Pobočky zahraničních bank (Banky»Aktiva) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 644 894.00 567 406.00 13.66% 502 768.00 28.27%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 271 034.00 215 084.00 26.01% 143 916.00 88.33%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 8 626.00 9 053.00 -4.72% 13 807.00 -37.52%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 4 147.00 5 375.00 -22.85% 6 719.00 -38.28%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 4 479.00 3 678.00 21.78% 7 089.00 -36.82%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 6 294.00 6 349.00 -0.87% 34 451.00 -81.73%
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 6 294.00 6 349.00 -0.87% 34 451.00 -81.73%
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 343 901.00 321 533.00 6.96% 294 375.00 16.82%
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 2 033.00 2 020.00 0.64% 2 032.00 0.05%
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 341 869.00 319 513.00 7.00% 292 343.00 16.94%
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 593.00 607.00 -2.31% 89.00 566.29%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 502.00 500.00 0.40% 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 91.00 107.00 -14.95% 89.00 2.25%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 1 094.00 1 381.00 -20.78% 1 732.00 -36.84%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 10.00 10.00 0.00 11.00 -9.09%
UK25 10. Hmotný majetek 415.00 412.00 0.73% 428.00 -3.04%
UK26 11. Nehmotný majetek 526.00 516.00 1.94% 554.00 -5.05%
UK27 12. Daňové pohledávky 645.00 463.00 39.31% 781.00 -17.41%
UK28 13. Ostatní aktiva 11 755.00 11 998.00 -2.03% 12 624.00 -6.88%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva celkem

ObdobíHodnota
31.03.2017 644 894.00
31.12.2016 567 406.00
30.09.2016 527 217.00
30.06.2016 499 887.00
31.03.2016 502 768.00
31.12.2015 522 535.00
30.09.2015 588 264.00
30.06.2015 560 104.00
31.03.2015 505 286.00
31.12.2014 519 809.00
Další »
Aktiva celkem,Pobočky zahraničních bank

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání

ObdobíHodnota
31.03.2017 271 034.00
31.12.2016 215 084.00
30.09.2016 163 825.00
30.06.2016 140 257.00
31.03.2016 143 916.00
31.12.2015 176 265.00
30.09.2015 171 602.00
30.06.2015 192 738.00
31.03.2015 146 462.00
31.12.2014 179 618.00
Další »
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2017 8 626.00
31.12.2016 9 053.00
30.09.2016 8 350.00
30.06.2016 11 537.00
31.03.2016 13 807.00
31.12.2015 16 381.00
30.09.2015 14 456.00
30.06.2015 17 351.00
31.03.2015 28 603.00
31.12.2014 23 031.00
Další »
Finanční aktiva k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Deriváty k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2017 4 147.00
31.12.2016 5 375.00
30.09.2016 5 628.00
30.06.2016 6 578.00
31.03.2016 6 719.00
31.12.2015 6 705.00
30.09.2015 8 489.00
30.06.2015 8 886.00
31.03.2015 14 272.00
31.12.2014 10 951.00
Další »
Deriváty k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Kapitálové nástroje k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2017 4 479.00
31.12.2016 3 678.00
30.09.2016 2 722.00
30.06.2016 4 959.00
31.03.2016 7 089.00
31.12.2015 9 676.00
30.09.2015 5 967.00
30.06.2015 8 465.00
31.03.2015 14 331.00
31.12.2014 12 080.00
Další »
Dluhové cenné papíry k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky k obchodování

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky k obchodování,Pobočky zahraničních bank

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty,Pobočky zahraničních bank

Realizovatelná finanční aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
30.09.2016 23 486.00
30.06.2016 32 814.00
31.03.2016 34 451.00
31.12.2015 41 575.00
30.09.2015 46 696.00
30.06.2015 39 499.00
31.03.2015 39 026.00
31.12.2014 39 129.00
Další »
Realizovatelná finanční aktiva,Pobočky zahraničních bank

Kapitálové nástroje realizovatelné

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Kapitálové nástroje realizovatelné,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry realizovatelné

ObdobíHodnota
31.03.2017 6 294.00
31.12.2016 6 349.00
30.09.2016 23 486.00
30.06.2016 32 814.00
31.03.2016 34 451.00
31.12.2015 41 575.00
30.09.2015 46 696.00
30.06.2015 39 499.00
31.03.2015 39 026.00
31.12.2014 39 129.00
Další »
Dluhové cenné papíry realizovatelné,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky realizovatelné

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Úvěry a pohledávky realizovatelné,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a jiné pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2017 343 901.00
31.12.2016 321 533.00
30.09.2016 315 181.00
30.06.2016 299 197.00
31.03.2016 294 375.00
31.12.2015 268 202.00
30.09.2015 324 260.00
30.06.2015 294 824.00
31.03.2015 274 746.00
31.12.2014 263 225.00
Další »
Úvěry a jiné pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry neobchodovatelné

ObdobíHodnota
31.03.2017 2 033.00
31.12.2016 2 020.00
30.09.2016 2 006.00
30.06.2016 2 046.00
31.03.2016 2 032.00
31.12.2015 2 019.00
30.09.2015 2 006.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2017 341 869.00
31.12.2016 319 513.00
30.09.2016 313 174.00
30.06.2016 297 151.00
31.03.2016 292 343.00
31.12.2015 266 183.00
30.09.2015 322 254.00
30.06.2015 294 824.00
31.03.2015 274 746.00
31.12.2014 263 225.00
Další »
Úvěry a pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Finanční investice držené do splatnosti

ObdobíHodnota
31.03.2017 593.00
31.12.2016 607.00
30.09.2016 91.00
30.06.2016 95.00
31.03.2016 89.00
31.12.2015 50.00
30.09.2015 198.00
30.06.2015 180.00
31.03.2015 172.00
31.12.2014 104.00
Další »
Finanční investice držené do splatnosti,Pobočky zahraničních bank

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

ObdobíHodnota
31.03.2017 502.00
31.12.2016 500.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 26.00
30.09.2015 25.00
30.06.2015 25.00
31.03.2015 50.00
31.12.2014 51.00
Další »
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti,Pobočky zahraničních bank

Úvěry a pohledávky držené do splatnosti

ObdobíHodnota
31.03.2017 91.00
31.12.2016 107.00
30.09.2016 91.00
30.06.2016 95.00
31.03.2016 89.00
31.12.2015 24.00
30.09.2015 174.00
30.06.2015 155.00
31.03.2015 122.00
31.12.2014 52.00
Další »
Úvěry a pohledávky držené do splatnosti,Pobočky zahraničních bank

Zajišťovací deriváty

ObdobíHodnota
31.03.2017 1 094.00
31.12.2016 1 381.00
30.09.2016 1 679.00
30.06.2016 1 791.00
31.03.2016 1 732.00
31.12.2015 1 297.00
30.09.2015 1 526.00
30.06.2015 1 028.00
31.03.2015 1 815.00
31.12.2014 1 558.00
Další »
Zajišťovací deriváty,Pobočky zahraničních bank

Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 0.00
30.09.2015 0.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů,Pobočky zahraničních bank

Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích

ObdobíHodnota
31.03.2017 10.00
31.12.2016 10.00
30.09.2016 11.00
30.06.2016 11.00
31.03.2016 11.00
31.12.2015 11.00
30.09.2015 12.00
30.06.2015 12.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích,Pobočky zahraničních bank

Hmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2017 415.00
31.12.2016 412.00
30.09.2016 403.00
30.06.2016 410.00
31.03.2016 428.00
31.12.2015 422.00
30.09.2015 389.00
30.06.2015 407.00
31.03.2015 384.00
31.12.2014 398.00
Další »
Hmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Nehmotný majetek

ObdobíHodnota
31.03.2017 526.00
31.12.2016 516.00
30.09.2016 517.00
30.06.2016 544.00
31.03.2016 554.00
31.12.2015 590.00
30.09.2015 609.00
30.06.2015 670.00
31.03.2015 705.00
31.12.2014 732.00
Další »
Nehmotný majetek,Pobočky zahraničních bank

Daňové pohledávky

ObdobíHodnota
31.03.2017 645.00
31.12.2016 463.00
30.09.2016 629.00
30.06.2016 691.00
31.03.2016 781.00
31.12.2015 578.00
30.09.2015 503.00
30.06.2015 733.00
31.03.2015 259.00
31.12.2014 245.00
Další »
Daňové pohledávky,Pobočky zahraničních bank

Ostatní aktiva

ObdobíHodnota
31.03.2017 11 755.00
31.12.2016 11 998.00
30.09.2016 13 046.00
30.06.2016 12 541.00
31.03.2016 12 624.00
31.12.2015 12 087.00
30.09.2015 23 079.00
30.06.2015 12 662.00
31.03.2015 13 115.00
31.12.2014 11 768.00
Další »
Ostatní aktiva,Pobočky zahraničních bank

Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

ObdobíHodnota
31.03.2017 0.00
31.12.2016 0.00
30.09.2016 0.00
30.06.2016 0.00
31.03.2016 0.00
31.12.2015 5 076.00
30.09.2015 4 932.00
30.06.2015 0.00
31.03.2015 0.00
31.12.2014 0.00
Další »
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji,Pobočky zahraničních bank

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Pobočky zahraničních bank (Závazky a vlastní kapitál)
Pobočky zahraničních bank (Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky)
Pobočky zahraničních bank (Výkaz zisku nebo ztráty)
Pobočky zahraničních bank (Kategorizace pohledávek podle kvality)
Pobočky zahraničních bank (Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů)
pobočky zahraničních bank (Počty subjektů)
pobočky zahraničních bank (Počty subjektů)
Pobočky zahraničních bank (Aktiva)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - nové úvěry včetně navýšení - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - refinancované úvěry - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))

Označení stránky: Banky a pobočky zahraničních bank, Aktiva banky, čnb pobočky, seznam zahraničních bank, zahraniční banky

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů