Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem 2 144 583.80 2 136 574.10 0.37% 1 971 280.60 8.79%
UK2 Netermínované vklady klientů celkem 1 568 327.30 1 558 068.70 0.66% 1 379 987.50 13.65%
UK3 Termínované vklady celkem 576 256.50 578 505.50 -0.39% 591 293.10 -2.54%
UK4 Termínované vklady krátkodobé celkem 345 951.30 347 084.80 -0.33% 357 338.50 -3.19%
UK5 Termínované vklady střednědobé celkem 49 250.70 50 427.80 -2.33% 63 960.10 -23.00%
UK6 Termínované vklady dlouhodobé celkem 181 054.60 180 992.80 0.03% 169 994.50 6.51%
UK7 Termínované vklady do 3 měsíců včetně 312 306.50 312 787.50 -0.15% 320 379.30 -2.52%
UK8 Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně 33 644.80 34 297.30 -1.90% 36 959.20 -8.97%
UK9 Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně 21 810.90 22 058.90 -1.12% 28 159.50 -22.55%
UK10 Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně 27 439.80 28 368.90 -3.27% 35 800.70 -23.35%
UK11 Termínované vklady nad 5 let 181 054.60 180 992.80 0.03% 169 994.50 6.51%

Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 2 144 583.80
31.08.2017 2 136 574.10
31.07.2017 2 125 973.00
30.06.2017 2 123 332.50
31.05.2017 2 114 606.50
30.04.2017 2 115 764.30
31.03.2017 2 087 159.80
28.02.2017 2 081 339.90
31.01.2017 2 067 555.90
31.12.2016 2 039 670.20
Další »
Vklady a přijaté úvěry od klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Netermínované vklady klientů celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 1 568 327.30
31.08.2017 1 558 068.70
31.07.2017 1 549 890.50
30.06.2017 1 543 851.30
31.05.2017 1 530 383.40
30.04.2017 1 526 957.80
31.03.2017 1 499 865.50
28.02.2017 1 489 295.30
31.01.2017 1 468 844.00
31.12.2016 1 448 415.70
Další »
Netermínované vklady klientů celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 576 256.50
31.08.2017 578 505.50
31.07.2017 576 082.50
30.06.2017 579 481.30
31.05.2017 584 223.20
30.04.2017 588 806.50
31.03.2017 587 294.40
28.02.2017 592 044.60
31.01.2017 598 711.90
31.12.2016 591 254.60
Další »
Termínované vklady celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady krátkodobé celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 345 951.30
31.08.2017 347 084.80
31.07.2017 344 403.70
30.06.2017 346 970.60
31.05.2017 350 269.80
30.04.2017 353 607.40
31.03.2017 353 044.50
28.02.2017 356 234.10
31.01.2017 360 132.00
31.12.2016 358 954.30
Další »
Termínované vklady krátkodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady střednědobé celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 49 250.70
31.08.2017 50 427.80
31.07.2017 51 201.60
30.06.2017 52 387.40
31.05.2017 53 807.80
30.04.2017 55 585.10
31.03.2017 57 563.60
28.02.2017 59 185.30
31.01.2017 62 647.50
31.12.2016 58 699.00
Další »
Termínované vklady střednědobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady dlouhodobé celkem

ObdobíHodnota
30.09.2017 181 054.60
31.08.2017 180 992.80
31.07.2017 180 477.30
30.06.2017 180 123.30
31.05.2017 180 145.60
30.04.2017 179 614.00
31.03.2017 176 686.30
28.02.2017 176 625.10
31.01.2017 175 932.30
31.12.2016 173 601.40
Další »
Termínované vklady dlouhodobé celkem,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady do 3 měsíců včetně

ObdobíHodnota
30.09.2017 312 306.50
31.08.2017 312 787.50
31.07.2017 310 713.20
30.06.2017 312 946.20
31.05.2017 315 823.30
30.04.2017 318 617.30
31.03.2017 318 086.10
28.02.2017 320 754.10
31.01.2017 323 854.70
31.12.2016 324 076.10
Další »
Termínované vklady do 3 měsíců včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně

ObdobíHodnota
30.09.2017 33 644.80
31.08.2017 34 297.30
31.07.2017 33 690.50
30.06.2017 34 024.40
31.05.2017 34 446.50
30.04.2017 34 990.10
31.03.2017 34 958.40
28.02.2017 35 480.00
31.01.2017 36 277.30
31.12.2016 34 878.20
Další »
Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně

ObdobíHodnota
30.09.2017 21 810.90
31.08.2017 22 058.90
31.07.2017 22 407.00
30.06.2017 22 778.40
31.05.2017 23 366.60
30.04.2017 23 952.00
31.03.2017 24 592.70
28.02.2017 25 599.30
31.01.2017 27 026.80
31.12.2016 26 822.00
Další »
Termínované vklady nad 1 rok do 2 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně

ObdobíHodnota
30.09.2017 27 439.80
31.08.2017 28 368.90
31.07.2017 28 794.60
30.06.2017 29 609.10
31.05.2017 30 441.20
30.04.2017 31 633.00
31.03.2017 32 970.90
28.02.2017 33 586.00
31.01.2017 35 620.70
31.12.2016 31 877.00
Další »
Termínované vklady nad 2 roky do 5 let včetně,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Termínované vklady nad 5 let

ObdobíHodnota
30.09.2017 181 054.60
31.08.2017 180 992.80
31.07.2017 180 477.30
30.06.2017 180 123.30
31.05.2017 180 145.60
30.04.2017 179 614.00
31.03.2017 176 686.30
28.02.2017 176 625.10
31.01.2017 175 932.30
31.12.2016 173 601.40
Další »
Termínované vklady nad 5 let,Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Označení stránky: rozvaha domácnosti

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů