Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.90 -10.34% 1.50 73.33%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.20 -4.55% 2.00 5.00%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.50 0.25 100.00% 0.05 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 3.50 3.60 -2.78% 4.90 -28.57%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.31 0.12 158.33% -0.73 - 142.47%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 241 600.00 219 314.00 10.16% 221 833.00 8.91%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.71 0.51 39.22% 0.29 144.83%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 136 195.40 3 185 636.90 -1.55% 2 174 647.50 44.22%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 312 631.00 294 942.00 6.00% 284 766.00 9.79%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 291 217.00 266 210.00 9.39% 260 328.00 11.87%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 21 414.00 28 732.00 -25.47% 24 438.00 -12.37%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.25 1.97 14.21% 1.66 35.54%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.17 2.12 2.36% 2.00 8.50%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.01 9.29 -3.01% 10.40 -13.37%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 110.50 104.90 5.34% 98.80 11.84%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 105.90 96.80 9.40% 93.60 13.14%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 107.00 103.70 3.18% 100.80 6.15%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 050.00 29 333.00 -0.96% 27 210.00 6.76%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 012.30 3 992.80 0.49% 3 935.50 1.95%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 316.00 8 498.00 -2.14% 6 975.00 19.23%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 983.00 6 982.00 0.01% 6 131.00 13.90%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 34 995.00 -28 961.00 - 220.83% -28 961.00 - 220.83%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 915 665.00 1 887 429.00 1.50% 1 887 429.00 1.50%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 670.00 1 916 390.00 -1.86% 1 916 390.00 -1.86%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 112.30 112.40 -0.09% 106.80 5.15%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Platební bilance v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 14 989.50 -3 590.80 - 517.44% 3 928.40 281.57%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 380 509.20 355 024.80 7.18% 348 321.10 9.24%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 365 519.70 358 615.60 1.93% 344 392.70 6.13%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 30 796.10 35 622.30 -13.55% 33 192.00 -7.22%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 357 927.20 337 757.50 5.97% 332 107.50 7.77%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 327 131.10 302 135.20 8.27% 298 915.50 9.44%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -13 719.10 -33 878.40 -59.50% -23 982.80 -42.80%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 16 235.30 14 152.10 14.72% 13 341.20 21.69%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 29 954.40 48 030.50 -37.63% 37 324.10 -19.75%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -2 087.50 -5 334.70 -60.87% -5 280.70 -60.47%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 6 346.70 3 115.20 103.73% 2 872.30 120.96%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 8 434.20 8 449.90 -0.19% 8 153.10 3.45%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 5 722.40 1 525.00 275.24% 44.40 12 788.29%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 5 722.40 3 412.10 67.71% 44.40 12 788.29%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 0.00 1 887.10 - 0.00 -
UK16 3-Finanční účet-NET 21 010.00 3 661.60 473.79% 23 061.90 -8.90%
UK17 3-Finanční účet-A -33 895.40 23 091.20 - 246.79% 128 699.80 - 126.34%
UK18 3-Finanční účet-P -54 905.30 19 429.50 - 382.59% 105 637.90 - 151.97%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -26 347.20 -11 087.90 137.62% 128.60 -20 587.71%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A -6 493.40 10 993.70 - 159.06% 15 426.50 - 142.09%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 19 853.80 22 081.60 -10.09% 15 298.00 29.78%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 254 516.70 -20 476.30 -1 342.98% 57 688.90 341.19%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 8 584.20 2 985.70 187.51% 103.10 8 226.09%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P - 245 932.50 23 462.00 -1 148.22% -57 585.80 327.07%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET 1 118.20 410.70 172.27% 268.80 316.00%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -2 467.60 -3 171.90 -22.20% -2 550.00 -3.23%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -3 585.70 -3 582.60 0.09% -2 818.80 27.21%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET - 193 368.50 39 238.70 - 592.80% - 167 326.90 15.56%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A -18 609.30 16 707.20 - 211.38% -16 582.30 12.22%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 174 759.20 -22 531.50 - 875.62% 150 744.50 15.93%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET -14 909.20 -4 423.60 237.04% 132 302.60 - 111.27%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A -14 909.20 -4 423.60 237.04% 132 302.60 - 111.27%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 20 712.00 -2 065.80 -1 102.61% 3 972.80 421.35%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 21 010.00 3 661.60 473.79% 23 061.90 -8.90%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET 298.00 5 727.40 -94.80% 19 089.10 -98.44%

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -1 712.40 - 375.90 355.55% - 942.30 81.73%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 45 502.00 47 731.30 -4.67% 39 814.20 14.29%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 47 214.40 48 107.30 -1.86% 40 756.50 15.85%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 3 202.10 4 564.70 -29.85% 3 009.80 6.39%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 42 741.30 44 781.90 -4.56% 37 183.30 14.95%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 39 539.10 40 217.20 -1.69% 34 173.50 15.70%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -4 268.90 -4 262.70 0.15% -3 601.30 18.54%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 285.60 2 436.80 -6.20% 1 989.90 14.86%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 6 554.50 6 699.50 -2.16% 5 591.20 17.23%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 645.60 - 678.00 -4.78% - 350.80 84.04%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 475.10 512.50 -7.30% 641.00 -25.88%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 120.70 1 190.50 -5.86% 991.80 13.00%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 375.40 337.40 11.26% 499.60 -24.86%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 461.20 443.90 3.90% 500.10 -7.78%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 85.80 106.40 -19.36% 0.50 17 060.00%
UK16 3-Finanční účet-NET -97.10 1 343.60 - 107.23% -79.50 22.14%
UK17 3-Finanční účet-A 4 282.10 6 854.40 -37.53% 5 383.90 -20.46%
UK18 3-Finanční účet-P 4 379.20 5 510.70 -20.53% 5 463.40 -19.84%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET - 541.50 -1 141.70 -52.57% -2 131.20 -74.59%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 1 826.60 621.00 194.14% - 193.20 -1 045.45%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 2 368.00 1 762.70 34.34% 1 938.00 22.19%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 6 935.80 -1 997.90 - 447.15% 2 096.10 230.89%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 700.10 1 284.20 -45.48% 48.80 1 334.63%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -6 235.70 3 282.10 - 289.99% -2 047.30 204.58%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET - 303.10 - 214.10 41.57% 53.10 - 670.81%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 742.40 - 523.70 41.76% - 198.20 274.57%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 439.30 - 309.60 41.89% - 251.30 74.81%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -6 797.60 - 699.20 872.20% -7 069.50 -3.85%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 888.60 76.30 2 375.23% -1 245.40 - 251.65%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 8 686.20 775.50 1 020.08% 5 824.00 49.14%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 609.20 5 396.40 -88.71% 6 971.90 -91.26%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 609.20 5 396.40 -88.71% 6 971.90 -91.26%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -1 337.00 -38.50 3 372.73% - 442.70 202.01%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -97.10 1 343.60 - 107.23% -79.50 22.14%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET 1 239.80 1 382.10 -10.30% 363.20 241.35%

Položky Finančního účtu v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3-Finanční účet-NET -97.10 1 343.60 - 107.23% -79.50 22.14%
UK2 3-Finanční účet-A 4 282.10 6 854.40 -37.53% 5 383.90 -20.46%
UK3 3-Finanční účet-P 4 379.20 5 510.70 -20.53% 5 463.40 -19.84%
UK4 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET - 541.50 -1 141.70 -52.57% -2 131.20 -74.59%
UK5 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 1 826.60 621.00 194.14% - 193.20 -1 045.45%
UK6 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 2 368.00 1 762.70 34.34% 1 938.00 22.19%
UK7 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-NET - 362.40 53.20 - 781.20% 213.50 - 269.74%
UK8 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-A -8.00 21.10 - 137.91% 315.50 - 102.54%
UK9 3.1.1.1-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Účasti jiné než reinvestice zisků-P 354.00 -32.00 -1 206.25% 102.00 247.06%
UK10 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-NET -1 130.00 -1 162.00 -2.75% - 724.00 56.08%
UK11 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-A 472.00 362.00 30.39% 201.00 134.83%
UK12 3.1.1.2-FÚ-PZI-Akcie a ostatní účasti (F5D)-Reinvestice zisků-P 1 602.00 1 524.00 5.12% 925.00 73.19%
UK13 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-NET 951.00 -33.00 -2 981.82% -1 621.00 - 158.67%
UK14 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-A 1 363.00 238.00 472.69% - 710.00 - 291.97%
UK15 3.1.2-FÚ-PZI-Dluhové nástroje-P 411.00 271.00 51.66% 911.00 -54.88%
UK16 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 6 936.00 -1 998.00 - 447.15% 2 096.00 230.92%
UK17 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 700.00 1 284.00 -45.48% 49.00 1 328.57%
UK18 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -6 236.00 3 282.00 - 290.01% -2 047.00 204.64%
UK19 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 908.00 641.00 41.65% -28.00 -3 342.86%
UK20 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 886.00 677.00 30.87% -28.00 -3 264.29%
UK21 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P -22.00 36.00 - 161.11% 0.00 -
UK22 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET 6 028.00 -2 639.00 - 328.42% 2 124.00 183.80%
UK23 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A - 186.00 607.00 - 130.64% 77.00 - 341.56%
UK24 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P -6 214.00 3 246.00 - 291.44% -2 047.00 203.57%
UK25 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 20.00 - 443.00 - 104.51% 2 230.00 -99.10%
UK29 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 7.00 -54.00 - 112.96% -7.00 - 200.00%
UK30 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P -13.00 388.00 - 103.35% -2 237.00 -99.42%
UK31 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET 6 270.00 -2 854.00 - 319.69% -21.00 -29 957.14%
UK32 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A 1.00 16.00 -93.75% 18.00 -94.44%
UK33 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P -6 268.00 2 870.00 - 318.40% 39.00 -16 171.79%
UK34 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET - 261.00 658.00 - 139.67% -84.00 210.71%
UK35 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A - 194.00 646.00 - 130.03% 66.00 - 393.94%
UK36 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P 67.00 -12.00 - 658.33% 151.00 -55.63%
UK37 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET - 303.00 - 214.00 41.59% 53.00 - 671.70%
UK38 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A - 742.00 - 524.00 41.60% - 198.00 274.75%
UK39 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P - 439.00 - 310.00 41.61% - 251.00 74.90%
UK40 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -6 798.00 - 699.00 872.53% -7 069.00 -3.83%
UK41 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 1 889.00 76.00 2 385.53% -1 245.00 - 251.73%
UK42 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 8 686.00 776.00 1 019.33% 5 824.00 49.14%
UK43 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 609.00 5 396.00 -88.71% 6 972.00 -91.27%
UK44 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 609.00 5 396.00 -88.71% 6 972.00 -91.27%
UK46 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET -97.00 1 344.00 - 107.22% -80.00 21.25%

Položky Portfoliových investic v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 5 875.00 -1 751.00 - 435.52% 1 878.00 212.83%
UK2 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 593.00 1 125.00 -47.29% 44.00 1 247.73%
UK3 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -5 282.00 2 876.00 - 283.66% -1 834.00 188.00%
UK4 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 769.00 561.00 37.08% -25.00 -3 176.00%
UK5 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 751.00 593.00 26.64% -25.00 -3 104.00%
UK6 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P -18.00 32.00 - 156.25% 0.00 -
UK7 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 26.00 -1.00 -2 700.00% 2.00 1 200.00%
UK11 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 26.00 -1.00 -2 700.00% 2.00 1 200.00%
UK12 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-NET -4.00 8.00 - 150.00% 10.00 - 140.00%
UK14 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-A -4.00 8.00 - 150.00% 10.00 - 140.00%
UK15 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-NET 747.00 555.00 34.59% -37.00 -2 118.92%
UK17 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-A 728.00 586.00 24.23% -37.00 -2 067.57%
UK18 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-P -18.00 32.00 - 156.25% 0.00 -
UK19 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET 5 106.00 -2 312.00 - 320.85% 1 903.00 168.31%
UK20 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A - 157.00 532.00 - 129.51% 69.00 - 327.54%
UK21 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P -5 264.00 2 844.00 - 285.09% -1 834.00 187.02%
UK22 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 17.00 - 388.00 - 104.38% 1 998.00 -99.15%
UK26 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 6.00 -48.00 - 112.50% -6.00 - 200.00%
UK27 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P -11.00 340.00 - 103.24% -2 004.00 -99.45%
UK28 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET 5 311.00 -2 500.00 - 312.44% -19.00 -28 052.63%
UK29 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A 1.00 14.00 -92.86% 16.00 -93.75%
UK30 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P -5 310.00 2 514.00 - 311.22% 35.00 -15 271.43%
UK31 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET - 221.00 576.00 - 138.37% -76.00 190.79%
UK32 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A - 164.00 566.00 - 128.98% 59.00 - 377.97%
UK33 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P 57.00 -11.00 - 618.18% 135.00 -57.78%

Položky Portfoliových investic v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET 6 936.00 -1 998.00 - 447.15% 2 096.00 230.92%
UK2 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 700.00 1 284.00 -45.48% 49.00 1 328.57%
UK3 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P -6 236.00 3 282.00 - 290.01% -2 047.00 204.64%
UK4 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-NET 908.00 641.00 41.65% -28.00 -3 342.86%
UK5 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-A 886.00 677.00 30.87% -28.00 -3 264.29%
UK6 3.2.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-P -22.00 36.00 - 161.11% 0.00 -
UK7 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.2.1.1-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 31.00 -2.00 -1 650.00% 2.00 1 450.00%
UK11 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 31.00 -2.00 -1 650.00% 2.00 1 450.00%
UK12 3.2.1.2-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-NET -5.00 9.00 - 155.56% 12.00 - 141.67%
UK14 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-A -5.00 9.00 - 155.56% 12.00 - 141.67%
UK15 3.2.1.3-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-NET 882.00 633.00 39.34% -41.00 -2 251.22%
UK17 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-A 860.00 669.00 28.55% -42.00 -2 147.62%
UK18 3.2.1.4-FÚ-PI-Účasti a podíly v investičních fondech (F5P)-Ostatní sektory-P -22.00 36.00 - 161.11% 0.00 -
UK19 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-NET 6 028.00 -2 639.00 - 328.42% 2 124.00 183.80%
UK20 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-A - 186.00 607.00 - 130.64% 77.00 - 341.56%
UK21 3.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-P -6 214.00 3 246.00 - 291.44% -2 047.00 203.57%
UK22 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.2.2.1-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 20.00 - 443.00 - 104.51% 2 230.00 -99.10%
UK26 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 7.00 -54.00 - 112.96% -7.00 - 200.00%
UK27 3.2.2.2-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P -13.00 388.00 - 103.35% -2 237.00 -99.42%
UK28 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-NET 6 270.00 -2 854.00 - 319.69% -21.00 -29 957.14%
UK29 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-A 1.00 16.00 -93.75% 18.00 -94.44%
UK30 3.2.2.3-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Vládní instituce (S.13)-P -6 268.00 2 870.00 - 318.40% 39.00 -16 171.79%
UK31 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-NET - 261.00 658.00 - 139.67% -84.00 210.71%
UK32 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-A - 194.00 646.00 - 130.03% 66.00 - 393.94%
UK33 3.2.2.4-FÚ-PI-Dluhové cenné papíry (F3P)-Ostatní sektory-P 67.00 -12.00 - 658.33% 151.00 -55.63%

Položky Rezervních aktiv v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 609.00 5 396.00 -88.71% 6 972.00 -91.27%
UK2 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 609.00 5 396.00 -88.71% 6 972.00 -91.27%
UK3 3.5.1-FÚ-RA-Měnové zlato (F11)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1-FÚ-RA-Měnové zlato (F11)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2-FÚ-RA-Zvláštní práva čerpání (F12)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.5.2-FÚ-RA-Zvláštní práva čerpání (F12)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.5.3-FÚ-RA-Rezervní pozice u MMF-NET 0.00 0.00 - -5.00 -
UK8 3.5.3-FÚ-RA-Rezervní pozice u MMF-A 0.00 0.00 - -5.00 -
UK9 3.5.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-NET 609.00 5 396.00 -88.71% 6 977.00 -91.27%
UK10 3.5.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-A 609.00 5 396.00 -88.71% 6 977.00 -91.27%
UK11 3.5.4.1-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Oběživo a vklady-NET 4 821.00 -10 413.00 - 146.30% 6 048.00 -20.29%
UK12 3.5.4.1-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Oběživo a vklady-A 4 821.00 -10 413.00 - 146.30% 6 048.00 -20.29%
UK13 3.5.4.2-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Cenné papíry-NET -3 979.00 14 269.00 - 127.89% -1 922.00 107.02%
UK14 3.5.4.2-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Cenné papíry-A -3 979.00 14 269.00 - 127.89% -1 922.00 107.02%
UK15 3.5.4.3-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Finanční deriváty (F7R)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Finanční deriváty (F7R)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Ostatní pohledávky-NET - 232.00 1 540.00 - 115.06% 2 851.00 - 108.14%
UK18 3.5.4.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Ostatní pohledávky-A - 232.00 1 540.00 - 115.06% 2 851.00 - 108.14%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET -6 677.00 -1 171.00 470.20% -7 971.00 -16.23%
UK2 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A 73.00 181.00 -59.67% -2 231.00 - 103.27%
UK3 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P 6 751.00 1 352.00 399.33% 5 740.00 17.61%
UK4 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET 302.00 - 690.00 - 143.77% - 717.00 - 142.12%
UK5 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A -32.00 -26.00 23.08% - 184.00 -82.61%
UK6 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P - 335.00 664.00 - 150.45% 533.00 - 162.85%
UK7 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 302.00 - 690.00 - 143.77% - 717.00 - 142.12%
UK8 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A -32.00 -26.00 23.08% - 184.00 -82.61%
UK9 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P - 335.00 664.00 - 150.45% 533.00 - 162.85%
UK10 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -7 040.00 - 573.00 1 128.62% -5 786.00 21.67%
UK14 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 45.00 115.00 -60.87% - 579.00 - 107.77%
UK15 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 7 086.00 688.00 929.94% 5 207.00 36.09%
UK16 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET -5 256.00 - 104.00 4 953.85% -5 165.00 1.76%
UK17 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A -98.00 108.00 - 190.74% - 313.00 -68.69%
UK18 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 5 158.00 212.00 2 333.02% 4 852.00 6.31%
UK19 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -1 785.00 - 469.00 280.60% - 620.00 187.90%
UK20 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 143.00 7.00 1 942.86% - 266.00 - 153.76%
UK21 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 1 928.00 476.00 305.04% 355.00 443.10%
UK22 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 61.00 92.00 -33.70% -1 468.00 - 104.16%
UK32 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 61.00 92.00 -33.70% -1 468.00 - 104.16%
UK33 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 61.00 92.00 -33.70% -1 468.00 - 104.16%
UK35 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 61.00 92.00 -33.70% -1 468.00 - 104.16%
UK36 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET -10 326.00 1 946.00 - 630.63% -2 144.00 381.62%
UK2 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 9 643.00 1 792.00 438.11% 2 351.00 310.17%
UK3 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P 19 970.00 - 154.00 -13 067.53% 4 495.00 344.27%
UK4 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET 4 208.00 -2 354.00 - 278.76% -2 092.00 - 301.15%
UK5 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P -4 208.00 2 354.00 - 278.76% 2 092.00 - 301.15%
UK7 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET 4 208.00 -2 354.00 - 278.76% -2 092.00 - 301.15%
UK11 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P -4 208.00 2 354.00 - 278.76% 2 092.00 - 301.15%
UK13 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 6 818.00 -2 048.00 - 432.91% -7 612.00 - 189.57%
UK17 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 6 818.00 -2 048.00 - 432.91% -7 612.00 - 189.57%
UK18 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 5 074.00 4 286.00 18.39% -3 772.00 - 234.52%
UK20 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 5 074.00 4 286.00 18.39% -3 772.00 - 234.52%
UK21 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 1 744.00 -6 334.00 - 127.53% -3 839.00 - 145.43%
UK23 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 1 744.00 -6 334.00 - 127.53% -3 839.00 - 145.43%
UK24 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET 3 741.00 1 533.00 144.03% 1 525.00 145.31%
UK26 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - -53.00 -
UK27 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P -3 741.00 -1 533.00 144.03% -1 578.00 137.07%
UK28 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET 3 741.00 1 533.00 144.03% 1 525.00 145.31%
UK35 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - -53.00 -
UK36 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P -3 741.00 -1 533.00 144.03% -1 578.00 137.07%
UK37 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET -25 093.00 4 816.00 - 621.03% 6 035.00 - 515.79%
UK38 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 2 826.00 3 840.00 -26.41% 10 016.00 -71.79%
UK39 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 27 919.00 - 976.00 -2 960.55% 3 980.00 601.48%
UK40 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET -18 339.00 1 711.00 -1 171.83% 6 729.00 - 372.54%
UK41 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 4 049.00 2 514.00 61.06% 9 138.00 -55.69%
UK42 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 22 388.00 803.00 2 688.04% 2 409.00 829.35%
UK43 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET -6 754.00 3 105.00 - 317.52% - 693.00 874.60%
UK44 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A -1 223.00 1 327.00 - 192.16% 878.00 - 239.29%
UK45 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 5 531.00 -1 778.00 - 411.08% 1 571.00 252.07%

Jiné pohledávky/závazky dle sektroů a splatnosti v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-NET 160.00 - 127.00 - 225.98% 51.00 213.73%
UK2 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-A 78.00 -68.00 - 214.71% -31.00 - 351.61%
UK3 3.4.6-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (F89O)-P -82.00 59.00 - 238.98% -83.00 -1.20%
UK4 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.6.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.6.1.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.6.1.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 126.00 32.00 293.75% 51.00 147.06%
UK14 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 37.00 -4.00 -1 025.00% -38.00 - 197.37%
UK15 3.4.6.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P -89.00 -36.00 147.22% -89.00 0.00
UK16 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 84.00 -2.00 -4 300.00% 49.00 71.43%
UK17 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 36.00 -5.00 - 820.00% -38.00 - 194.74%
UK18 3.4.6.2.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P -47.00 -3.00 1 466.67% -87.00 -45.98%
UK19 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET 42.00 34.00 23.53% 1.00 4 100.00%
UK20 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 0.00 1.00 - 0.00 -
UK21 3.4.6.2.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P -41.00 -33.00 24.24% -1.00 4 000.00%
UK22 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.6.3-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 3.4.6.3.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.6.3.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-NET 34.00 - 159.00 - 121.38% 1.00 3 300.00%
UK32 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-A 41.00 -64.00 - 164.06% 7.00 485.71%
UK33 3.4.6.4-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-P 7.00 95.00 -92.63% 6.00 16.67%
UK34 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 34.00 - 159.00 - 121.38% 1.00 3 300.00%
UK35 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 41.00 -64.00 - 164.06% 7.00 485.71%
UK36 3.4.6.4.0.1-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 7.00 95.00 -92.63% 6.00 16.67%
UK37 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.6.4.0.2-FÚ-OI-Jiné pohledávky/závazky (AF89O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Platební bilance v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET 1 772.10 3 484.50 -49.14% 3 208.80 -44.77%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 136 322.50 90 820.50 50.10% 125 308.70 8.79%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 134 550.40 87 336.00 54.06% 122 100.00 10.20%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 12 418.60 9 216.50 34.74% 11 919.30 4.19%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 127 939.00 85 197.80 50.17% 116 771.10 9.56%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 115 520.40 75 981.20 52.04% 104 851.70 10.18%
UK7 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -8 728.90 -4 460.00 95.72% -8 176.40 6.76%
UK8 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 6 995.30 4 709.70 48.53% 6 163.70 13.49%
UK9 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 15 724.20 9 169.70 71.48% 14 340.10 9.65%
UK10 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET -1 917.60 -1 272.00 50.75% - 534.10 259.03%
UK11 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 1 388.20 913.10 52.03% 2 374.00 -41.52%
UK12 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 3 305.80 2 185.10 51.29% 2 908.10 13.68%
UK13 2-Kapitálový účet-NET 752.70 377.30 99.50% 2 166.40 -65.26%
UK14 2-Kapitálový účet-CR 976.90 515.60 89.47% 2 174.80 -55.08%
UK15 2-Kapitálový účet-DB 224.10 138.40 61.92% 8.40 2 567.86%
UK16 3-Finanční účet-NET 5 054.70 5 151.80 -1.88% 4 498.00 12.38%
UK17 3-Finanční účet-A 57 004.60 52 722.50 8.12% 18 152.90 214.02%
UK18 3-Finanční účet-P 51 949.90 47 570.60 9.21% 13 654.80 280.45%
UK19 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-NET -4 163.20 -3 621.70 14.95% -5 170.40 -19.48%
UK20 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-A 3 068.00 1 241.40 147.14% - 781.00 - 492.83%
UK21 3.1-FÚ-Přímé investice (FD)-P 7 231.20 4 863.10 48.70% 4 389.40 64.74%
UK22 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-NET -9 057.90 -15 993.70 -43.37% -2 243.00 303.83%
UK23 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-A 1 878.20 1 178.10 59.43% 503.50 273.03%
UK24 3.2-FÚ-Portfoliové investice (FP)-P 10 936.10 17 171.80 -36.31% 2 746.50 298.18%
UK25 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-NET - 448.80 - 145.70 208.03% 138.20 - 424.75%
UK26 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-A -1 453.90 - 711.50 104.34% - 714.10 103.60%
UK27 3.3-FÚ-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie (F7F)-P -1 005.20 - 565.90 77.63% - 852.30 17.94%
UK28 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-NET -31 549.80 -24 752.20 27.46% -4 414.80 614.64%
UK29 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-A 3 237.90 1 349.30 139.97% 2 956.50 9.52%
UK30 3.4-FÚ-Ostatní investice (FO)-P 34 787.70 26 101.50 33.28% 7 371.20 371.94%
UK31 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 50 274.40 49 665.10 1.23% 16 188.00 210.57%
UK32 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 50 274.40 49 665.10 1.23% 16 188.00 210.57%
UK34 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET 2 524.80 3 861.80 -34.62% 5 375.20 -53.03%
UK35 4.4-FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo finančního účtu) (B9)-NET 5 054.70 5 151.80 -1.88% 4 498.00 12.38%
UK36 4.5-Čisté chyby a opomenutí-NET 2 529.90 1 290.10 96.10% - 877.20 - 388.41%

Položky Rezervních aktiv v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-NET 46 650.00 46 134.00 1.12% 14 404.00 223.87%
UK2 3.5-FÚ-Rezervní aktiva (FR)-A 46 650.00 46 134.00 1.12% 14 404.00 223.87%
UK3 3.5.1-FÚ-RA-Měnové zlato (F11)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3.5.1-FÚ-RA-Měnové zlato (F11)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.5.2-FÚ-RA-Zvláštní práva čerpání (F12)-NET 0.00 0.00 - - 376.00 -
UK6 3.5.2-FÚ-RA-Zvláštní práva čerpání (F12)-A 0.00 0.00 - - 376.00 -
UK7 3.5.3-FÚ-RA-Rezervní pozice u MMF-NET 0.00 0.00 - -2.00 -
UK8 3.5.3-FÚ-RA-Rezervní pozice u MMF-A 0.00 0.00 - -2.00 -
UK9 3.5.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-NET 46 650.00 46 134.00 1.12% 14 782.00 215.59%
UK10 3.5.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-A 46 650.00 46 134.00 1.12% 14 782.00 215.59%
UK11 3.5.4.1-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Oběživo a vklady-NET 14 169.00 10 086.00 40.48% 6 452.00 119.61%
UK12 3.5.4.1-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Oběživo a vklady-A 14 169.00 10 086.00 40.48% 6 452.00 119.61%
UK13 3.5.4.2-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Cenné papíry-NET 26 418.00 29 789.00 -11.32% 3 864.00 583.70%
UK14 3.5.4.2-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Cenné papíry-A 26 418.00 29 789.00 -11.32% 3 864.00 583.70%
UK15 3.5.4.3-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Finanční deriváty (F7R)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.5.4.3-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Finanční deriváty (F7R)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 3.5.4.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Ostatní pohledávky-NET 6 063.00 6 259.00 -3.13% 4 465.00 35.79%
UK18 3.5.4.4-FÚ-RA-Ostatní rezervní aktiva-Ostatní pohledávky-A 6 063.00 6 259.00 -3.13% 4 465.00 35.79%

Oběživo a vklady dle sektorů a splatnosti v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-NET - 763 868.00 - 616 946.00 23.81% - 203 312.00 275.71%
UK2 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-A 4 252.00 2 637.00 61.24% 13 000.00 -67.29%
UK3 3.4.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (F2O)-P 768 120.00 619 583.00 23.97% 216 312.00 255.10%
UK4 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-NET -13 027.00 -19 680.00 -33.81% 21 484.00 - 160.64%
UK5 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-A -6 572.00 -5 858.00 12.19% 2 326.00 - 382.55%
UK6 3.4.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-P 6 455.00 13 822.00 -53.30% -19 158.00 - 133.69%
UK7 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-NET -13 027.00 -19 680.00 -33.81% 21 484.00 - 160.64%
UK8 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-A -6 572.00 -5 858.00 12.19% 2 326.00 - 382.55%
UK9 3.4.2.1.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Krátkodobé-P 6 455.00 13 822.00 -53.30% -19 158.00 - 133.69%
UK10 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.2.1.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Centrální banka (S.121)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET - 754 467.00 - 599 561.00 25.84% - 246 745.00 205.77%
UK14 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 7 199.00 6 201.00 16.09% -11 276.00 - 163.84%
UK15 3.4.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 761 665.00 605 762.00 25.74% 235 470.00 223.47%
UK16 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET - 683 337.00 - 567 699.00 20.37% - 223 098.00 206.29%
UK17 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 290.00 2 447.00 -88.15% 289.00 0.35%
UK18 3.4.2.2.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 683 627.00 570 146.00 19.90% 223 387.00 206.03%
UK19 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET -71 130.00 -31 861.00 123.25% -23 648.00 200.79%
UK20 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A 6 908.00 3 754.00 84.02% -11 565.00 - 159.73%
UK21 3.4.2.2.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 78 038.00 35 616.00 119.11% 12 083.00 545.85%
UK22 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-NET 11.00 11.00 0.00 0.00 -
UK23 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-A 11.00 11.00 0.00 0.00 -
UK24 3.4.2.3-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-NET 11.00 11.00 0.00 0.00 -
UK26 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-A 11.00 11.00 0.00 0.00 -
UK27 3.4.2.3.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.2.3.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Vládní instituce (S.13)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-NET 3 615.00 2 284.00 58.27% 21 949.00 -83.53%
UK32 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-A 3 615.00 2 284.00 58.27% 21 949.00 -83.53%
UK33 3.4.2.4-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET 3 615.00 2 284.00 58.27% 21 949.00 -83.53%
UK35 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 3 615.00 2 284.00 58.27% 21 949.00 -83.53%
UK36 3.4.2.4.0.1-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 3.4.2.4.0.2-FÚ-OI-Oběživo a vklady (AF2O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -

Půjčky dle sektorů a splatnosti v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-NET -1 273.00 - 875.00 45.49% 1 885.00 - 167.53%
UK2 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-A 546.00 174.00 213.79% 742.00 -26.41%
UK3 3.4.3-FÚ-OI-Půjčky (F4O)-P 1 819.00 1 050.00 73.24% -1 143.00 - 259.14%
UK4 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-NET -1 182.00 -1 344.00 -12.05% - 239.00 394.56%
UK5 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-P 1 182.00 1 344.00 -12.05% 239.00 394.56%
UK7 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.4.3.1.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-NET -1 182.00 -1 344.00 -12.05% - 239.00 394.56%
UK11 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 3.4.3.1.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní krátkodobé-P 1 182.00 1 344.00 -12.05% 239.00 394.56%
UK13 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 3.4.3.1.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Centrální banka (S.121)-Ostatní dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET 391.00 129.00 203.10% - 123.00 - 417.89%
UK17 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 391.00 129.00 203.10% - 123.00 - 417.89%
UK18 3.4.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-NET 592.00 397.00 49.12% - 211.00 - 380.57%
UK20 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-A 592.00 397.00 49.12% - 211.00 - 380.57%
UK21 3.4.3.2.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-NET - 201.00 - 268.00 -25.00% 88.00 - 328.41%
UK23 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-A - 201.00 - 268.00 -25.00% 88.00 - 328.41%
UK24 3.4.3.2.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-Dlouhodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-NET 277.00 133.00 108.27% 141.00 96.45%
UK26 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - -4.00 -
UK27 3.4.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-P - 277.00 - 133.00 108.27% - 146.00 89.73%
UK28 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 3.4.3.3.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy)-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 3.4.3.3.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní krátkodobé-P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-NET 277.00 133.00 108.27% 141.00 96.45%
UK35 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-A 0.00 0.00 - -4.00 -
UK36 3.4.3.3.3-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Vládní instituce (S.13)-Ostatní dlouhodobé-P - 277.00 - 133.00 108.27% - 146.00 89.73%
UK37 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-NET - 759.00 207.00 - 466.67% 2 106.00 - 136.04%
UK38 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-A 154.00 46.00 234.78% 869.00 -82.28%
UK39 3.4.3.4-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-P 914.00 - 161.00 - 667.70% -1 237.00 - 173.89%
UK40 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-NET - 735.00 -29.00 2 434.48% 302.00 - 343.38%
UK41 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-A 172.00 16.00 975.00% 847.00 -79.69%
UK42 3.4.3.4.0.1-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Krátkodobé-P 907.00 45.00 1 915.56% 545.00 66.42%
UK43 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-NET -24.00 236.00 - 110.17% 1 804.00 - 101.33%
UK44 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-A -18.00 29.00 - 162.07% 22.00 - 181.82%
UK45 3.4.3.4.0.2-FÚ-OI-Půjčky (AF4O)-Ostatní sektory-Dlouhodobé-P 6.00 - 206.00 - 102.91% -1 782.00 - 100.34%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET -6 798.00 - 699.00 872.53% -7 069.00 -3.83%
UK2 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?A 1 889.00 76.00 2 385.53% -1 245.00 - 251.73%
UK3 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?P 8 686.00 776.00 1 019.33% 5 824.00 49.14%
UK4 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?NET -6 677.00 -1 171.00 470.20% -7 971.00 -16.23%
UK8 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?A 73.00 181.00 -59.67% -2 231.00 - 103.27%
UK9 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?P 6 751.00 1 352.00 399.33% 5 740.00 17.61%
UK10 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?NET - 469.00 85.00 - 651.76% -89.00 426.97%
UK11 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?A 438.00 78.00 461.54% 97.00 351.55%
UK12 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?P 908.00 -7.00 -13 071.43% 186.00 388.17%
UK13 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?NET -52.00 20.00 - 360.00% -5.00 940.00%
UK14 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?A -30.00 40.00 - 175.00% -7.00 328.57%
UK15 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?P 22.00 20.00 10.00% -2.00 -1 200.00%
UK16 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?NET 241.00 494.00 -51.21% 944.00 -74.47%
UK17 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?A 1 329.00 - 155.00 - 957.42% 927.00 43.37%
UK18 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?P 1 088.00 - 649.00 - 267.64% -17.00 -6 500.00%
UK19 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?NET 214.00 485.00 -55.88% 939.00 -77.21%
UK20 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?A 1 328.00 - 155.00 - 956.77% 927.00 43.26%
UK21 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?P 1 115.00 - 640.00 - 274.22% -12.00 -9 391.67%
UK22 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?NET 27.00 9.00 200.00% 5.00 440.00%
UK23 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?A 1.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?P -27.00 -9.00 200.00% -5.00 440.00%
UK25 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?NET 160.00 - 127.00 - 225.98% 51.00 213.73%
UK26 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?A 78.00 -68.00 - 214.71% -31.00 - 351.61%
UK27 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?P -82.00 59.00 - 238.98% -83.00 -1.20%
UK28 3.4.7?FÚ?OI?Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)?NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.7?FÚ?OI?Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)?P 0.00 0.00 - 0.00 -

Ostatní investice podle sektorů v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET -6 798.00 - 699.00 872.53% -7 069.00 -3.83%
UK2 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?A 1 889.00 76.00 2 385.53% -1 245.00 - 251.73%
UK3 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?P 8 686.00 776.00 1 019.33% 5 824.00 49.14%
UK4 3.4.0.1-FÚ-OI-Centrální banka (S.121)-NET 494.00 - 793.00 - 162.29% - 804.00 - 161.44%
UK5 3.4.0.1-FÚ-OI-Centrální banka (S.121)-A -32.00 -26.00 23.08% - 184.00 -82.61%
UK6 3.4.0.1-FÚ-OI-Centrální banka (S.121)-P - 526.00 767.00 - 168.58% 620.00 - 184.84%
UK7 3.4.0.2-FÚ-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-NET -6 605.00 - 630.00 948.41% -6 049.00 9.19%
UK8 3.4.0.2-FÚ-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-A 392.00 22.00 1 681.82% - 931.00 - 142.11%
UK9 3.4.0.2-FÚ-OI-Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122)-P 6 997.00 652.00 973.16% 5 118.00 36.71%
UK10 3.4.0.3-FÚ-OI-Vládní instituce (S.13)-NET 170.00 67.00 153.73% 63.00 169.84%
UK11 3.4.0.3-FÚ-OI-Vládní instituce (S.13)-A 0.00 0.00 - -2.00 -
UK12 3.4.0.3-FÚ-OI-Vládní instituce (S.13)-P - 170.00 -67.00 153.73% -65.00 161.54%
UK13 3.4.0.4-FÚ-OI-Ostatní sektory-NET - 857.00 657.00 - 230.44% - 279.00 207.17%
UK14 3.4.0.4-FÚ-OI-Ostatní sektory-A 1 529.00 80.00 1 811.25% - 128.00 -1 294.53%
UK15 3.4.0.4-FÚ-OI-Ostatní sektory-P 2 386.00 - 576.00 - 514.24% 151.00 1 480.13%

Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. CZK

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?NET - 773 724.00 - 624 156.00 23.96% - 106 681.00 625.27%
UK2 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?A 75 490.00 33 936.00 122.45% 71 375.00 5.77%
UK3 3.4?FÚ?Ostatní investice (FO)?P 849 214.00 658 091.00 29.04% 178 056.00 376.94%
UK4 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?A 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 3.4.1?FÚ?OI?Ostatní účasti (F519O)?P 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?NET - 763 868.00 - 616 946.00 23.81% - 203 312.00 275.71%
UK8 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?A 4 252.00 2 637.00 61.24% 13 000.00 -67.29%
UK9 3.4.2?FÚ?OI?Oběživo a vklady (F2O)?P 768 120.00 619 583.00 23.97% 216 312.00 255.10%
UK10 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?NET -34 048.00 -23 722.00 43.53% 51 071.00 - 166.67%
UK11 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?A 14 303.00 4 660.00 206.93% 20 084.00 -28.78%
UK12 3.4.3?FÚ?OI?Půjčky (F4O)?P 48 351.00 28 382.00 70.36% -30 987.00 - 256.04%
UK13 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?NET 356.00 1 499.00 -76.25% 1 054.00 -66.22%
UK14 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?A 1 612.00 2 282.00 -29.36% 1 786.00 -9.74%
UK15 3.4.4?FÚ?OI?Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (F6O)?P 1 256.00 783.00 60.41% 732.00 71.58%
UK16 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?NET 26 803.00 21 495.00 24.69% 49 250.00 -45.58%
UK17 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?A 54 877.00 25 629.00 114.12% 37 301.00 47.12%
UK18 3.4.5?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (F81O)?P 28 074.00 4 135.00 578.94% -11 949.00 - 334.95%
UK19 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?NET 26 193.00 21 488.00 21.90% 48 886.00 -46.42%
UK20 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?A 54 851.00 25 621.00 114.09% 37 294.00 47.08%
UK21 3.4.5.0.1?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Krátkodobé?P 28 658.00 4 132.00 593.56% -11 592.00 - 347.22%
UK22 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?NET 610.00 6.00 10 066.67% 364.00 67.58%
UK23 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?A 25.00 9.00 177.78% 7.00 257.14%
UK24 3.4.5.0.2?FÚ?OI?Obchodní úvěry a zálohy (AF81O)?Dlouhodobé?P - 584.00 2.00 -29 300.00% - 357.00 63.59%
UK25 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?NET -2 966.00 -6 481.00 -54.24% -4 744.00 -37.48%
UK26 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?A 446.00 -1 273.00 - 135.04% - 796.00 - 156.03%
UK27 3.4.6?FÚ?OI?Jiné pohledávky/závazky (F89O)?P 3 413.00 5 208.00 -34.47% 3 948.00 -13.55%
UK28 3.4.7?FÚ?OI?Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)?NET 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 3.4.7?FÚ?OI?Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) (F12)?P 0.00 0.00 - 0.00 -

MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE 660.10 675.10 -2.22% 635.00 3.95%
UK2 1. AUTONOMNÍ FAKTORY 2 992.00 2 931.40 2.07% 1 910.30 56.62%
UK3 1.1. VNĚJŠÍ SEKTOR 3 031.10 3 061.80 -1.00% 2 077.10 45.93%
UK4 1.2. VLÁDNÍ SEKTOR - 205.20 - 260.90 -21.35% -85.60 139.72%
UK5 1.3. GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU -3.10 -11.40 -72.81% -3.00 3.33%
UK6 1.4. POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY -9.40 -8.00 17.50% -8.00 17.50%
UK7 1.5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA 178.50 149.80 19.16% -70.20 - 354.27%
UK8 2. MĚNOVĚ - POLITICKÉ FAKTORY -2 331.90 -2 256.30 3.35% -1 275.30 82.85%
UK9 2.1. OBJEM REALIZOVANÝCH OPERACÍ -2 181.00 -1 624.40 34.26% - 516.50 322.27%
UK10 2.2. STANDBY FACILITY - 150.90 - 632.00 -76.12% - 758.80 -80.11%
UK11 2.2.1. Lombardní repo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.2.2. O/N depozitum - 150.90 - 632.00 -76.12% - 758.80 -80.11%
UK13 II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE 660.10 675.10 -2.22% 635.00 3.95%
UK14 1. OBĚŽIVO 581.20 572.40 1.54% 543.70 6.90%
UK15 2. REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN 78.90 102.60 -23.10% 91.30 -13.58%
UK16 2.1. Povinné minimální rezervy 78.40 78.50 -0.13% 70.40 11.36%
UK17 2.2. Volné rezervy 0.50 24.10 -97.93% 21.00 -97.62%

Platební bilance

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1-Běžný účet </b> -37 677.90 -8 628.70 336.66% -22 812.60 65.16%
UK2 příjmy 1 001 179.70 1 095 529.20 -8.61% 963 902.80 3.87%
UK3 výdaje 1 038 857.70 1 104 157.90 -5.91% 986 715.40 5.28%
UK4 1.A.a-Zboží 42 775.00 72 786.30 -41.23% 45 505.70 -6.00%
UK5 vývoz 785 179.00 871 742.20 -9.93% 754 847.40 4.02%
UK6 dovoz 742 403.90 798 956.00 -7.08% 709 341.70 4.66%
UK7 1.A.b-Služby 27 681.10 31 983.50 -13.45% 27 361.90 1.17%
UK8 příjmy 155 257.10 156 092.80 -0.54% 145 361.50 6.81%
UK9 výdaje 127 576.00 124 109.30 2.79% 117 999.60 8.12%
UK10 1.B-Prvotní důchody -93 929.50 -97 837.40 -3.99% -87 188.20 7.73%
UK11 příjmy 50 289.50 55 930.10 -10.09% 48 174.60 4.39%
UK12 výdaje 144 219.00 153 767.60 -6.21% 135 362.80 6.54%
UK13 1.C-Druhotné důchody -14 204.60 -15 561.00 -8.72% -8 491.90 67.27%
UK14 příjmy 10 454.20 11 764.00 -11.13% 15 519.30 -32.64%
UK15 výdaje 24 658.80 27 325.00 -9.76% 24 011.20 2.70%
UK16 2-Kapitálový účet 8 260.90 7 745.00 6.66% 12 094.30 -31.70%
UK17 příjmy 10 148.10 10 188.10 -0.39% 12 107.50 -16.18%
UK18 výdaje 1 887.10 2 443.10 -22.76% 13.10 14 305.34%
UK19 <b>3-Finanční účet</b> -2 137.00 30 838.90 - 106.93% -1 925.10 11.01%
UK20 aktiva 94 219.50 157 321.50 -40.11% 130 345.00 -27.72%
UK21 pasiva 96 356.50 126 482.60 -23.82% 132 270.10 -27.15%
UK22 3.1-Přímé investice -11 914.00 -26 203.40 -54.53% -51 596.00 -76.91%
UK23 aktiva 40 190.20 14 254.30 181.95% -4 677.00 - 959.32%
UK24 pasiva 52 104.20 40 457.70 28.79% 46 919.00 11.05%
UK25 3.2-Portfoliové investice 152 608.80 -45 855.00 - 432.81% 50 747.20 200.72%
UK26 aktiva 15 404.40 29 475.90 -47.74% 1 181.90 1 203.36%
UK27 pasiva - 137 204.40 75 331.00 - 282.14% -49 565.20 176.82%
UK28 3.3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -6 668.80 -4 913.50 35.72% 1 285.70 - 618.69%
UK29 aktiva -16 334.90 -12 019.30 35.91% -4 798.00 240.45%
UK30 pasiva -9 666.20 -7 105.80 36.03% -6 083.70 58.89%
UK31 3.4-Ostatní investice - 149 568.20 -16 048.30 831.99% - 171 152.30 -12.61%
UK32 aktiva 41 554.70 1 751.40 2 272.66% -30 152.20 - 237.82%
UK33 pasiva 191 122.90 17 799.70 973.74% 141 000.00 35.55%
UK34 3.5-Rezervní aktiva 13 405.20 123 859.20 -89.18% 168 790.20 -92.06%
UK35 <b>4.3-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu)</b> -29 417.00 - 883.70 3 228.84% -10 718.30 174.46%
UK36 <b>4.4-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo finančního účtu)</b> -2 137.00 30 838.90 - 106.93% -1 925.10 11.01%
UK37 <b>4.5-Čisté chyby a opomenutí</b> 27 280.00 31 722.60 -14.00% 8 793.20 210.24%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. USD

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1-Běžný účet (B12)-NET -1 712.40 - 375.90 355.55% - 942.30 81.73%
UK2 1-Běžný účet (B12)-CR 45 502.00 47 731.30 -4.67% 39 814.20 14.29%
UK3 1-Běžný účet (B12)-DB 47 214.40 48 107.30 -1.86% 40 756.50 15.85%
UK4 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-NET 3 202.10 4 564.70 -29.85% 3 009.80 6.39%
UK5 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-CR 42 741.30 44 781.90 -4.56% 37 183.30 14.95%
UK6 1.A-BÚ-Zboží a služby (P6/P7) (B11)-DB 39 539.10 40 217.20 -1.69% 34 173.50 15.70%
UK7 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-NET 1 944.10 3 171.20 -38.70% 1 879.60 3.43%
UK8 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-CR 35 685.10 37 981.10 -6.05% 31 179.20 14.45%
UK9 1.A.a-BÚ-Zboží (P61/P71)-DB 33 741.00 34 809.90 -3.07% 29 299.50 15.16%
UK10 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-NET 1 258.10 1 393.50 -9.72% 1 130.20 11.32%
UK11 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-CR 7 056.20 6 800.80 3.76% 6 004.20 17.52%
UK12 1.A.b-BÚ-Služby (P72/P82)-DB 5 798.10 5 407.30 7.23% 4 874.00 18.96%
UK13 1.B-BÚ-Prvotní důchody-NET -4 268.90 -4 262.70 0.15% -3 601.30 18.54%
UK14 1.B-BÚ-Prvotní důchody-CR 2 285.60 2 436.80 -6.20% 1 989.90 14.86%
UK15 1.B-BÚ-Prvotní důchody-DB 6 554.50 6 699.50 -2.16% 5 591.20 17.23%
UK16 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-NET 434.80 421.00 3.28% 392.60 10.75%
UK17 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-CR 724.20 684.20 5.85% 616.40 17.49%
UK18 1.B.1-BÚ-Prvotní důchody-Náhrady zaměstnancům (D1)-DB 289.40 263.20 9.95% 223.80 29.31%
UK19 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-NET -4 759.80 -4 968.50 -4.20% -4 167.70 14.21%
UK20 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-CR 1 425.30 1 391.40 2.44% 1 133.60 25.73%
UK21 1.B.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-DB 6 185.10 6 359.90 -2.75% 5 301.30 16.67%
UK22 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-NET -4 906.00 -4 937.50 -0.64% -4 478.00 9.56%
UK23 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-CR 711.40 599.90 18.59% 409.70 73.64%
UK24 1.B.2.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z přímých investice-DB 5 617.50 5 537.40 1.45% 4 887.60 14.93%
UK25 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-NET - 260.50 - 529.30 -50.78% -98.90 163.40%
UK26 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-CR 119.70 128.80 -7.07% 157.40 -23.95%
UK27 1.B.2.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z portfoliových investic-DB 380.20 658.10 -42.23% 256.20 48.40%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 139.70 152.10 -8.15% 96.90 44.17%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 327.10 316.50 3.35% 254.30 28.63%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 187.50 164.40 14.05% 157.40 19.12%
UK31 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-NET 56.00 284.80 -80.34% 173.80 -67.78%
UK32 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-CR 136.00 361.20 -62.35% 239.90 -43.31%
UK33 1.B.3-BÚ-Prvotní důchody-Ostatní prvotní důchody-DB 80.00 76.40 4.71% 66.10 21.03%
UK34 1.C-BÚ-Druhotné důchody-NET - 645.60 - 678.00 -4.78% - 350.80 84.04%
UK35 1.C-BÚ-Druhotné důchody-CR 475.10 512.50 -7.30% 641.00 -25.88%
UK36 1.C-BÚ-Druhotné důchody-DB 1 120.70 1 190.50 -5.86% 991.80 13.00%
UK37 2-Kapitálový účet-NET 375.40 337.40 11.26% 499.60 -24.86%
UK38 2-Kapitálový účet-CR 461.20 443.90 3.90% 500.10 -7.78%
UK39 2-Kapitálový účet-DB 85.80 106.40 -19.36% 0.50 17 060.00%
UK40 4.3-BÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)-NET -1 337.00 -38.50 3 372.73% - 442.70 202.01%

Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1?Běžný účet (B12)?NET 1 830.90 3 281.40 -44.20% 2 790.10 -34.38%
UK2 1?Běžný účet (B12)?CR 120 668.70 82 124.80 46.93% 111 702.80 8.03%
UK3 1?Běžný účet (B12)?DB 118 837.90 78 843.40 50.73% 108 912.70 9.11%
UK4 1.A?BÚ?Zboží a služby (P6/P7) (B11)?NET 11 063.00 8 350.60 32.48% 10 618.20 4.19%
UK5 1.A?BÚ?Zboží a služby (P6/P7) (B11)?CR 113 245.40 77 040.00 47.00% 104 105.40 8.78%
UK6 1.A?BÚ?Zboží a služby (P6/P7) (B11)?DB 102 182.40 68 689.40 48.76% 93 487.20 9.30%
UK7 1.A.a?BÚ?Zboží (P61/P71)?NET 7 790.00 6 143.20 26.81% 7 784.30 0.07%
UK8 1.A.a?BÚ?Zboží (P61/P71)?CR 95 768.40 65 540.10 46.12% 88 367.80 8.37%
UK9 1.A.a?BÚ?Zboží (P61/P71)?DB 87 978.40 59 396.90 48.12% 80 583.50 9.18%
UK10 1.A.b?BÚ?Služby (P72/P82)?NET 3 273.10 2 207.40 48.28% 2 833.90 15.50%
UK11 1.A.b?BÚ?Služby (P72/P82)?CR 17 477.00 11 499.90 51.98% 15 737.60 11.05%
UK12 1.A.b?BÚ?Služby (P72/P82)?DB 14 204.00 9 292.50 52.85% 12 903.70 10.08%
UK13 1.B?BÚ?Prvotní důchody?NET -7 535.70 -3 919.50 92.26% -7 342.20 2.64%
UK14 1.B?BÚ?Prvotní důchody?CR 6 197.10 4 261.00 45.44% 5 492.90 12.82%
UK15 1.B?BÚ?Prvotní důchody?DB 13 732.70 8 180.50 67.87% 12 835.10 6.99%
UK16 1.B.1?BÚ?Prvotní důchody?Náhrady zaměstnancům (D1)?NET 1 094.80 726.40 50.72% 975.70 12.21%
UK17 1.B.1?BÚ?Prvotní důchody?Náhrady zaměstnancům (D1)?CR 1 796.30 1 182.90 51.86% 1 581.60 13.57%
UK18 1.B.1?BÚ?Prvotní důchody?Náhrady zaměstnancům (D1)?DB 701.60 456.40 53.72% 605.90 15.79%
UK19 1.B.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?NET -9 501.50 -5 469.60 73.71% -9 151.90 3.82%
UK20 1.B.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?CR 3 329.50 2 122.10 56.90% 2 902.30 14.72%
UK21 1.B.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?DB 12 831.00 7 591.70 69.01% 12 054.20 6.44%
UK22 1.B.2.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?NET -9 945.20 -5 789.40 71.78% -9 494.80 4.74%
UK23 1.B.2.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?CR 1 467.60 864.90 69.68% 1 150.70 27.54%
UK24 1.B.2.1?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z přímých investice?DB 11 412.80 6 654.30 71.51% 10 645.50 7.21%
UK25 1.B.2.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z portfoliových investic?NET - 642.40 - 421.70 52.34% - 610.80 5.17%
UK26 1.B.2.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z portfoliových investic?CR 320.30 218.90 46.32% 351.60 -8.90%
UK27 1.B.2.2?BÚ?Prvotní důchody?Důchody z investic?Důchody z portfoliových investic?DB 962.70 640.60 50.28% 962.40 0.03%
UK28 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-NET 372.20 253.90 46.59% 222.30 67.43%
UK29 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-CR 827.80 550.70 50.32% 668.60 23.81%
UK30 1.B.2.3-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z ostatních investic-DB 455.60 296.80 53.50% 446.30 2.08%
UK31 1.B.3?BÚ?Prvotní důchody?Ostatní prvotní důchody?NET 871.10 823.70 5.75% 834.00 4.45%
UK32 1.B.3?BÚ?Prvotní důchody?Ostatní prvotní důchody?CR 1 071.30 956.00 12.06% 1 009.00 6.17%
UK33 1.B.3?BÚ?Prvotní důchody?Ostatní prvotní důchody?DB 200.20 132.40 51.21% 175.00 14.40%
UK34 1.C?BÚ?Druhotné důchody?NET -1 696.50 -1 149.60 47.57% - 485.90 249.15%
UK35 1.C?BÚ?Druhotné důchody?CR 1 226.20 823.70 48.86% 2 104.60 -41.74%
UK36 1.C?BÚ?Druhotné důchody?DB 2 922.70 1 973.40 48.10% 2 590.50 12.82%
UK37 2?Kapitálový účet?NET 651.00 332.90 95.55% 1 931.30 -66.29%
UK38 2?Kapitálový účet?CR 846.70 456.00 85.68% 1 938.70 -56.33%
UK39 2?Kapitálový účet?DB 195.80 123.10 59.06% 7.50 2 510.67%
UK40 4.3?BÚ?Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (?) (saldo běžného a kapitálového účtu) (B9)?NET 2 481.80 3 614.30 -31.33% 4 721.30 -47.43%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů