Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 146 324.80 146 847.19 -0.36% 81 916.95 78.63%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 136 917.70 122 292.19 11.96% 73 851.82 85.40%
UK3 (a) Cenné papíry 93 083.54 94 432.79 -1.43% 60 118.55 54.83%
UK5 (b) Depozita: 43 834.16 27 859.40 57.34% 13 733.27 219.18%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 43 687.40 27 762.92 57.36% 13 646.49 220.14%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 146.76 96.48 52.11% 86.78 69.12%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 482.70 484.92 -0.46% 477.25 1.14%
UK12 (3) SDR 645.31 648.27 -0.46% 638.14 1.12%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 390.55 396.27 -1.44% 416.89 -6.32%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.30 0.30 0.00 0.31 -3.50%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 7 888.55 23 025.54 -65.74% 6 532.84 20.75%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 364.29 333.03 9.39% 215.41 69.11%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 200.69 201.59 -0.45% 183.63 9.29%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 0.00 14.52 - 188.06 -
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 8.00 8.03 -0.37% 7.91 1.14%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 150.93 104.14 44.93% - 168.99 - 189.31%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.67 4.74 -1.48% 4.81 -2.91%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
30.09.2017 146 324.80
31.08.2017 146 847.19
31.07.2017 145 822.97
30.06.2017 142 361.15
31.05.2017 139 157.83
30.04.2017 136 231.96
31.03.2017 131 446.07
28.02.2017 111 857.29
31.01.2017 103 910.28
31.12.2016 85 726.07
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
30.09.2017 136 917.70
31.08.2017 122 292.19
31.07.2017 124 417.49
30.06.2017 132 694.97
31.05.2017 118 450.82
30.04.2017 119 614.57
31.03.2017 123 249.53
28.02.2017 94 169.94
31.01.2017 84 542.04
31.12.2016 82 815.22
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
30.09.2017 93 083.54
31.08.2017 94 432.79
31.07.2017 96 105.80
30.06.2017 94 970.76
31.05.2017 95 504.06
30.04.2017 89 505.72
31.03.2017 78 640.48
28.02.2017 71 349.81
31.01.2017 66 730.77
31.12.2016 59 091.73
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
30.09.2017 43 834.16
31.08.2017 27 859.40
31.07.2017 28 311.69
30.06.2017 37 724.21
31.05.2017 22 946.76
30.04.2017 30 108.85
31.03.2017 44 609.05
28.02.2017 22 820.13
31.01.2017 17 811.27
31.12.2016 23 723.50
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
30.09.2017 43 687.40
31.08.2017 27 762.92
31.07.2017 28 206.56
30.06.2017 31 867.97
31.05.2017 22 826.94
30.04.2017 28 868.70
31.03.2017 33 674.62
28.02.2017 19 525.18
31.01.2017 14 433.79
31.12.2016 18 214.10
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
30.09.2017 146.76
31.08.2017 96.48
31.07.2017 105.13
30.06.2017 5 856.24
31.05.2017 119.82
30.04.2017 1 240.15
31.03.2017 10 934.43
28.02.2017 3 294.96
31.01.2017 3 377.48
31.12.2016 5 509.39
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
30.09.2017 482.70
31.08.2017 484.92
31.07.2017 480.58
30.06.2017 475.48
31.05.2017 472.04
30.04.2017 468.12
31.03.2017 464.97
28.02.2017 462.51
31.01.2017 463.08
31.12.2016 458.20
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
30.09.2017 645.31
31.08.2017 648.27
31.07.2017 642.52
30.06.2017 635.69
31.05.2017 631.10
30.04.2017 625.88
31.03.2017 621.69
28.02.2017 618.41
31.01.2017 619.19
31.12.2016 612.66
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
30.09.2017 390.55
31.08.2017 396.27
31.07.2017 387.79
30.06.2017 380.72
31.05.2017 390.36
30.04.2017 390.91
31.03.2017 383.53
28.02.2017 386.68
31.01.2017 370.28
31.12.2016 363.89
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.30
31.08.2017 0.30
31.07.2017 0.31
30.06.2017 0.31
31.05.2017 0.31
30.04.2017 0.31
31.03.2017 0.31
28.02.2017 0.31
31.01.2017 0.31
31.12.2016 0.31
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
30.09.2017 7 888.55
31.08.2017 23 025.54
31.07.2017 19 894.58
30.06.2017 8 174.29
31.05.2017 19 213.51
30.04.2017 15 132.49
31.03.2017 6 726.35
28.02.2017 16 219.76
31.01.2017 17 915.70
31.12.2016 1 476.10
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
31.08.2017 0.00
31.07.2017 0.00
30.06.2017 0.00
31.05.2017 0.00
30.04.2017 0.00
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
30.09.2017 7 888.55
31.08.2017 23 025.54
31.07.2017 19 894.58
30.06.2017 8 174.29
31.05.2017 19 213.51
30.04.2017 15 132.49
31.03.2017 6 726.35
28.02.2017 16 219.76
31.01.2017 17 915.70
31.12.2016 1 476.10
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
30.09.2017 364.29
31.08.2017 333.03
31.07.2017 587.16
30.06.2017 506.68
31.05.2017 438.07
30.04.2017 450.80
31.03.2017 252.23
28.02.2017 199.73
31.01.2017 233.60
31.12.2016 334.41
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.09.2017 200.69
31.08.2017 201.59
31.07.2017 200.52
30.06.2017 182.95
31.05.2017 181.63
30.04.2017 180.12
31.03.2017 178.90
28.02.2017 177.96
31.01.2017 178.18
31.12.2016 176.30
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.09.2017 0.00
31.08.2017 14.52
31.07.2017 3.53
30.06.2017 31.12
31.05.2017 37.11
30.04.2017 8.75
31.03.2017 51.82
28.02.2017 98.23
31.01.2017 36.17
31.12.2016 256.34
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.09.2017 8.00
31.08.2017 8.03
31.07.2017 7.96
30.06.2017 7.88
31.05.2017 7.82
30.04.2017 7.75
31.03.2017 7.70
28.02.2017 7.66
31.01.2017 7.67
31.12.2016 7.59
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.09.2017 150.93
31.08.2017 104.14
31.07.2017 370.55
30.06.2017 280.22
31.05.2017 206.92
30.04.2017 249.59
31.03.2017 9.30
28.02.2017 -88.66
31.01.2017 7.23
31.12.2016 - 110.02
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
30.09.2017 4.67
31.08.2017 4.74
31.07.2017 4.60
30.06.2017 4.51
31.05.2017 4.59
30.04.2017 4.59
31.03.2017 4.50
28.02.2017 4.54
31.01.2017 4.35
31.12.2016 4.20
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů