Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.50 2.50 0.00 0.60 316.67%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 1.80 16.67%
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 0.25 0.05 400.00% 0.05 400.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 4.00 4.10 -2.44% 5.30 -24.53%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) -0.33 -0.29 13.79% -0.22 50.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 168 010.00 153 494.00 9.46% 153 471.00 9.47%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.43 0.30 43.33% 0.29 48.28%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 241 753.00 3 243 102.80 -0.04% 1 907 965.60 69.91%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 240 066.00 309 760.00 -22.50% 226 868.00 5.82%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 232 800.00 280 416.00 -16.98% 218 819.00 6.39%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 7 266.00 29 344.00 -75.24% 8 049.00 -9.73%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 1.94 2.05 -5.37% 1.93 0.52%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.11 2.11 0.00 2.10 0.48%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 9.46 9.32 1.50% 10.80 -12.41%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 103.30 103.00 0.29% 86.50 19.42%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 101.80 108.00 -5.74% 87.50 16.34%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.50 104.70 -2.10% 99.40 3.12%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 29 346.00 27 892.00 5.21% 27 272.00 7.60%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 3 990.60 3 952.60 0.96% 3 930.00 1.54%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 8 498.00 6 525.00 30.24% 7 319.00 16.11%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 982.00 5 810.00 20.17% 6 061.00 15.20%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 27 557.00 -28 961.00 - 195.15% -28 961.00 - 195.15%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 908 524.00 1 887 429.00 1.12% 1 887 429.00 1.12%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 880 967.00 1 916 390.00 -1.85% 1 916 390.00 -1.85%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 106.80 106.30 0.47% 105.10 1.62%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.00 110.80 0.18% 109.70 1.19%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 99.10 99.30 -0.20% 99.50 -0.40%
UK2 Rostlinná výroba 99.00 97.80 1.23% 98.30 0.71%
UK3 Živočišná produkce 99.20 101.00 -1.78% 101.00 -1.78%
UK4 Ryby 104.00 96.50 7.77% 99.80 4.21%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 112.50 113.00 -0.44% 93.10 20.84%
UK2 Rostlinná výroba 109.10 108.40 0.65% 92.70 17.69%
UK3 Živočišná produkce 116.50 118.70 -1.85% 93.40 24.73%
UK4 Ryby 102.40 98.30 4.17% 102.20 0.20%

2010=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 122.00 123.10 -0.89% 108.40 12.55%
UK2 Rostlinná výroba 126.60 127.90 -1.02% 116.00 9.14%
UK3 Živočišná produkce 117.90 118.90 -0.84% 101.20 16.50%
UK4 Ryby 107.50 103.40 3.97% 105.00 2.38%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Zemědělská produkce a ryby 103.00 101.50 1.48% 96.80 6.40%
UK2 Rostlinná výroba 99.00 97.90 1.12% 102.90 -3.79%
UK3 Živočišná produkce 108.20 106.20 1.88% 89.80 20.49%
UK4 Ryby 101.60 101.60 0.00 99.60 2.01%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.00 100.20 -0.20% 100.00 0.00
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.10 100.10 0.00 100.00 0.10%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.00 100.10 -0.10% 100.00 0.00
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.00 101.40 -1.38% 100.00 0.00
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.80 87.60 17.35% 100.20 2.59%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 100.00 99.70 0.30% 100.00 0.00
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 104.10 101.90 2.16% 100.00 4.10%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 100.00 100.60 -0.60% 100.00 0.00
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 100.00 100.30 -0.30% 100.00 0.00
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 100.10 100.10 0.00 100.00 0.10%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 98.90 98.90 0.00 100.00 -1.10%
UK2 J 62 Programování a poradenství 101.60 101.60 0.00 101.00 0.59%
UK3 J 63 Informační služby 100.00 100.00 0.00 99.60 0.40%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.70 100.60 0.10% 99.80 0.90%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 101.20 101.20 0.00 100.60 0.60%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 102.90 102.90 0.00 100.30 2.59%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 104.90 102.20 2.64% 102.30 2.54%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 101.20 101.20 0.00 100.30 0.90%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.60 98.60 0.00 97.80 0.82%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 103.50 99.40 4.12% 104.10 -0.58%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 105.30 105.30 0.00 103.10 2.13%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.60 103.60 0.00 101.50 2.07%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 98.80 98.70 0.10% 100.60 -1.79%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 74.00 74.00 0.00 748.00 -90.11%
UK2 J 62 Programování a poradenství 1 279.00 1 279.00 0.00 1 259.00 1.59%
UK3 J 63 Informační služby 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 1 014.00 1 013.00 0.10% 1 007.00 0.70%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 1 115.00 1 115.00 0.00 1 102.00 1.18%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 1 232.00 1 232.00 0.00 1 197.00 2.92%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 1 337.00 1 301.00 2.77% 1 275.00 4.86%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 1 092.00 1 092.00 0.00 1 079.00 1.20%
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 886.00 886.00 0.00 899.00 -1.45%
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 1 157.00 1 111.00 4.14% 1 118.00 3.49%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 1 249.00 1 249.00 0.00 1 186.00 5.31%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 105.00 105.00 0.00 1 014.00 -89.64%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 1 136.00 1 135.00 0.09% 115.00 887.83%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 J 61 Telekomunikační služby 99.50 99.60 -0.10% 100.00 -0.50%
UK2 J 62 Programování a poradenství 100.90 100.90 0.00 101.10 -0.20%
UK3 J 63 Informační služby 100.20 100.10 0.10% 98.50 1.73%
UK4 L 68 Služby v oblasti nemovitostí 100.20 100.10 0.10% 99.30 0.91%
UK5 M 69 Právní a účetnické služby 100.80 100.80 0.00 99.90 0.90%
UK6 M 71 Architektonické a inženýrské služby 100.30 100.10 0.20% 101.50 -1.18%
UK7 M 73 Reklamní služby a průzkum trhu 102.00 101.80 0.20% 101.80 0.20%
UK8 M 74 Ostatní odborné, vědecké a tech.služby 100.60 100.50 0.10% 100.60 0.00
UK9 N 77 Služby v oblasti pronájmu 98.10 98.10 0.00 98.10 0.00
UK10 N 78 Služby v oblasti zaměstnání 100.60 100.70 -0.10% 96.60 4.14%
UK11 N 80 Bezpečnostní a pátrací služby 104.60 104.40 0.19% 101.90 2.65%
UK12 N 81 Služby související se stavbami a úpravou krajiny 103.10 103.00 0.10% 98.90 4.25%
UK13 N 82 Administrat. a jiné podpůrné služby 99.20 99.30 -0.10% 99.50 -0.30%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.20 98.70 0.51% 100.00 -0.80%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.50 99.90 -0.40% 100.80 -1.29%
UK3 1 Nápoje a tabák 99.50 99.40 0.10% 99.60 -0.10%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 97.10 99.40 -2.31% 99.10 -2.02%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 99.50 97.10 2.47% 99.00 0.51%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.40 97.60 1.84% 98.40 1.02%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.90 98.20 0.71% 100.00 -1.10%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.60 99.10 0.50% 100.10 -0.50%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.20 98.50 0.71% 99.90 -0.70%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.40 99.10 0.30% 100.50 -1.09%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 98.80 99.60 -0.80% 96.80 2.07%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 102.70 103.90 -1.15% 96.80 6.09%
UK3 1 Nápoje a tabák 97.20 97.40 -0.21% 103.40 -6.00%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 106.80 109.00 -2.02% 91.20 17.11%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 109.10 108.60 0.46% 84.10 29.73%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 104.70 103.70 0.96% 99.40 5.33%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.50 100.60 -1.09% 90.90 9.46%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.90 101.30 -0.39% 96.40 4.67%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 96.90 97.60 -0.72% 98.00 -1.12%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 98.50 99.60 -1.10% 99.40 -0.91%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.60 98.40 -0.81% 98.80 -1.21%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 107.50 108.00 -0.46% 104.70 2.67%
UK3 1 Nápoje a tabák 128.40 129.10 -0.54% 132.10 -2.80%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 134.70 138.70 -2.88% 126.10 6.82%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 101.50 102.00 -0.49% 93.00 9.14%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 119.50 120.20 -0.58% 114.10 4.73%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 97.90 99.00 -1.11% 98.40 -0.51%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 105.50 105.90 -0.38% 104.60 0.86%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 91.10 91.80 -0.76% 94.00 -3.09%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.30 99.90 -0.60% 100.80 -1.49%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.90 99.80 0.10% 96.30 3.74%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 101.50 101.00 0.49% 95.20 6.62%
UK3 1 Nápoje a tabák 98.50 99.00 -0.51% 101.90 -3.34%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 106.20 104.80 1.34% 87.80 20.96%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 110.50 108.10 2.22% 83.80 31.86%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 107.50 107.00 0.47% 101.40 6.02%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.10 98.30 0.81% 93.20 6.33%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 100.40 100.10 0.30% 95.30 5.35%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 98.80 98.90 -0.10% 97.80 1.02%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 100.30 100.40 -0.10% 98.40 1.93%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 98.90 98.10 0.82% 100.20 -1.30%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 99.80 99.30 0.50% 101.00 -1.19%
UK3 1 Nápoje a tabák 99.50 99.30 0.20% 100.40 -0.90%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 94.90 96.50 -1.66% 100.80 -5.85%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 98.50 95.20 3.47% 100.10 -1.60%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 98.20 98.10 0.10% 98.50 -0.30%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 98.60 98.60 0.00 99.90 -1.30%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 99.10 98.70 0.41% 100.70 -1.59%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 98.80 98.30 0.51% 100.20 -1.40%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.00 98.60 0.41% 100.50 -1.49%

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 99.20 100.50 -1.29% 95.50 3.87%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 104.10 105.40 -1.23% 100.10 4.00%
UK3 1 Nápoje a tabák 102.00 102.90 -0.87% 102.00 0.00
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 108.80 115.60 -5.88% 97.00 12.16%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 104.40 106.00 -1.51% 74.10 40.89%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.40 99.70 -0.30% 93.60 6.20%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 99.70 101.00 -1.29% 93.70 6.40%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 103.30 104.90 -1.53% 96.30 7.27%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 95.80 97.20 -1.44% 98.90 -3.13%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 96.40 97.90 -1.53% 98.20 -1.83%

2005=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 97.40 98.50 -1.12% 98.20 -0.81%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 125.50 125.80 -0.24% 120.60 4.06%
UK3 1 Nápoje a tabák 118.90 119.50 -0.50% 116.60 1.97%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 121.00 127.50 -5.10% 111.20 8.81%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 93.30 94.70 -1.48% 89.40 4.36%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 130.10 132.50 -1.81% 130.90 -0.61%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 91.90 93.20 -1.39% 92.20 -0.33%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 108.00 109.00 -0.92% 104.60 3.25%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 88.90 90.00 -1.22% 92.80 -4.20%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 89.20 90.10 -1.00% 92.50 -3.57%

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CELKEM 101.20 100.90 0.30% 95.20 6.30%
UK2 0 Potraviny a živá zvířata 104.20 103.90 0.29% 98.70 5.57%
UK3 1 Nápoje a tabák 103.20 103.20 0.00 98.70 4.56%
UK4 2 Suroviny s výjimkou paliv 110.90 109.90 0.91% 92.70 19.63%
UK5 3 Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály 108.00 104.70 3.15% 70.90 52.33%
UK6 4 Živočišné a rostlinné oleje 99.60 99.10 0.50% 102.70 -3.02%
UK7 5 Chemikálie a příbuzné výrobky 100.30 99.80 0.50% 94.50 6.14%
UK8 6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 103.30 102.70 0.58% 95.40 8.28%
UK9 7 Stroje a dopravní prostředky 99.00 99.30 -0.30% 99.80 -0.80%
UK10 8 Různé průmyslové výrobky 99.30 99.40 -0.10% 99.10 0.20%

Předchozí období=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 100.20 99.80 0.40% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 98.70 99.50 -0.80% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 100.30 99.80 0.50% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 99.90 100.10 -0.20% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 100.00 100.00 0.00 - -

SOPR=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.40 101.10 0.30% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 101.70 102.90 -1.17% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102.00 101.40 0.59% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 98.70 98.90 -0.20% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.00 101.00 0.00 - -

2015=100, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 98.00 97.80 0.20% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 95.50 96.80 -1.34% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 98.60 98.30 0.31% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 94.70 94.80 -0.11% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 102.60 102.60 0.00 - -

Meziroční klouzavý průměr, měsíční data

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 B,C,D,E ÚHRN 101.00 100.60 0.40% - -
UK2 B NEROSTNÉ SUROVINY 101.00 100.30 0.70% - -
UK3 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 101.60 101.10 0.49% - -
UK4 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA 97.80 97.60 0.20% - -
UK5 E VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD 101.50 101.50 0.00 - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů