30.29%
30.09.2014 4 702.00 7 091.00 -2 389.00 -33.69% 4 522.00 180.00 3.98%
30.06.2014 7 091.00 1 662.00 5 429.00 326.65% 3 721.00 3 370.00 90.57%
31.03.2014 1 662.00 3 730.00 -2 068.00 -55.44% 3 571.00 -1 909.00 -53.46%
31.12.2013 3 730.00 4 522.00 - 792.00 -17.51% 4 263.00 - 533.00 -12.50%
30.09.2013 4 522.00 3 721.00 801.00 21.53% 5 080.00 - 558.00 -10.98%
30.06.2013 3 721.00 3 571.00 150.00 4.20% 3 190.00 531.00 16.65%
31.03.2013 3 571.00 4 263.00 - 692.00 -16.23% 3 005.00 566.00 18.84%
31.12.2012 4 263.00 5 080.00 - 817.00 -16.08% 2 694.00 1 569.00 58.24%
30.09.2012 5 080.00 3 190.00 1 890.00 59.25% 2 994.00 2 086.00 69.67%
30.06.2012 3 190.00 3 005.00 185.00 6.16% 8 334.00 -5 144.00 -61.72%
31.03.2012 3 005.00 2 694.00 311.00 11.54% 1 468.00 1 537.00 104.70%
31.12.2011 2 694.00 2 994.00 - 300.00 -10.02% 3 229.00 - 535.00 -16.57%
30.09.2011 2 994.00 8 334.00 -5 340.00 -64.07% 6 641.00 -3 647.00 -54.92%
30.06.2011 8 334.00 1 468.00 6 866.00 467.71% 3 901.00 4 433.00 113.64%
31.03.2011 1 468.00 3 229.00 -1 761.00 -54.54% 1 842.00 - 374.00 -20.30%
31.12.2010 3 229.00 6 641.00 -3 412.00 -51.38% 2 837.00 392.00 13.82%
30.09.2010 6 641.00 3 901.00 2 740.00 70.24% 3 780.00 2 861.00 75.69%
30.06.2010 3 901.00 1 842.00 2 059.00 111.78% 5 370.00 -1 469.00 -27.36%
31.03.2010 1 842.00 2 837.00 - 995.00 -35.07% 2 261.00 - 419.00 -18.53%
31.12.2009 2 837.00 3 780.00 - 943.00 -24.95% 2 589.00 248.00 9.58%
30.09.2009 3 780.00 5 370.00 -1 590.00 -29.61% 3 156.00 624.00 19.77%
30.06.2009 5 370.00 2 261.00 3 109.00 137.51% 7 156.00 -1 786.00 -24.96%
31.03.2009 2 261.00 2 589.00 - 328.00 -12.67% 1 793.00 468.00 26.10%
31.12.2008 2 589.00 3 156.00 - 567.00 -17.97% 4 466.00 -1 877.00 -42.03%
30.09.2008 3 156.00 7 156.00 -4 000.00 -55.90% 4 639.00 -1 483.00 -31.97%
30.06.2008 7 156.00 1 793.00 5 363.00 299.11% 4 734.00 2 422.00 51.16%
31.03.2008 1 793.00 4 466.00 -2 673.00 -59.85% 2 002.00 - 209.00 -10.44%
31.12.2007 4 466.00 4 639.00 - 173.00 -3.73% 3 256.00 1 210.00 37.16%
30.09.2007 4 639.00 4 734.00 -95.00 -2.01% 2 444.00 2 195.00 89.81%
30.06.2007 4 734.00 2 002.00 2 732.00 136.46% 2 666.00 2 068.00 77.57%
31.03.2007 2 002.00 3 256.00 -1 254.00 -38.51% 1 126.00 876.00 77.80%
31.12.2006 3 256.00 2 444.00 812.00 33.22% 1 840.00 1 416.00 76.96%
30.09.2006 2 444.00 2 666.00 - 222.00 -8.33% 1 568.00 876.00 55.87%
30.06.2006 2 666.00 1 126.00 1 540.00 136.77% 2 197.00 469.00 21.35%
31.03.2006 1 126.00 1 840.00 - 714.00 -38.80% 996.00 130.00 13.05%
31.12.2005 1 840.00 1 568.00 272.00 17.35% 1 421.00 419.00 29.49%
30.09.2005 1 568.00 2 197.00 - 629.00 -28.63% 2 413.00 - 845.00 -35.02%
30.06.2005 2 197.00 996.00 1 201.00 120.58% 1 629.00 568.00 34.87%
31.03.2005 996.00 1 421.00 - 425.00 -29.91% 802.00 194.00 24.19%
31.12.2004 1 421.00 2 413.00 - 992.00 -41.11% 1 531.00 - 110.00 -7.18%
30.09.2004 2 413.00 1 629.00 784.00 48.13% 1 426.00 987.00 69.21%
30.06.2004 1 629.00 802.00 827.00 103.12% 820.00 809.00 98.66%
31.03.2004 802.00 1 531.00 - 729.00 -47.62% 592.00 210.00 35.47%
31.12.2003 1 531.00 1 426.00 105.00 7.36% 958.00 573.00 59.81%
30.09.2003 1 426.00 820.00 606.00 73.90% 1 055.00 371.00 35.17%
30.06.2003 820.00 592.00 228.00 38.51% 772.00 48.00 6.22%
31.03.2003 592.00 958.00 - 366.00 -38.20% 546.00 46.00 8.42%
31.12.2002 958.00 1 055.00 -97.00 -9.19% 451.00 507.00 112.42%
30.09.2002 1 055.00 772.00 283.00 36.66% 773.00 282.00 36.48%
30.06.2002 772.00 546.00 226.00 41.39% 473.00 299.00 63.21%
31.03.2002 546.00 451.00 95.00 21.06% 452.00 94.00 20.80%
31.12.2001 451.00 773.00 - 322.00 -41.66% 284.00 167.00 58.80%
30.09.2001 773.00 473.00 300.00 63.42% 442.00 331.00 74.89%
30.06.2001 473.00 452.00 21.00 4.65% 336.00 137.00 40.77%
31.03.2001 452.00 284.00 168.00 59.15% 324.00 128.00 39.51%
31.12.2000 284.00 442.00 - 158.00 -35.75% 195.00 89.00 45.64%
30.09.2000 442.00 336.00 106.00 31.55% 389.00 53.00 13.62%
30.06.2000 336.00 324.00 12.00 3.70% 242.00 94.00 38.84%
31.03.2000 324.00 195.00 129.00 66.15% 206.00 118.00 57.28%
31.12.1999 195.00 389.00 - 194.00 -49.87% 155.00 40.00 25.81%
30.09.1999 389.00 242.00 147.00 60.74% 70.00 319.00 455.71%
30.06.1999 242.00 206.00 36.00 17.48% 75.00 167.00 222.67%
31.03.1999 206.00 155.00 51.00 32.90% 59.00 147.00 249.15%
31.12.1998 155.00 70.00 85.00 121.43% 10.00 145.00 1 450.00%
30.09.1998 70.00 75.00 -5.00 -6.67% 10.00 60.00 600.00%
30.06.1998 75.00 59.00 16.00 27.12% 31.00 44.00 141.94%
31.03.1998 59.00 10.00 49.00 490.00% 3.00 56.00 1 866.67%
31.12.1997 10.00 10.00 0.00 0.00 11.00 -1.00 -9.09%
30.09.1997 10.00 31.00 -21.00 -67.74% 11.00 -1.00 -9.09%
30.06.1997 31.00 3.00 28.00 933.33% 32.00 -1.00 -3.12%
31.03.1997 3.00 11.00 -8.00 -72.73% 20.00 -17.00 -85.00%
31.12.1996 11.00 11.00 0.00 0.00 14.00 -3.00 -21.43%
30.09.1996 11.00 32.00 -21.00 -65.62% 4.00 7.00 175.00%
30.06.1996 32.00 20.00 12.00 60.00% 35.00 -3.00 -8.57%
31.03.1996 20.00 14.00 6.00 42.86% 15.00 5.00 33.33%
31.12.1995 14.00 4.00 10.00 250.00% 2.00 12.00 600.00%
30.09.1995 4.00 35.00 -31.00 -88.57% 1.00 3.00 300.00%
30.06.1995 35.00 15.00 20.00 133.33% 4.00 31.00 775.00%
31.03.1995 15.00 2.00 13.00 650.00% 2.00 13.00 650.00%
31.12.1994 2.00 1.00 1.00 100.00% 0.00 2.00 -
30.09.1994 1.00 4.00 -3.00 -75.00% 3.00 -2.00 -66.67%
30.06.1994 4.00 2.00 2.00 100.00% 1.00 3.00 300.00%
31.03.1994 2.00 0.00 2.00 - 1.00 1.00 100.00%
31.12.1993 0.00 3.00 -3.00 - - - -
30.09.1993 3.00 1.00 2.00 200.00% - - -
30.06.1993 1.00 1.00 0.00 0.00 - - -
31.03.1993 1.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 1 898.00 15 696.00 -13 798.00 -87.91% 15 696.00 -13 798.00 -87.91%
01.01.2016 15 696.00 14 603.00 1 093.00 7.48% 14 603.00 1 093.00 7.48%
01.01.2015 14 603.00 16 055.00 -1 452.00 -9.04% 16 055.00 -1 452.00 -9.04%
01.01.2014 16 055.00 15 544.00 511.00 3.29% 15 544.00 511.00 3.29%
01.01.2013 15 544.00 15 538.00 6.00 0.04% 15 538.00 6.00 0.04%
01.01.2012 15 538.00 15 490.00 48.00 0.31% 15 490.00 48.00 0.31%
01.01.2011 15 490.00 15 613.00 - 123.00 -0.79% 15 613.00 - 123.00 -0.79%
01.01.2010 15 613.00 14 248.00 1 365.00 9.58% 14 248.00 1 365.00 9.58%
01.01.2009 14 248.00 14 694.00 - 446.00 -3.04% 14 694.00 - 446.00 -3.04%
01.01.2008 14 694.00 15 841.00 -1 147.00 -7.24% 15 841.00 -1 147.00 -7.24%
01.01.2007 15 841.00 9 492.00 6 349.00 66.89% 9 492.00 6 349.00 66.89%
01.01.2006 9 492.00 6 601.00 2 891.00 43.80% 6 601.00 2 891.00 43.80%
01.01.2005 6 601.00 6 265.00 336.00 5.36% 6 265.00 336.00 5.36%
01.01.2004 6 265.00 4 369.00 1 896.00 43.40% 4 369.00 1 896.00 43.40%
01.01.2003 4 369.00 3 331.00 1 038.00 31.16% 3 331.00 1 038.00 31.16%
01.01.2002 3 331.00 2 149.00 1 182.00 55.00% 2 149.00 1 182.00 55.00%
01.01.2001 2 149.00 1 386.00 763.00 55.05% 1 386.00 763.00 55.05%
01.01.2000 1 386.00 1 032.00 354.00 34.30% 1 032.00 354.00 34.30%
01.01.1999 1 032.00 359.00 673.00 187.47% 359.00 673.00 187.47%
01.01.1998 359.00 54.00 305.00 564.81% 54.00 305.00 564.81%
01.01.1997 54.00 74.00 -20.00 -27.03% 74.00 -20.00 -27.03%
01.01.1996 74.00 68.00 6.00 8.82% 68.00 6.00 8.82%
01.01.1995 68.00 9.00 59.00 655.56% 9.00 59.00 655.56%
01.01.1994 9.00 5.00 4.00 80.00% 5.00 4.00 80.00%
01.01.1993 5.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. EUR)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. USD)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD)
.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Insurance corporations and pension funds - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů