Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Stav devizových rezerv - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 59 018.35
Min 31.01.1993 545.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 54 730.51 54 821.74 -91.23 -0.17% 47 462.20 7 268.31 15.31%
30.09.2014 54 821.74 57 049.59 -2 227.85 -3.91% 45 785.04 9 036.70 19.74%
31.08.2014 57 049.59 57 451.96 - 402.37 -0.70% 44 779.90 12 269.69 27.40%
31.07.2014 57 451.96 59 018.35 -1 566.39 -2.65% 44 691.80 12 760.16 28.55%
30.06.2014 59 018.35 57 994.30 1 024.05 1.77% 43 638.71 15 379.64 35.24%
31.05.2014 57 994.30 58 421.30 - 427.00 -0.73% 43 698.20 14 296.10 32.72%
30.04.2014 58 421.30 57 504.01 917.29 1.60% 44 793.73 13 627.57 30.42%
31.03.2014 57 504.01 57 256.38 247.63 0.43% 44 479.93 13 024.08 29.28%
28.02.2014 57 256.38 56 076.12 1 180.26 2.10% 45 317.45 11 938.93 26.35%
31.01.2014 56 076.12 56 216.93 - 140.81 -0.25% 45 985.77 10 090.35 21.94%
31.12.2013 56 216.93 55 621.28 595.65 1.07% 44 883.29 11 333.64 25.25%
30.11.2013 55 621.28 47 462.20 8 159.08 17.19% 44 332.66 11 288.62 25.46%
31.10.2013 47 462.20 45 785.04 1 677.16 3.66% 44 150.95 3 311.25 7.50%
30.09.2013 45 785.04 44 779.90 1 005.14 2.24% 40 585.67 5 199.37 12.81%
31.08.2013 44 779.90 44 691.80 88.10 0.20% 40 013.52 4 766.38 11.91%
31.07.2013 44 691.80 43 638.71 1 053.09 2.41% 39 090.30 5 601.50 14.33%
30.06.2013 43 638.71 43 698.20 -59.49 -0.14% 39 477.69 4 161.02 10.54%
31.05.2013 43 698.20 44 793.73 -1 095.53 -2.45% 39 170.94 4 527.26 11.56%
30.04.2013 44 793.73 44 479.93 313.80 0.71% 43 395.90 1 397.83 3.22%
31.03.2013 44 479.93 45 317.45 - 837.52 -1.85% 43 041.21 1 438.72 3.34%
28.02.2013 45 317.45 45 985.77 - 668.32 -1.45% 43 147.41 2 170.04 5.03%
31.01.2013 45 985.77 44 883.29 1 102.48 2.46% 40 676.95 5 308.82 13.05%
31.12.2012 44 883.29 44 332.66 550.63 1.24% 40 290.54 4 592.75 11.40%
30.11.2012 44 332.66 44 150.95 181.71 0.41% 41 313.60 3 019.06 7.31%
31.10.2012 44 150.95 40 585.67 3 565.28 8.78% 42 172.32 1 978.63 4.69%
30.09.2012 40 585.67 40 013.52 572.15 1.43% 40 692.66 - 106.99 -0.26%
31.08.2012 40 013.52 39 090.30 923.22 2.36% 42 903.36 -2 889.84 -6.74%
31.07.2012 39 090.30 39 477.69 - 387.39 -0.98% 43 058.16 -3 967.86 -9.22%
30.06.2012 39 477.69 39 170.94 306.75 0.78% 43 234.00 -3 756.31 -8.69%
31.05.2012 39 170.94 43 395.90 -4 224.96 -9.74% 43 085.41 -3 914.47 -9.09%
30.04.2012 43 395.90 43 041.21 354.69 0.82% 43 911.56 - 515.66 -1.17%
31.03.2012 43 041.21 43 147.41 - 106.20 -0.25% 42 401.17 640.04 1.51%
29.02.2012 43 147.41 40 676.95 2 470.46 6.07% 42 113.18 1 034.23 2.46%
31.01.2012 40 676.95 40 290.54 386.41 0.96% 41 416.20 - 739.25 -1.78%
31.12.2011 40 290.54 41 313.60 -1 023.06 -2.48% 42 492.60 -2 202.06 -5.18%
30.11.2011 41 313.60 42 172.32 - 858.72 -2.04% 41 418.11 - 104.51 -0.25%
31.10.2011 42 172.32 40 692.66 1 479.66 3.64% 44 155.35 -1 983.03 -4.49%
30.09.2011 40 692.66 42 903.36 -2 210.70 -5.15% 43 989.08 -3 296.42 -7.49%
31.08.2011 42 903.36 43 058.16 - 154.80 -0.36% 39 364.74 3 538.62 8.99%
31.07.2011 43 058.16 43 234.00 - 175.84 -0.41% 39 406.70 3 651.46 9.27%
30.06.2011 43 234.00 43 085.41 148.59 0.34% 37 695.24 5 538.76 14.69%
31.05.2011 43 085.41 43 911.56 - 826.15 -1.88% 37 777.15 5 308.26 14.05%
30.04.2011 43 911.56 42 401.17 1 510.39 3.56% 39 314.08 4 597.48 11.69%
31.03.2011 42 401.17 42 113.18 287.99 0.68% 39 706.50 2 694.67 6.79%
28.02.2011 42 113.18 41 416.20 696.98 1.68% 40 217.92 1 895.26 4.71%
31.01.2011 41 416.20 42 492.60 -1 076.40 -2.53% 41 172.04 244.16 0.59%
31.12.2010 42 492.60 41 418.11 1 074.49 2.59% 41 611.07 881.53 2.12%
30.11.2010 41 418.11 44 155.35 -2 737.24 -6.20% 42 482.01 -1 063.90 -2.50%
31.10.2010 44 155.35 43 989.08 166.27 0.38% 41 401.90 2 753.45 6.65%
30.09.2010 43 989.08 39 364.74 4 624.34 11.75% 41 098.49 2 890.59 7.03%
31.08.2010 39 364.74 39 406.70 -41.96 -0.11% 40 054.28 - 689.54 -1.72%
31.07.2010 39 406.70 37 695.24 1 711.46 4.54% 38 916.11 490.59 1.26%
30.06.2010 37 695.24 37 777.15 -81.91 -0.22% 38 447.83 - 752.59 -1.96%
31.05.2010 37 777.15 39 314.08 -1 536.93 -3.91% 38 594.94 - 817.79 -2.12%
30.04.2010 39 314.08 39 706.50 - 392.42 -0.99% 36 993.73 2 320.35 6.27%
31.03.2010 39 706.50 40 217.92 - 511.42 -1.27% 36 874.11 2 832.39 7.68%
28.02.2010 40 217.92 41 172.04 - 954.12 -2.32% 35 651.12 4 566.80 12.81%
31.01.2010 41 172.04 41 611.07 - 439.03 -1.05% 34 970.17 6 201.87 17.73%
31.12.2009 41 611.07 42 482.01 - 870.94 -2.05% 37 012.52 4 598.55 12.42%
30.11.2009 42 482.01 41 401.90 1 080.11 2.61% 34 495.93 7 986.08 23.15%
31.10.2009 41 401.90 41 098.49 303.41 0.74% 33 961.18 7 440.72 21.91%
30.09.2009 41 098.49 40 054.28 1 044.21 2.61% 36 304.09 4 794.40 13.21%
31.08.2009 40 054.28 38 916.11 1 138.17 2.92% 36 975.42 3 078.86 8.33%
31.07.2009 38 916.11 38 447.83 468.28 1.22% 37 929.46 986.65 2.60%
30.06.2009 38 447.83 38 594.94 - 147.11 -0.38% 38 085.96 361.87 0.95%
31.05.2009 38 594.94 36 993.73 1 601.21 4.33% 37 841.54 753.40 1.99%
30.04.2009 36 993.73 36 874.11 119.62 0.32% 38 325.05 -1 331.32 -3.47%
31.03.2009 36 874.11 35 651.12 1 222.99 3.43% 37 971.52 -1 097.41 -2.89%
28.02.2009 35 651.12 34 970.17 680.95 1.95% 37 017.19 -1 366.07 -3.69%
31.01.2009 34 970.17 37 012.52 -2 042.35 -5.52% 36 060.28 -1 090.11 -3.02%
31.12.2008 37 012.52 34 495.93 2 516.59 7.30% 34 905.20 2 107.32 6.04%
30.11.2008 34 495.93 33 961.18 534.75 1.57% 34 517.93 -22.00 -0.06%
31.10.2008 33 961.18 36 304.09 -2 342.91 -6.45% 33 346.68 614.50 1.84%
30.09.2008 36 304.09 36 975.42 - 671.33 -1.82% 32 866.13 3 437.96 10.46%
31.08.2008 36 975.42 37 929.46 - 954.04 -2.52% 32 176.52 4 798.90 14.91%
31.07.2008 37 929.46 38 085.96 - 156.50 -0.41% 31 815.08 6 114.38 19.22%
30.06.2008 38 085.96 37 841.54 244.42 0.65% 31 291.89 6 794.07 21.71%
31.05.2008 37 841.54 38 325.05 - 483.51 -1.26% 31 444.35 6 397.19 20.34%
30.04.2008 38 325.05 37 971.52 353.53 0.93% 32 076.12 6 248.93 19.48%
31.03.2008 37 971.52 37 017.19 954.33 2.58% 31 733.72 6 237.80 19.66%
29.02.2008 37 017.19 36 060.28 956.91 2.65% 31 620.02 5 397.17 17.07%
31.01.2008 36 060.28 34 905.20 1 155.08 3.31% 31 376.04 4 684.24 14.93%
31.12.2007 34 905.20 34 517.93 387.27 1.12% 31 454.19 3 451.01 10.97%
30.11.2007 34 517.93 33 346.68 1 171.25 3.51% 31 558.72 2 959.21 9.38%
31.10.2007 33 346.68 32 866.13 480.55 1.46% 30 792.35 2 554.33 8.30%
30.09.2007 32 866.13 32 176.52 689.61 2.14% 30 764.87 2 101.26 6.83%
31.08.2007 32 176.52 31 815.08 361.44 1.14% 30 940.76 1 235.76 3.99%
31.07.2007 31 815.08 31 291.89 523.19 1.67% 30 690.23 1 124.85 3.67%
30.06.2007 31 291.89 31 444.35 - 152.46 -0.48% 30 412.07 879.82 2.89%
31.05.2007 31 444.35 32 076.12 - 631.77 -1.97% 30 750.22 694.13 2.26%
30.04.2007 32 076.12 31 733.72 342.40 1.08% 30 056.70 2 019.42 6.72%
31.03.2007 31 733.72 31 620.02 113.70 0.36% 29 741.09 1 992.63 6.70%
28.02.2007 31 620.02 31 376.04 243.98 0.78% 29 612.00 2 008.02 6.78%
31.01.2007 31 376.04 31 454.19 -78.15 -0.25% 29 752.39 1 623.65 5.46%
31.12.2006 31 454.19 31 558.72 - 104.53 -0.33% 29 555.15 1 899.04 6.43%
30.11.2006 31 558.72 30 792.35 766.37 2.49% 29 386.20 2 172.52 7.39%
31.10.2006 30 792.35 30 764.87 27.48 0.09% 29 607.52 1 184.83 4.00%
30.09.2006 30 764.87 30 940.76 - 175.89 -0.57% 29 909.42 855.45 2.86%
31.08.2006 30 940.76 30 690.23 250.53 0.82% 30 190.03 750.73 2.49%
31.07.2006 30 690.23 30 412.07 278.16 0.91% 29 874.66 815.57 2.73%
30.06.2006 30 412.07 30 750.22 - 338.15 -1.10% 30 057.54 354.53 1.18%
31.05.2006 30 750.22 30 056.70 693.52 2.31% 27 098.42 3 651.80 13.48%
30.04.2006 30 056.70 29 741.09 315.61 1.06% 27 828.63 2 228.07 8.01%
31.03.2006 29 741.09 29 612.00 129.09 0.44% 27 541.64 2 199.45 7.99%
28.02.2006 29 612.00 29 752.39 - 140.39 -0.47% 27 866.47 1 745.53 6.26%
31.01.2006 29 752.39 29 555.15 197.24 0.67% 27 790.79 1 961.60 7.06%
31.12.2005 29 555.15 29 386.20 168.95 0.57% 28 448.15 1 107.00 3.89%
30.11.2005 29 386.20 29 607.52 - 221.32 -0.75% 28 050.04 1 336.16 4.76%
31.10.2005 29 607.52 29 909.42 - 301.90 -1.01% 27 307.27 2 300.25 8.42%
30.09.2005 29 909.42 30 190.03 - 280.61 -0.93% 26 796.85 3 112.57 11.62%
31.08.2005 30 190.03 29 874.66 315.37 1.06% 26 487.39 3 702.64 13.98%
31.07.2005 29 874.66 30 057.54 - 182.88 -0.61% 26 345.95 3 528.71 13.39%
30.06.2005 30 057.54 27 098.42 2 959.12 10.92% 26 468.85 3 588.69 13.56%
31.05.2005 27 098.42 27 828.63 - 730.21 -2.62% 26 600.13 498.29 1.87%
30.04.2005 27 828.63 27 541.64 286.99 1.04% 26 264.16 1 564.47 5.96%
31.03.2005 27 541.64 27 866.47 - 324.83 -1.17% 26 988.31 553.33 2.05%
28.02.2005 27 866.47 27 790.79 75.68 0.27% 26 845.46 1 021.01 3.80%
31.01.2005 27 790.79 28 448.15 - 657.36 -2.31% 26 644.71 1 146.08 4.30%
31.12.2004 28 448.15 28 050.04 398.11 1.42% 26 955.44 1 492.71 5.54%
30.11.2004 28 050.04 27 307.27 742.77 2.72% 26 032.36 2 017.68 7.75%
31.10.2004 27 307.27 26 796.85 510.42 1.90% 25 619.21 1 688.06 6.59%
30.09.2004 26 796.85 26 487.39 309.46 1.17% 25 722.74 1 074.11 4.18%
31.08.2004 26 487.39 26 345.95 141.44 0.54% 24 653.55 1 833.84 7.44%
31.07.2004 26 345.95 26 468.85 - 122.90 -0.46% 25 196.13 1 149.82 4.56%
30.06.2004 26 468.85 26 600.13 - 131.28 -0.49% 25 475.25 993.60 3.90%
31.05.2004 26 600.13 26 264.16 335.97 1.28% 26 052.00 548.13 2.10%
30.04.2004 26 264.16 26 988.31 - 724.15 -2.68% 24 762.00 1 502.16 6.07%
31.03.2004 26 988.31 26 845.46 142.85 0.53% 24 743.53 2 244.78 9.07%
29.02.2004 26 845.46 26 644.71 200.75 0.75% 24 598.93 2 246.53 9.13%
31.01.2004 26 644.71 26 955.44 - 310.73 -1.15% 24 475.18 2 169.53 8.86%
31.12.2003 26 955.44 26 032.36 923.08 3.55% 23 708.96 3 246.48 13.69%
30.11.2003 26 032.36 25 619.21 413.15 1.61% 22 675.23 3 357.13 14.81%
31.10.2003 25 619.21 25 722.74 - 103.53 -0.40% 22 513.92 3 105.29 13.79%
30.09.2003 25 722.74 24 653.55 1 069.19 4.34% 22 483.96 3 238.78 14.40%
31.08.2003 24 653.55 25 196.13 - 542.58 -2.15% 21 771.83 2 881.72 13.24%
31.07.2003 25 196.13 25 475.25 - 279.12 -1.10% 21 526.65 3 669.48 17.05%
30.06.2003 25 475.25 26 052.00 - 576.75 -2.21% 21 441.35 4 033.90 18.81%
31.05.2003 26 052.00 24 762.00 1 290.00 5.21% 20 382.39 5 669.61 27.82%
30.04.2003 24 762.00 24 743.53 18.47 0.07% 16 205.00 8 557.00 52.80%
31.03.2003 24 743.53 24 598.93 144.60 0.59% 14 760.29 9 983.24 67.64%
28.02.2003 24 598.93 24 475.18 123.75 0.51% 14 650.30 9 948.63 67.91%
31.01.2003 24 475.18 23 708.96 766.22 3.23% 14 622.52 9 852.66 67.38%
31.12.2002 23 708.96 22 675.23 1 033.73 4.56% 14 464.00 9 244.96 63.92%
30.11.2002 22 675.23 22 513.92 161.31 0.72% 14 431.00 8 244.23 57.13%
31.10.2002 22 513.92 22 483.96 29.96 0.13% 14 773.00 7 740.92 52.40%
30.09.2002 22 483.96 21 771.83 712.13 3.27% 13 713.00 8 770.96 63.96%
31.08.2002 21 771.83 21 526.65 245.18 1.14% 13 472.00 8 299.83 61.61%
31.07.2002 21 526.65 21 441.35 85.30 0.40% 13 061.00 8 465.65 64.82%
30.06.2002 21 441.35 20 382.39 1 058.96 5.20% 12 819.00 8 622.35 67.26%
31.05.2002 20 382.39 16 205.00 4 177.39 25.78% 12 644.00 7 738.39 61.20%
30.04.2002 16 205.00 14 760.29 1 444.71 9.79% 13 099.00 3 106.00 23.71%
31.03.2002 14 760.29 14 650.30 109.99 0.75% 12 898.00 1 862.29 14.44%
28.02.2002 14 650.30 14 622.52 27.78 0.19% 13 199.00 1 451.30 11.00%
31.01.2002 14 622.52 14 464.00 158.52 1.10% 13 074.00 1 548.52 11.84%
31.12.2001 14 464.00 14 431.00 33.00 0.23% 13 139.00 1 325.00 10.08%
30.11.2001 14 431.00 14 773.00 - 342.00 -2.31% 12 399.00 2 032.00 16.39%
31.10.2001 14 773.00 13 713.00 1 060.00 7.73% 12 044.00 2 729.00 22.66%
30.09.2001 13 713.00 13 472.00 241.00 1.79% 12 559.00 1 154.00 9.19%
31.08.2001 13 472.00 13 061.00 411.00 3.15% 12 357.00 1 115.00 9.02%
31.07.2001 13 061.00 12 819.00 242.00 1.89% 13 074.00 -13.00 -0.10%
30.06.2001 12 819.00 12 644.00 175.00 1.38% 13 123.00 - 304.00 -2.32%
31.05.2001 12 644.00 13 099.00 - 455.00 -3.47% 12 941.00 - 297.00 -2.29%
30.04.2001 13 099.00 12 898.00 201.00 1.56% 12 725.00 374.00 2.94%
31.03.2001 12 898.00 13 199.00 - 301.00 -2.28% 12 678.00 220.00 1.74%
28.02.2001 13 199.00 13 074.00 125.00 0.96% 12 586.00 613.00 4.87%
31.01.2001 13 074.00 13 139.00 -65.00 -0.49% 12 719.00 355.00 2.79%
31.12.2000 13 139.00 12 399.00 740.00 5.97% 12 825.00 314.00 2.45%
30.11.2000 12 399.00 12 044.00 355.00 2.95% 12 690.00 - 291.00 -2.29%
31.10.2000 12 044.00 12 559.00 - 515.00 -4.10% 13 118.00 -1 074.00 -8.19%
30.09.2000 12 559.00 12 357.00 202.00 1.63% 11 950.00 609.00 5.10%
31.08.2000 12 357.00 13 074.00 - 717.00 -5.48% 11 884.00 473.00 3.98%
31.07.2000 13 074.00 13 123.00 -49.00 -0.37% 12 011.00 1 063.00 8.85%
30.06.2000 13 123.00 12 941.00 182.00 1.41% 11 705.00 1 418.00 12.11%
31.05.2000 12 941.00 12 725.00 216.00 1.70% 11 727.00 1 214.00 10.35%
30.04.2000 12 725.00 12 678.00 47.00 0.37% 11 855.00 870.00 7.34%
31.03.2000 12 678.00 12 586.00 92.00 0.73% 11 886.00 792.00 6.66%
29.02.2000 12 586.00 12 719.00 - 133.00 -1.05% 12 089.00 497.00 4.11%
31.01.2000 12 719.00 12 825.00 - 106.00 -0.83% 12 421.00 298.00 2.40%
31.12.1999 12 825.00 12 690.00 135.00 1.06% 12 617.00 208.00 1.65%
30.11.1999 12 690.00 13 118.00 - 428.00 -3.26% 12 364.00 326.00 2.64%
31.10.1999 13 118.00 11 950.00 1 168.00 9.77% 12 717.00 401.00 3.15%
30.09.1999 11 950.00 11 884.00 66.00 0.56% 12 358.00 - 408.00 -3.30%
31.08.1999 11 884.00 12 011.00 - 127.00 -1.06% 11 466.00 418.00 3.65%
31.07.1999 12 011.00 11 705.00 306.00 2.61% 11 447.00 564.00 4.93%
30.06.1999 11 705.00 11 727.00 -22.00 -0.19% 10 814.00 891.00 8.24%
31.05.1999 11 727.00 11 855.00 - 128.00 -1.08% 11 028.00 699.00 6.34%
30.04.1999 11 855.00 11 886.00 -31.00 -0.26% 11 123.00 732.00 6.58%
31.03.1999 11 886.00 12 089.00 - 203.00 -1.68% 10 653.00 1 233.00 11.57%
28.02.1999 12 089.00 12 421.00 - 332.00 -2.67% 10 438.00 1 651.00 15.82%
31.01.1999 12 421.00 12 617.00 - 196.00 -1.55% 9 890.00 2 531.00 25.59%
31.12.1998 12 617.00 12 364.00 253.00 2.05% 9 774.00 2 843.00 29.09%
30.11.1998 12 364.00 12 717.00 - 353.00 -2.78% 10 139.00 2 225.00 21.94%
31.10.1998 12 717.00 12 358.00 359.00 2.90% 11 003.00 1 714.00 15.58%
30.09.1998 12 358.00 11 466.00 892.00 7.78% 10 936.00 1 422.00 13.00%
31.08.1998 11 466.00 11 447.00 19.00 0.17% 11 221.00 245.00 2.18%
31.07.1998 11 447.00 10 814.00 633.00 5.85% 10 810.00 637.00 5.89%
30.06.1998 10 814.00 11 028.00 - 214.00 -1.94% 10 764.00 50.00 0.46%
31.05.1998 11 028.00 11 123.00 -95.00 -0.85% 10 025.00 1 003.00 10.00%
30.04.1998 11 123.00 10 653.00 470.00 4.41% 11 518.00 - 395.00 -3.43%
31.03.1998 10 653.00 10 438.00 215.00 2.06% 11 718.00 -1 065.00 -9.09%
28.02.1998 10 438.00 9 890.00 548.00 5.54% 11 715.00 -1 277.00 -10.90%
31.01.1998 9 890.00 9 774.00 116.00 1.19% 11 977.00 -2 087.00 -17.43%
31.12.1997 9 774.00 10 139.00 - 365.00 -3.60% 12 435.00 -2 661.00 -21.40%
30.11.1997 10 139.00 11 003.00 - 864.00 -7.85% 12 604.00 -2 465.00 -19.56%
31.10.1997 11 003.00 10 936.00 67.00 0.61% 12 722.00 -1 719.00 -13.51%
30.09.1997 10 936.00 11 221.00 - 285.00 -2.54% 12 691.00 -1 755.00 -13.83%
31.08.1997 11 221.00 10 810.00 411.00 3.80% 12 984.00 -1 763.00 -13.58%
31.07.1997 10 810.00 10 764.00 46.00 0.43% 12 974.00 -2 164.00 -16.68%
30.06.1997 10 764.00 10 025.00 739.00 7.37% 12 714.00 -1 950.00 -15.34%
31.05.1997 10 025.00 11 518.00 -1 493.00 -12.96% 12 772.00 -2 747.00 -21.51%
30.04.1997 11 518.00 11 718.00 - 200.00 -1.71% 12 931.00 -1 413.00 -10.93%
31.03.1997 11 718.00 11 715.00 3.00 0.03% 13 222.00 -1 504.00 -11.37%
28.02.1997 11 715.00 11 977.00 - 262.00 -2.19% 14 096.00 -2 381.00 -16.89%
31.01.1997 11 977.00 12 435.00 - 458.00 -3.68% 13 612.00 -1 635.00 -12.01%
31.12.1996 12 435.00 12 604.00 - 169.00 -1.34% 14 023.00 -1 588.00 -11.32%
30.11.1996 12 604.00 12 722.00 - 118.00 -0.93% 12 999.00 - 395.00 -3.04%
31.10.1996 12 722.00 12 691.00 31.00 0.24% 12 513.00 209.00 1.67%
30.09.1996 12 691.00 12 984.00 - 293.00 -2.26% 11 947.00 744.00 6.23%
31.08.1996 12 984.00 12 974.00 10.00 0.08% 11 176.00 1 808.00 16.18%
31.07.1996 12 974.00 12 714.00 260.00 2.04% 10 163.00 2 811.00 27.66%
30.06.1996 12 714.00 12 772.00 -58.00 -0.45% 9 241.00 3 473.00 37.58%
31.05.1996 12 772.00 12 931.00 - 159.00 -1.23% 9 238.00 3 534.00 38.26%
30.04.1996 12 931.00 13 222.00 - 291.00 -2.20% 8 645.00 4 286.00 49.58%
31.03.1996 13 222.00 14 096.00 - 874.00 -6.20% 8 321.00 4 901.00 58.90%
29.02.1996 14 096.00 13 612.00 484.00 3.56% 7 338.00 6 758.00 92.10%
31.01.1996 13 612.00 14 023.00 - 411.00 -2.93% 6 698.00 6 914.00 103.22%
31.12.1995 14 023.00 12 999.00 1 024.00 7.88% 6 243.00 7 780.00 124.62%
30.11.1995 12 999.00 12 513.00 486.00 3.88% 5 822.00 7 177.00 123.27%
31.10.1995 12 513.00 11 947.00 566.00 4.74% 5 662.00 6 851.00 121.00%
30.09.1995 11 947.00 11 176.00 771.00 6.90% 5 417.00 6 530.00 120.55%
31.08.1995 11 176.00 10 163.00 1 013.00 9.97% 5 641.00 5 535.00 98.12%
31.07.1995 10 163.00 9 241.00 922.00 9.98% 5 403.00 4 760.00 88.10%
30.06.1995 9 241.00 9 238.00 3.00 0.03% 5 170.00 4 071.00 78.74%
31.05.1995 9 238.00 8 645.00 593.00 6.86% 4 833.00 4 405.00 91.14%
30.04.1995 8 645.00 8 321.00 324.00 3.89% 4 777.00 3 868.00 80.97%
31.03.1995 8 321.00 7 338.00 983.00 13.40% 4 566.00 3 755.00 82.24%
28.02.1995 7 338.00 6 698.00 640.00 9.55% 4 290.00 3 048.00 71.05%
31.01.1995 6 698.00 6 243.00 455.00 7.29% 4 245.00 2 453.00 57.79%
31.12.1994 6 243.00 5 822.00 421.00 7.23% 3 872.00 2 371.00 61.23%
30.11.1994 5 822.00 5 662.00 160.00 2.83% 3 530.00 2 292.00 64.93%
31.10.1994 5 662.00 5 417.00 245.00 4.52% 3 305.00 2 357.00 71.32%
30.09.1994 5 417.00 5 641.00 - 224.00 -3.97% 3 247.00 2 170.00 66.83%
31.08.1994 5 641.00 5 403.00 238.00 4.40% 3 064.00 2 577.00 84.11%
31.07.1994 5 403.00 5 170.00 233.00 4.51% 2 472.00 2 931.00 118.57%
30.06.1994 5 170.00 4 833.00 337.00 6.97% 2 304.00 2 866.00 124.39%
31.05.1994 4 833.00 4 777.00 56.00 1.17% 2 145.00 2 688.00 125.31%
30.04.1994 4 777.00 4 566.00 211.00 4.62% 1 754.00 3 023.00 172.35%
31.03.1994 4 566.00 4 290.00 276.00 6.43% 1 265.00 3 301.00 260.95%
28.02.1994 4 290.00 4 245.00 45.00 1.06% 690.00 3 600.00 521.74%
31.01.1994 4 245.00 3 872.00 373.00 9.63% 545.00 3 700.00 678.90%
31.12.1993 3 872.00 3 530.00 342.00 9.69% - - -
30.11.1993 3 530.00 3 305.00 225.00 6.81% - - -
31.10.1993 3 305.00 3 247.00 58.00 1.79% - - -
30.09.1993 3 247.00 3 064.00 183.00 5.97% - - -
31.08.1993 3 064.00 2 472.00 592.00 23.95% - - -
31.07.1993 2 472.00 2 304.00 168.00 7.29% - - -
30.06.1993 2 304.00 2 145.00 159.00 7.41% - - -
31.05.1993 2 145.00 1 754.00 391.00 22.29% - - -
30.04.1993 1 754.00 1 265.00 489.00 38.66% - - -
31.03.1993 1 265.00 690.00 575.00 83.33% - - -
28.02.1993 690.00 545.00 145.00 26.61% - - -
31.01.1993 545.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 570 324.26 562 470.94 7 853.32 1.40% 562 470.94 7 853.32 1.40%
01.01.2013 562 470.94 501 966.49 60 504.45 12.05% 501 966.49 60 504.45 12.05%
01.01.2012 501 966.49 506 592.16 -4 625.67 -0.91% 506 592.16 -4 625.67 -0.91%
01.01.2011 506 592.16 486 709.51 19 882.65 4.09% 486 709.51 19 882.65 4.09%
01.01.2010 486 709.51 467 095.76 19 613.75 4.20% 467 095.76 19 613.75 4.20%
01.01.2009 467 095.76 441 980.14 25 115.62 5.68% 441 980.14 25 115.62 5.68%
01.01.2008 441 980.14 389 169.68 52 810.46 13.57% 389 169.68 52 810.46 13.57%
01.01.2007 389 169.68 366 525.59 22 644.09 6.18% 366 525.59 22 644.09 6.18%
01.01.2006 366 525.59 346 706.47 19 819.12 5.72% 346 706.47 19 819.12 5.72%
01.01.2005 346 706.47 323 247.27 23 459.20 7.26% 323 247.27 23 459.20 7.26%
01.01.2004 323 247.27 304 286.32 18 960.95 6.23% 304 286.32 18 960.95 6.23%
01.01.2003 304 286.32 236 742.40 67 543.92 28.53% 236 742.40 67 543.92 28.53%
01.01.2002 236 742.40 161 647.00 75 095.40 46.46% 161 647.00 75 095.40 46.46%
01.01.2001 161 647.00 152 344.00 9 303.00 6.11% 152 344.00 9 303.00 6.11%
01.01.2000 152 344.00 146 161.00 6 183.00 4.23% 146 161.00 6 183.00 4.23%
01.01.1999 146 161.00 136 915.00 9 246.00 6.75% 136 915.00 9 246.00 6.75%
01.01.1998 136 915.00 131 600.00 5 315.00 4.04% 131 600.00 5 315.00 4.04%
01.01.1997 131 600.00 155 757.00 -24 157.00 -15.51% 155 757.00 -24 157.00 -15.51%
01.01.1996 155 757.00 122 302.00 33 455.00 27.35% 122 302.00 33 455.00 27.35%
01.01.1995 122 302.00 62 069.00 60 233.00 97.04% 62 069.00 60 233.00 97.04%
01.01.1994 62 069.00 28 193.00 33 876.00 120.16% 28 193.00 33 876.00 120.16%
01.01.1993 28 193.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stav devizových rezerv - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Externí sektor)
Stav devizových rezerv (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv)
Stav devizových rezerv (Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD)
stavy (Základní měnové indikátory)
stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (Základní měnové indikátory)
Vklady od centrální vlády - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Kapitál a rezervy - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů