Akcie UNIPETROL - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení , příspěvky 141 až 160

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Akcie UNIPETROL - Diskuze k tématu Akcie UNIPETROL


Výpis příspěvků diskuze Akcie UNIPETROL, 141 až 160 (182969)
Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem.
 
přečíst (1) 01.06.16 11:57  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

akcionáři kteří mají alespoň 1 % ZK mohou...

 6.7  d)

... .se domáhat za společnost náhradu újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady , nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy vzniklé společnosti porušením péče řádného hospodáře ..........

 

Q : .. a....stateční z Paulinino udělají co ..?

 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 11:31  pluťan  (146893)

UNIPETROL: Řídí firmu Kindermanagement?????

Mám pocit, že teprve včera skončila vyšetřování Policie.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 11:44  Madagaskar  (140902)

UNIPETROL: Řídí firmu Kindermanagement?????

To, že na příčiny havárií čeká vedení Unipetrolu na policii, dělá přesný obrázek o technické invenci řídících a technických managerů firmy. Doufám, že jim policie také dobře poradí jak se takovým haváriím vyhnout. Možná by i nějaký podpraporčík od PČR jim mohl nainstalovat nějaká čidla a počítačový systém (nebo jednoduchou vypínací páku), aby se ty havárie neopakovaly.

TOTO JE TRAGÉDIE (NEBO KOMEDIE, KTEROU VEDENÍ FIRMY PŘEDVÁDÍ)??

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 11:47  pluťan  (146893)

UNIPETROL: Řídí firmu Kindermanagement?????

Tím jsem myslel, že dříve nesměli ani ceknout.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (2) 01.06.16 13:05  Madagaskar  (140902)

UNIPETROL: Řídí firmu Kindermanagement?????

Nevím, proč by o tom nemohli mluvit (nejde o §124 tr. z.). Spíše si myslím, že se obávají, že by se na haváriích prokázalo jejich zavinění (min ve fázi zanedbání péče řádného hospodáře, nedbalost nebo příprava), a že by šli na dlouhou dobu do tepláků. Jedná se totiž o škodu velkého rozsahu s přitěžujícími okolnostmi (událost v Litvínově nese rysy obecného ohrožení) a platí trestní zákoník:

§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

Odst (2, b) pachatel bude potrestán odnětím svobody až na tři léta (škoda velkého rozsahu)

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti

Odst (3, b)  pachatel bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem (škoda velkého rozsahu)

atd……

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě přečíst (6) 31.05.16 15:50  Tomáš Hájek Jméno 'Tomáš Hájek' používá stále stejný uživatel  tohazavinacseznam.cz  (182469)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti Unipetrol k účasti na nadcházející valné hromadě, podrobnosti viz:

 

www.unipetrol.cz/cs/VztahySInvestory/valna-hromada ...

 

Podali jsme protinávrh k rozdělení zisku za rok 2015, ve kterém požadujeme stejný dividendový výplatní poměr jako u mateřské společnosti PKN Orlen, dividenda by pak činila 13,73 Kč na akcii.

 

Pokud vám není osud vaší investice lhostejný, zúčastněte se. Pokud pro ni nejste ochotni učinit vůbec nic, své akcie raději prodejte.

 

Stále je možné se přidat k naší skupině 64 minoritních akcionářů, viz odkaz níže:

 

https://www.sousede.cz/SMA-UNI

 

PODMÍNKOU VŠAK JE ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ. Pokud se jí nemůžete zúčastnit osobně, mohu vám nabídnout bezplatné zastupování, stačí mi poslat mail na toha@seznam.cz

 

Je nutno odmítnout návrh pozměňující stanovy společnosti. Jsou v něm totiž některá nová omezení pro minoritní akcionáře (délka vystoupení na VH max. 10 minut apod.) a zejména pak umožňuje rozdělení zisku i mezi představenstvo, dozorčí radu a zaměstnance (viz dokument č. 20 - Změna stanov, bod 6, bod 79). S tím zásadně nesouhlasíme, tyto skupiny osob již mají svůj způsob odměňování jasně nastaven a není vůbec nízké. Samotný PKN Orlen ve svých stanovách žádná takováto ustanovení znevýhodňující akcionáře nemá.

 

Majoritní akcionář PKN Orlen má v Unipetrolu podíl 62,99 %, k prosazení změny stanov však potřebuje 2/3 hlasů na valné hromadě, počítají tedy se značnou neúčastí minoritních akcionářů, jak tomu bylo v minulých letech, pojďme jim udělat čáru přes rozpočet.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (6)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 01.06.16 11:30  pluťan  (146893)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

Když porovnám znění nových a starých stanov, nepovažoval bych úpravu odstavce o rozdělení zisku za zásadní změnu, spíš za učesání zvláštního současného znění.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 08:34  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

....schvaluji a přeji kluci  úspěch , přesto , že osobně již dávno nedržím žádný větší balík - jen sybolickou akcii , abych se po létech mohl dostat na VH a podíval se , jak pan Sokol to tam "pěkně řídí ve službách poláků" ....mě již dávno  na...s ... rali....

 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 31.05.16 15:55  Tomáš Hájek Jméno 'Tomáš Hájek' používá stále stejný uživatel  tohazavinacseznam.cz  (182469)

Můj protinávrh v nezkrácené podobě - dokument č. 26 k nadcházející VH

PROTINÁVRH K BODU 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015

 

Vážené představenstvo,

 

jsem toho názoru, že nadále nelze tak výrazně a dlouhodobě diskriminovat akcionáře dceřiné společnosti Unipetrol oproti akcionářům mateřské společnosti PKN Orlen, pokud jde o výplatu dividend. Akcionářům PKN Orlen je totiž na rozdíl od akcionářů společnosti Unipetrol dividenda dlouhodobě vyplácena, a to i přes záporný hospodářský výsledek společnosti PKN Orlen v některých letech. A za rok 2015 obdrží akcionáři PKN Orlen dividendu ve výši 2 zlotých na akcii, což představuje výplatní poměr 35,38 % z konsolidovaného čistého zisku na akcii. Akcionářům společnosti Unipetrol je však navrhována pouze velmi nízká dividenda ve výši 5,52 Kč na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 14,23 % z konsolidovaného čistého zisku.

 

 

V případě Unipetrolu nelze argumentovat procentuálním výnosem z aktuálního či průměrného kurzu akcie na BCPP za minulý rok, jak činí představenstvo společnosti v odpovědi na protinávrh akcionáře ze dne 10.5. 2016, jelikož tento kurz byl právě dlouhodobým nevyplácením dividendy značně deformován a nadále zdaleka neodpovídá vnitřní hodnotě společnosti. Jen v reakci na návrh velmi nízké dividendy učiněný představenstvem společnosti Unipetrol došlo na BCPP k propadu kurzu akcie o cca 7 %. Pro srovnání uvádím, že akcie PKN Orlen se aktuálně obchodují přibližně za 1,3násobek účetní hodnoty a 12násobek poměru P/E, těmto oceňovacím indikátorům by odpovídala cena akcie Unipetrolu 255 Kč, respektive 466 Kč. Na rozdíl od společnosti PKN Orlen však není společnost Unipetrol zadlužena ani neutrpěla výrazné ztráty v souvislosti s propadem cen ropy, jelikož nedisponuje těžební divizí.

 

Aby byla výše uvedená diskriminace odstraněna, navrhuji použít u společnosti Unipetrol za rok 2015 stejný dividendový výplatní poměr jako u společnosti PKN Orlen, a to 35,38 % konsolidovaného čistého zisku, což odpovídá dividendě ve výši 13,73 Kč na akcii.

 

V návaznosti na výše uvedené dále uvádím přesné znění mého protinávrhu v podobě, o které lze na valné hromadě hlasovat:

 

Usnesení:

 

„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. vyplacení dividendy z nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč a dále z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 346 652 510,39 Kč. Celková částka přiznaná akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 2 489 726 309,72 Kč. Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 13,73 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

 

Dividenda je splatná dne 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 21. září 2019.“

 

Zdůvodnění:

 

„Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti. Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.“

 

S tímto mým protinávrhem se ztotožňuje i dalších 63 akcionářů společnosti Unipetrol, z nichž budu několik desítek zastupovat na nadcházející valné hromadě společnosti, a další se zúčastní osobně. Věřím, že tento protinávrh by mohl být přijatelným kompromisem i pro ostatní akcionáře společnosti Unipetrol.

 

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Hájek

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.

 

V Praze dne 23.5. 2016

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 09:09  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

a máme tu Negativní postoj předstvaenstva Unipetrolu ...!

Stanovisko představenstva

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. k návrhu akcionáře Ing. Tomáše Hájka konstatuje:

1. Návrh představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. ohledně rozdělení zisku z roku 2015 je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2016. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. svůj návrh zdůvodňuje následovně:

Představenstvo se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby tak zajistilo stabilní výplatu dividend a vytvořili možnost nepřetržitého růstu dividend i v budoucnu. Představenstvo věří, že příznivé makroekonomické prostředí posledních dvou let, které naštěstí nebylo narušeno mimořádnou událostí v srpnu roku 2015, umožnilo po 8 letech, kdy společnost svým akcionářům nebylo vůbec schopna rozdělit zisk, vrátit společnost do pozice pravidelného plátce dividend. Navržená a vyvážená výše dividendy umožňuje společnosti zachovat si schopnost financování několika probíhajících projektů zaměřených na rozvoj podnikání, včetně největšího petrochemického projektu v historii České republiky, stavby nové polyetylenové jednotky, která zcela jistě přispěje k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Návrh představenstva na rozdělení zisku zdůrazňuje, že společnost UNIPETROL, a.s. si klade za cíl zajistit odpovídající úroveň likvidity společnosti, nutné k tomu, aby mohlo být financováno opětovné zprovoznění etylenové jednotky v Litvínově po největší průmyslové mimořádné události v historii společnosti UNIPETROL, a.s. I přes využití komplexní pojistné smlouvy a také v důsledku časového nesouladu mezi platbami za obnovu a výplatou pojistného plnění, zabere snaha o urychlené navrácení etylenové jednotky do provozu mimořádně velké množství času managementu a bude mít nepříznivý vliv na pracovní kapitál. Představenstvo rovněž vzalo v úvahu nejrůznější finanční rizika vyplývající z proměnlivého a nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Náhlé změny cen ropy či změny základních platebních podmínek mohou velmi rychle zhoršit platební pozici společnosti. Představenstvo si je také vědomé skutečnosti, že návrh na výplatu převyšující 3,6 % průměrné hodnoty akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v roce 2015 se pohybuje v rozmezí jiných výplat dividend v regionu a představuje zajímavý výnos pro její akcionáře ve srovnání s prostředím nízkých úrokových sazeb či s návratností alternativních investic.

2. Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k protinávrhu akcionáře negativní stanovisko.

 

 Unipetrol, a.s.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 12:59  Ratko  (176310)

jejich argumenty jak ze školky

"umožnilo po 8 letech, kdy společnost svým akcionářům nebylo vůbec schopna rozdělit zisk, vrátit společnost do pozice pravidelného plátce dividend"1)společnost by zisk vyplácet mohla i dřív, jenom ho nebyla OCHOTNA vyplácet2)o pravidelném placení dividend něco vykládejte, až když se tak skutečně stane"Náhlé změny cen ropy či změny základních platebních podmínek mohou velmi rychle zhoršit platební pozici společnosti."3)stejně tak ji mohou zlepšit (to se i stalo) a výsledek ? ..."návrh na výplatu převyšující 3,6 % průměrné hodnoty akcie ... představuje zajímavý výnos" 4) výnos 0.44% ročně, opravdu zajímavé"I přes využití komplexní pojistné smlouvy a také v důsledku časového nesouladu mezi platbami za obnovu a výplatou pojistného plnění .."5) OK, tak dovalte ještě mimořádné divi podmíněné příchodem plnění na účet :)

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 09:10  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

a máme tu Negativní postoj představenstva Unipetrolu ...!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 01.06.16 09:36  pepa2  (171895)

a máme tu Negativní postoj představenstva Unipetrolu ...!

nějak tam v té poslení větě vypadlo, že po 8 letech bez dividend je vlastně  prům.div.výnos 3,6/8 = 0,45 %  

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 31.05.16 14:22  Lord Jura  (182468)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

Mám smůlu všechno jsem prodal..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 31.05.16 14:27  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

..prdlačku máš smůlu .... nebude ani ta za 5 kaček .......... Obě rafinérky stojí !

.kluci z JaT si dělaj kozy .....a Sokolík je na VH "umyje" jak malé kozičky.......:-)) ..žádně "dojení" nebude !

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (4) 26.05.16 16:04  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

bude Benzina nakupovat paliva u Slovnaftu ..?

.......MOL  ..? ..OMW ..?  ..PKN ..?

 

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (5) 26.05.16 15:44  Lord Jura  (182401)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Situace je vážná- nepodléhejte panice 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (2) 27.05.16 10:51  melancholik  matyas66zavinacseznam.cz  (179160)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Nějak mi uniká, proč teď vůbec někdo Unipetrol nakupuje. Dividenda nebude žádná a momentálně vlastně ani nic neprodukuje. Tak snad že by přišly lepší časy? Jen aby to spíše nebylo už jen na věčné časy.

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (3) 26.05.16 15:22  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

. prodávejte Allianz....!

.ta pojišťovna  Z K R A CH U J E ...!

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 01.06.16 08:45  achjo Nejlépe hodnocený autor  (174136)

.mají v Allianz....též našlápnuto ..?

Curych - Martin Senn, bývalý výkonný ředitel největší švýcarské pojišťovny Zurich Insurance, spáchal minulý měsíc ve věku 59 let sebevraždu. ( Senn opustil Zurich Insurance na začátku loňského prosince) . Po výbuchu chemického skladiště v Číně v loňském srpnu švýcarská pojišťovna přišla o 275 milionů dolarů a její čtvrtletní zisk klesl o 79 procent ..!

Podle listu Wall Street Journal jde už o druhého top manažera této pojišťovny, který si v posledních třech letech vzal život. V srpnu 2013 spáchal sebevraždu finanční ředitel Zurich Insurance Pierre Wauthier, bylo mu 53 let. Zanechal vzkaz, v němž obvinil tehdejšího předsedu představenstva skupiny Josefa Ackermanna za to, že v pojišťovně vytvořil "neúnosně stresující prostředí". Ten jakékoli pochybení opřel, po Wauthierově smrti ale z funkce odešel.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Diskuze Akcie UNIPETROL, další stránky: « Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi Akcie UNIPETROL

Akcie UNIPETROL - zdrojová stránka k tématu diskuze Akcie UNIPETROL.

Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem. - zasílání jednotlivých názorů diskuze nebo denního přehledu diskuze Akcie UNIPETROL na email.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu Akcie UNIPETROL.


 Burza Prime 16:27 
Název Kurz Změna
 CETV CME  56.75  -0.44% 
 ČEZ  469.00  -0.21% 
 ERSTE GROUP BANK  635.20  -1.93% 
 FORTUNA  88.95  +0.06% 
 KOFOLA ČS  438.90  +0.21% 
 KOMERČNÍ BANKA  958.90  -0.43% 
 MONETA MONEY BANK  74.65  -1.06% 
 O2 C.R.  242.00  +1.26% 
 PEGAS NONWOVENS  801.00  -0.99% 
 PHILIP MORRIS ČR  13 290.00  +0.83% 
 UNIPETROL  173.20  -0.52% 
 VIG  476.50  -1.73% 
Komodity online
 Ropa 42.63 USD 28.07   
 Zlato 1334.20 USD 28.07   
 Stříbro 20.26 USD 28.07   
 Káva 142.10 USD 28.07   
 Cukr 18.80 USD 28.07   
 Bavlna 72.97 USD 28.07   

Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů