Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 A. Stav devizových rezerv 131 102.98 111 857.29 17.21% 73 272.12 78.93%
UK2 (1) Devizové rezervy (v konvertibilních měnách) 122 906.44 94 169.94 30.52% 68 997.62 78.13%
UK3 (a) Cenné papíry 77 293.74 71 349.81 8.33% 62 111.53 24.44%
UK5 (b) Depozita: 45 612.70 22 820.13 99.88% 6 886.09 562.39%
UK6 (i) v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF 33 674.62 19 525.18 72.47% 6 807.38 394.68%
UK7 (ii) u bank se sídlem v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 Z toho: umístěno v zahraničí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (iii) u bank se sídlem v zahraničí 11 938.08 3 294.96 262.31% 78.71 15 067.17%
UK10 Z toho:umístěno v tuzemsku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (2) Rezervní pozice u IMF 464.97 462.51 0.53% 496.23 -6.30%
UK12 (3) SDR 621.69 618.41 0.53% 644.13 -3.48%
UK13 (4) zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací) 383.53 386.68 -0.81% 391.65 -2.07%
UK14 -- objem v mil. trojských uncí 0.31 0.31 0.00 0.32 -2.52%
UK15 (5) ostatní rezervní aktiva (specifikace) 6 726.35 16 219.76 -58.53% 2 742.47 145.27%
UK16 -- finanční deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 -- ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích) 6 726.35 16 219.76 -58.53% 2 742.47 145.27%
UK19 B. Ostatní devizová aktiva (specifikace) 252.23 199.73 26.29% 307.66 -18.02%
UK20 -- cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 178.90 177.96 0.53% 184.28 -2.92%
UK21 -- depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv 51.82 98.23 -47.25% 128.32 -59.62%
UK22 -- půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 7.70 7.66 0.52% 7.98 -3.51%
UK23 -- finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 9.30 -88.66 - 110.49% -17.38 - 153.51%
UK24 -- zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv 4.50 4.54 -0.88% 4.46 0.90%

Stav devizových rezerv

ObdobíHodnota
31.03.2017 131 102.98
28.02.2017 111 857.29
31.01.2017 103 910.28
31.12.2016 85 726.07
30.11.2016 85 431.05
31.10.2016 85 915.61
30.09.2016 81 916.95
31.08.2016 78 562.36
31.07.2016 76 005.33
30.06.2016 74 876.36
Další »
Stav devizových rezerv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Devizové rezervy (v konvertibilních měnách)

ObdobíHodnota
31.03.2017 122 906.44
28.02.2017 94 169.94
31.01.2017 84 542.04
31.12.2016 82 815.22
30.11.2016 70 901.20
31.10.2016 74 235.72
30.09.2016 73 851.82
31.08.2016 67 573.89
31.07.2016 66 823.70
30.06.2016 69 818.98
Další »
Devizové rezervy (v konvertibilních měnách),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Cenné papíry

ObdobíHodnota
31.03.2017 77 293.74
28.02.2017 71 349.81
31.01.2017 66 730.77
31.12.2016 59 091.73
30.11.2016 60 701.05
31.10.2016 60 886.85
30.09.2016 60 118.55
31.08.2016 61 000.72
31.07.2016 60 135.87
30.06.2016 62 173.76
Další »
Cenné papíry,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
Další »
Z toho: zahraniční emise emitentů se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Depozita:

ObdobíHodnota
31.03.2017 45 612.70
28.02.2017 22 820.13
31.01.2017 17 811.27
31.12.2016 23 723.50
30.11.2016 10 200.15
31.10.2016 13 348.86
30.09.2016 13 733.27
31.08.2016 6 573.18
31.07.2016 6 687.83
30.06.2016 7 645.22
Další »
Depozita:,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF

ObdobíHodnota
31.03.2017 33 674.62
28.02.2017 19 525.18
31.01.2017 14 433.79
31.12.2016 18 214.10
30.11.2016 8 992.53
31.10.2016 13 268.62
30.09.2016 13 646.49
31.08.2016 6 482.92
31.07.2016 6 585.72
30.06.2016 7 525.61
Další »
v jiných centrálních bankách, u BIS a IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.11.2016 0.00
31.10.2016 0.00
30.09.2016 0.00
31.08.2016 0.00
31.07.2016 0.00
30.06.2016 0.00
Další »
u bank se sídlem v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho: umístěno v zahraničí

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.11.2016 0.00
31.10.2016 0.00
30.09.2016 0.00
31.08.2016 0.00
31.07.2016 0.00
30.06.2016 0.00
Další »
Z toho: umístěno v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

u bank se sídlem v zahraničí

ObdobíHodnota
31.03.2017 11 938.08
28.02.2017 3 294.96
31.01.2017 3 377.48
31.12.2016 5 509.39
30.11.2016 1 207.62
31.10.2016 80.25
30.09.2016 86.78
31.08.2016 90.25
31.07.2016 102.12
30.06.2016 119.61
Další »
u bank se sídlem v zahraničí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Z toho:umístěno v tuzemsku

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.11.2016 0.00
31.10.2016 0.00
30.09.2016 0.00
31.08.2016 0.00
31.07.2016 0.00
30.06.2016 0.00
Další »
Z toho:umístěno v tuzemsku,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Rezervní pozice u IMF

ObdobíHodnota
31.03.2017 464.97
28.02.2017 462.51
31.01.2017 463.08
31.12.2016 458.20
30.11.2016 462.30
31.10.2016 469.73
30.09.2016 477.25
31.08.2016 481.54
31.07.2016 481.22
30.06.2016 483.08
Další »
Rezervní pozice u IMF,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

SDR

ObdobíHodnota
31.03.2017 621.69
28.02.2017 618.41
31.01.2017 619.19
31.12.2016 612.66
30.11.2016 618.15
31.10.2016 628.09
30.09.2016 638.14
31.08.2016 637.46
31.07.2016 637.04
30.06.2016 639.51
Další »
SDR,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací)

ObdobíHodnota
31.03.2017 383.53
28.02.2017 386.68
31.01.2017 370.28
31.12.2016 363.89
30.11.2016 372.77
31.10.2016 400.02
30.09.2016 416.89
31.08.2016 412.66
31.07.2016 420.29
30.06.2016 419.79
Další »
zlato (včetně zlatých depozit, případně zlata ze swapových operací),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

objem v mil. trojských uncí

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.31
28.02.2017 0.31
31.01.2017 0.31
31.12.2016 0.31
30.11.2016 0.31
31.10.2016 0.31
30.09.2016 0.31
31.08.2016 0.31
31.07.2016 0.32
30.06.2016 0.32
Další »
objem v mil. trojských uncí,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní rezervní aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.03.2017 6 726.35
28.02.2017 16 219.76
31.01.2017 17 915.70
31.12.2016 1 476.10
30.11.2016 13 076.64
31.10.2016 10 182.04
30.09.2016 6 532.84
31.08.2016 9 456.81
31.07.2016 7 643.08
30.06.2016 3 515.00
Další »
ostatní rezervní aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
28.02.2017 0.00
31.01.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.11.2016 0.00
31.10.2016 0.00
30.09.2016 0.00
31.08.2016 0.00
31.07.2016 0.00
30.06.2016 0.00
Další »
finanční deriváty,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nebankovním subjektům nerezidentům

ObdobíHodnota
Další »
půjčky nebankovním subjektům nerezidentům,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích)

ObdobíHodnota
31.03.2017 6 726.35
28.02.2017 16 219.76
31.01.2017 17 915.70
31.12.2016 1 476.10
30.11.2016 13 076.64
31.10.2016 10 182.04
30.09.2016 6 532.84
31.08.2016 9 456.81
31.07.2016 7 643.08
30.06.2016 3 515.00
Další »
ostatní (bankovky a kolaterály v reverzních repo-operacích),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ostatní devizová aktiva (specifikace)

ObdobíHodnota
31.03.2017 252.23
28.02.2017 199.73
31.01.2017 233.60
31.12.2016 334.41
30.11.2016 183.16
31.10.2016 180.44
30.09.2016 215.41
31.08.2016 183.22
31.07.2016 163.43
30.06.2016 284.65
Další »
Ostatní devizová aktiva (specifikace),Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2017 178.90
28.02.2017 177.96
31.01.2017 178.18
31.12.2016 176.30
30.11.2016 177.88
31.10.2016 180.74
30.09.2016 183.63
31.08.2016 183.44
31.07.2016 183.30
30.06.2016 182.97
Další »
cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2017 51.82
28.02.2017 98.23
31.01.2017 36.17
31.12.2016 256.34
30.11.2016 215.77
31.10.2016 253.75
30.09.2016 188.06
31.08.2016 112.67
31.07.2016 188.68
30.06.2016 368.63
Další »
depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2017 7.70
28.02.2017 7.66
31.01.2017 7.67
31.12.2016 7.59
30.11.2016 7.66
31.10.2016 7.78
30.09.2016 7.91
31.08.2016 7.90
31.07.2016 7.89
30.06.2016 7.92
Další »
půjčky nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2017 9.30
28.02.2017 -88.66
31.01.2017 7.23
31.12.2016 - 110.02
30.11.2016 - 222.46
31.10.2016 - 266.44
30.09.2016 - 168.99
31.08.2016 - 125.54
31.07.2016 - 221.26
30.06.2016 - 279.64
Další »
finanční deriváty nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv

ObdobíHodnota
31.03.2017 4.50
28.02.2017 4.54
31.01.2017 4.35
31.12.2016 4.20
30.11.2016 4.31
31.10.2016 4.62
30.09.2016 4.81
31.08.2016 4.76
31.07.2016 4.83
30.06.2016 4.77
Další »
zlato nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

ostatní

ObdobíHodnota
Další »
ostatní,Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (netto leden 1993 - říjen 2014))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy)
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Devizové rezervy (brutto od ledna 2012))
Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (Stav devizových rezerv (struktura))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů