Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.40 2.00 20.00% 0.10 2 300.00%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.00 2.00 0.00 1.70 17.65%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 4.10 4.40 -6.82% 5.40 -24.07%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.24 -0.23 4.35% -0.04 500.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 102 967.00 85 413.00 20.55% 94 099.00 9.42%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.30 0.29 3.45% 0.29 3.45%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 273 713.90 3 355 256.90 -2.43% 1 822 580.00 79.62%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 277 128.00 332 714.00 -16.71% 285 271.00 -2.85%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 256 870.00 298 413.00 -13.92% 251 701.00 2.05%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 20 258.00 34 301.00 -40.94% 33 570.00 -39.65%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.09 1.84 13.59% 2.10 -0.48%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.10 2.06 1.94% 2.17 -3.23%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.46 9.42 0.42% 10.95 -13.61%
UK1 B-D - Průmysl celkem (%, SOPR=100, měsíční data) 97.50 110.20 -11.52% 104.70 -6.88%
UK1 F - Stavební produkce (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 104.00 107.10 -2.89% 87.90 18.32%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (%, stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 99.70 110.70 -9.94% 108.80 -8.36%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 27 889.00 29 309.00 -4.84% 26 475.00 5.34%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 947.90 3 972.40 -0.62% 3 880.20 1.74%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 525.00 7 766.00 -15.98% 5 164.00 26.36%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 5 810.00 8 964.00 -35.19% 6 177.00 -5.94%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 27 557.00 -28 961.00 - 195.15% -28 961.00 - 195.15%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 908 524.00 1 887 429.00 1.12% 1 887 429.00 1.12%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 967.00 1 916 390.00 -1.85% 1 916 390.00 -1.85%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2), %) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 106.80 106.30 0.47% 105.10 1.62%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (%, 2010=100, čtvrtletní data) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 3 086 969.40 3 041 122.20 1.51% 2 847 473.80 8.41%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 52 476.30 52 311.40 0.32% 49 650.80 5.69%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 666.10 19 791.80 -0.64% 19 611.20 0.28%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 263 315.40 261 551.90 0.67% 251 718.20 4.61%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 141 962.70 139 658.00 1.65% 149 605.70 -5.11%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 44 004.50 42 939.80 2.48% 45 550.30 -3.39%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 186 504.40 182 730.50 2.07% 184 008.50 1.36%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 42 658.70 41 978.60 1.62% 39 680.10 7.51%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 20 994.30 20 766.30 1.10% 16 464.90 27.51%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 42 334.20 40 884.70 3.55% 46 577.70 -9.11%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 296 708.70 291 724.60 1.71% 218 907.20 35.54%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 388 438.80 380 095.70 2.19% 347 024.80 11.93%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 83 758.30 82 245.30 1.84% 84 541.90 -0.93%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 83 882.80 73 288.60 14.46% 87 077.20 -3.67%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 35 265.80 34 247.10 2.97% 30 420.80 15.93%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTÍ POTŘEBU 1 384 998.10 1 376 907.80 0.59% 1 276 634.10 8.49%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 2 411 176.30 2 378 007.00 1.39% 2 301 894.60 4.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 51 252.10 51 115.40 0.27% 48 532.50 5.60%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 3 041.40 2 897.10 4.98% 6 535.00 -53.46%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 131 196.00 129 666.90 1.18% 140 138.90 -6.38%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKT., PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 81 851.70 81 882.40 -0.04% 86 244.60 -5.09%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 37 674.80 36 438.00 3.39% 36 410.80 3.47%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 148 227.00 145 624.50 1.79% 157 186.00 -5.70%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 25 840.00 25 624.40 0.84% 27 588.10 -6.34%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 14 947.80 14 921.90 0.17% 12 268.10 21.84%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 30 233.90 28 818.40 4.91% 44 249.90 -31.67%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 153 145.40 149 303.60 2.57% 128 260.20 19.40%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 224 719.60 224 295.50 0.19% 208 402.40 7.83%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 50 864.60 49 361.20 3.05% 53 917.70 -5.66%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 62 349.30 50 049.00 24.58% 60 404.70 3.22%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 14 773.40 14 783.00 -0.06% 17 862.10 -17.29%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 1 381 059.20 1 373 225.80 0.57% 1 273 893.60 8.41%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 675 793.10 663 115.30 1.91% 545 579.30 23.87%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 224.10 1 196.00 2.35% 1 118.40 9.45%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 16 624.70 16 894.70 -1.60% 13 076.20 27.14%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 132 119.40 131 885.00 0.18% 111 579.30 18.41%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 60 111.00 57 775.60 4.04% 63 361.20 -5.13%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 6 329.70 6 501.90 -2.65% 9 139.40 -30.74%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 38 277.40 37 106.00 3.16% 26 822.50 42.71%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 16 818.70 16 354.20 2.84% 12 092.00 39.09%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 6 046.50 5 844.40 3.46% 4 196.80 44.07%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 12 100.30 12 066.40 0.28% 2 327.80 419.82%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 143 563.30 142 420.90 0.80% 90 647.00 58.38%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 163 719.20 155 800.10 5.08% 138 622.40 18.10%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 32 893.70 32 884.00 0.03% 30 624.20 7.41%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 21 533.50 23 239.70 -7.34% 26 672.50 -19.27%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 20 492.40 19 464.10 5.28% 12 558.70 63.17%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 3 938.90 3 682.00 6.98% 2 740.50 43.73%

Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ CELKEM 613 584.60 600 042.20 2.26% 504 073.60 21.73%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 179.70 1 150.40 2.55% 1 064.70 10.80%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 16 624.70 16 894.70 -1.60% 12 881.60 29.06%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 126 572.20 126 456.40 0.09% 103 745.80 22.00%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 56 343.10 53 898.40 4.54% 59 589.50 -5.45%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 4 660.00 4 747.20 -1.84% 7 247.00 -35.70%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 32 499.60 31 851.40 2.04% 22 919.20 41.80%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 15 934.40 15 440.80 3.20% 11 122.10 43.27%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 4 861.60 4 628.20 5.04% 2 982.60 63.00%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 8 279.40 8 158.10 1.49% 1 149.00 620.57%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 116 833.50 114 417.50 2.11% 82 972.80 40.81%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 159 344.50 152 554.60 4.45% 135 323.60 17.75%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 30 450.20 30 127.20 1.07% 28 168.40 8.10%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 18 189.50 19 359.60 -6.04% 21 883.90 -16.88%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 18 885.10 17 819.70 5.98% 11 075.70 70.51%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 927.10 2 537.90 15.34% 1 947.70 50.28%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 4 279 629.30 4 141 022.90 3.35% 3 795 635.30 12.75%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 41 854.30 42 411.00 -1.31% 38 694.80 8.17%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 19 251.80 17 944.50 7.29% 16 865.10 14.15%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 243 987.70 243 015.00 0.40% 221 757.70 10.02%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 83 420.30 81 271.50 2.64% 63 079.70 32.25%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 85 793.60 86 190.70 -0.46% 74 453.00 15.23%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 210 764.70 210 220.00 0.26% 176 538.20 19.39%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 66 514.80 64 259.90 3.51% 60 470.10 10.00%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 13 901.90 13 624.00 2.04% 12 510.20 11.12%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 58 676.90 56 584.70 3.70% 51 278.20 14.43%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 425 544.20 368 409.10 15.51% 227 033.10 87.44%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 185 047.50 184 603.90 0.24% 157 474.50 17.51%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 185 521.70 189 331.10 -2.01% 164 209.70 12.98%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 365 291.50 313 821.40 16.40% 442 831.10 -17.51%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 95 425.80 97 023.60 -1.65% 80 028.90 19.24%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 198 632.80 2 172 312.60 1.21% 2 008 411.10 9.47%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 3 863 539.60 3 737 910.00 3.36% 3 339 245.30 15.70%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 40 311.50 41 089.50 -1.89% 36 360.00 10.87%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 18 406.60 17 359.20 6.03% 15 444.00 19.18%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 168 396.30 172 788.10 -2.54% 117 214.00 43.67%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 75 353.30 71 168.00 5.88% 57 192.80 31.75%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 77 132.50 79 555.70 -3.05% 68 131.00 13.21%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 173 256.60 167 744.30 3.29% 128 564.00 34.76%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 57 025.20 54 984.50 3.71% 49 560.90 15.06%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 11 946.90 11 832.40 0.97% 9 813.60 21.74%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 45 988.10 44 304.20 3.80% 35 918.30 28.04%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 371 822.40 324 866.20 14.45% 183 530.30 102.59%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 162 250.40 163 741.80 -0.91% 133 461.10 21.57%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 157 554.70 160 675.60 -1.94% 133 150.50 18.33%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 334 874.20 285 295.60 17.38% 417 824.40 -19.85%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 70 214.20 72 900.50 -3.68% 59 229.30 18.55%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 2 099 006.90 2 069 604.60 1.42% 1 893 851.50 10.83%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 416 089.70 403 112.90 3.22% 456 390.00 -8.83%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 542.90 1 321.50 16.75% 2 334.80 -33.92%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 845.20 585.20 44.43% 1 421.00 -40.52%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 75 591.40 70 226.90 7.64% 104 543.80 -27.69%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 8 067.00 10 103.60 -20.16% 5 886.80 37.04%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 8 661.00 6 635.00 30.54% 6 322.00 37.00%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 37 508.20 42 475.60 -11.69% 47 974.20 -21.82%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 9 489.60 9 275.40 2.31% 10 909.20 -13.01%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 1 955.00 1 791.60 9.12% 2 696.60 -27.50%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 12 688.70 12 280.50 3.32% 15 359.90 -17.39%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 53 721.80 43 542.90 23.38% 43 502.90 23.49%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 22 797.10 20 862.10 9.28% 24 013.40 -5.07%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 27 967.00 28 655.60 -2.40% 31 059.30 -9.96%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 30 417.30 28 525.80 6.63% 25 006.70 21.64%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 25 211.60 24 123.10 4.51% 20 799.60 21.21%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 99 625.90 102 708.00 -3.00% 114 559.60 -13.04%

Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (EUR)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 ODVĚTVÍ 299 212.20 290 353.50 3.05% 332 967.50 -10.14%
UK2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1 419.90 1 216.30 16.74% 2 279.60 -37.71%
UK3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 677.30 435.50 55.52% 1 362.40 -50.29%
UK4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 61 684.80 57 367.40 7.53% 80 234.90 -23.12%
UK5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, VZDUCHU, VODY; ODPADNÍ VODY 7 492.10 8 796.90 -14.83% 5 579.50 34.28%
UK6 F. STAVEBNICTVÍ 7 258.20 5 326.90 36.26% 5 229.00 38.81%
UK7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 28 111.30 32 389.90 -13.21% 35 658.00 -21.16%
UK8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 8 036.00 7 978.10 0.73% 9 041.20 -11.12%
UK9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 1 802.80 1 618.60 11.38% 2 457.90 -26.65%
UK10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 5 834.70 5 565.10 4.84% 7 494.30 -22.14%
UK11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 33 058.60 26 361.00 25.41% 30 053.50 10.00%
UK12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 18 587.40 18 077.80 2.82% 21 286.60 -12.68%
UK13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI 20 821.10 22 324.20 -6.73% 23 268.70 -10.52%
UK14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 29 574.80 27 619.20 7.08% 24 079.50 22.82%
UK15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ 18 382.60 17 412.40 5.57% 16 712.40 9.99%
UK16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY, SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU 56 470.90 57 864.30 -2.41% 68 230.00 -17.23%

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů