Akcie UNIPETROL - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení , příspěvky 121 až 140

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Akcie UNIPETROL - Diskuze k tématu Akcie UNIPETROL


Výpis příspěvků diskuze Akcie UNIPETROL, 121 až 140 (182943)
Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem.
 
spíše nečíst (2) 01.06.16 11:30  pluťan  (146893)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

Když porovnám znění nových a starých stanov, nepovažoval bych úpravu odstavce o rozdělení zisku za zásadní změnu, spíš za učesání zvláštního současného znění.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 08:34  achjo  (174136)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

....schvaluji a přeji kluci  úspěch , přesto , že osobně již dávno nedržím žádný větší balík - jen sybolickou akcii , abych se po létech mohl dostat na VH a podíval se , jak pan Sokol to tam "pěkně řídí ve službách poláků" ....mě již dávno  na...s ... rali....

 

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (5) 31.05.16 15:55  Tomáš Hájek Jméno 'Tomáš Hájek' používá stále stejný uživatel  tohazavinacseznam.cz  (182469)

Můj protinávrh v nezkrácené podobě - dokument č. 26 k nadcházející VH

PROTINÁVRH K BODU 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015

 

Vážené představenstvo,

 

jsem toho názoru, že nadále nelze tak výrazně a dlouhodobě diskriminovat akcionáře dceřiné společnosti Unipetrol oproti akcionářům mateřské společnosti PKN Orlen, pokud jde o výplatu dividend. Akcionářům PKN Orlen je totiž na rozdíl od akcionářů společnosti Unipetrol dividenda dlouhodobě vyplácena, a to i přes záporný hospodářský výsledek společnosti PKN Orlen v některých letech. A za rok 2015 obdrží akcionáři PKN Orlen dividendu ve výši 2 zlotých na akcii, což představuje výplatní poměr 35,38 % z konsolidovaného čistého zisku na akcii. Akcionářům společnosti Unipetrol je však navrhována pouze velmi nízká dividenda ve výši 5,52 Kč na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 14,23 % z konsolidovaného čistého zisku.

 

 

V případě Unipetrolu nelze argumentovat procentuálním výnosem z aktuálního či průměrného kurzu akcie na BCPP za minulý rok, jak činí představenstvo společnosti v odpovědi na protinávrh akcionáře ze dne 10.5. 2016, jelikož tento kurz byl právě dlouhodobým nevyplácením dividendy značně deformován a nadále zdaleka neodpovídá vnitřní hodnotě společnosti. Jen v reakci na návrh velmi nízké dividendy učiněný představenstvem společnosti Unipetrol došlo na BCPP k propadu kurzu akcie o cca 7 %. Pro srovnání uvádím, že akcie PKN Orlen se aktuálně obchodují přibližně za 1,3násobek účetní hodnoty a 12násobek poměru P/E, těmto oceňovacím indikátorům by odpovídala cena akcie Unipetrolu 255 Kč, respektive 466 Kč. Na rozdíl od společnosti PKN Orlen však není společnost Unipetrol zadlužena ani neutrpěla výrazné ztráty v souvislosti s propadem cen ropy, jelikož nedisponuje těžební divizí.

 

Aby byla výše uvedená diskriminace odstraněna, navrhuji použít u společnosti Unipetrol za rok 2015 stejný dividendový výplatní poměr jako u společnosti PKN Orlen, a to 35,38 % konsolidovaného čistého zisku, což odpovídá dividendě ve výši 13,73 Kč na akcii.

 

V návaznosti na výše uvedené dále uvádím přesné znění mého protinávrhu v podobě, o které lze na valné hromadě hlasovat:

 

Usnesení:

 

„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. vyplacení dividendy z nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč a dále z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 346 652 510,39 Kč. Celková částka přiznaná akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 2 489 726 309,72 Kč. Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 13,73 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

 

Dividenda je splatná dne 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 21. září 2019.“

 

Zdůvodnění:

 

„Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti. Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.“

 

S tímto mým protinávrhem se ztotožňuje i dalších 63 akcionářů společnosti Unipetrol, z nichž budu několik desítek zastupovat na nadcházející valné hromadě společnosti, a další se zúčastní osobně. Věřím, že tento protinávrh by mohl být přijatelným kompromisem i pro ostatní akcionáře společnosti Unipetrol.

 

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Hájek

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.

 

V Praze dne 23.5. 2016

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (5)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 09:09  achjo  (174136)

a máme tu Negativní postoj předstvaenstva Unipetrolu ...!

Stanovisko představenstva

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. k návrhu akcionáře Ing. Tomáše Hájka konstatuje:

1. Návrh představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. ohledně rozdělení zisku z roku 2015 je uveden v pozvánce na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2016. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. svůj návrh zdůvodňuje následovně:

Představenstvo se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby tak zajistilo stabilní výplatu dividend a vytvořili možnost nepřetržitého růstu dividend i v budoucnu. Představenstvo věří, že příznivé makroekonomické prostředí posledních dvou let, které naštěstí nebylo narušeno mimořádnou událostí v srpnu roku 2015, umožnilo po 8 letech, kdy společnost svým akcionářům nebylo vůbec schopna rozdělit zisk, vrátit společnost do pozice pravidelného plátce dividend. Navržená a vyvážená výše dividendy umožňuje společnosti zachovat si schopnost financování několika probíhajících projektů zaměřených na rozvoj podnikání, včetně největšího petrochemického projektu v historii České republiky, stavby nové polyetylenové jednotky, která zcela jistě přispěje k budoucímu růstu hodnoty pro akcionáře. Návrh představenstva na rozdělení zisku zdůrazňuje, že společnost UNIPETROL, a.s. si klade za cíl zajistit odpovídající úroveň likvidity společnosti, nutné k tomu, aby mohlo být financováno opětovné zprovoznění etylenové jednotky v Litvínově po největší průmyslové mimořádné události v historii společnosti UNIPETROL, a.s. I přes využití komplexní pojistné smlouvy a také v důsledku časového nesouladu mezi platbami za obnovu a výplatou pojistného plnění, zabere snaha o urychlené navrácení etylenové jednotky do provozu mimořádně velké množství času managementu a bude mít nepříznivý vliv na pracovní kapitál. Představenstvo rovněž vzalo v úvahu nejrůznější finanční rizika vyplývající z proměnlivého a nepředvídatelného makroekonomického prostředí. Náhlé změny cen ropy či změny základních platebních podmínek mohou velmi rychle zhoršit platební pozici společnosti. Představenstvo si je také vědomé skutečnosti, že návrh na výplatu převyšující 3,6 % průměrné hodnoty akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v roce 2015 se pohybuje v rozmezí jiných výplat dividend v regionu a představuje zajímavý výnos pro její akcionáře ve srovnání s prostředím nízkých úrokových sazeb či s návratností alternativních investic.

2. Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k protinávrhu akcionáře negativní stanovisko.

 

 Unipetrol, a.s.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 12:59  Ratko  (176310)

jejich argumenty jak ze školky

"umožnilo po 8 letech, kdy společnost svým akcionářům nebylo vůbec schopna rozdělit zisk, vrátit společnost do pozice pravidelného plátce dividend"1)společnost by zisk vyplácet mohla i dřív, jenom ho nebyla OCHOTNA vyplácet2)o pravidelném placení dividend něco vykládejte, až když se tak skutečně stane"Náhlé změny cen ropy či změny základních platebních podmínek mohou velmi rychle zhoršit platební pozici společnosti."3)stejně tak ji mohou zlepšit (to se i stalo) a výsledek ? ..."návrh na výplatu převyšující 3,6 % průměrné hodnoty akcie ... představuje zajímavý výnos" 4) výnos 0.44% ročně, opravdu zajímavé"I přes využití komplexní pojistné smlouvy a také v důsledku časového nesouladu mezi platbami za obnovu a výplatou pojistného plnění .."5) OK, tak dovalte ještě mimořádné divi podmíněné příchodem plnění na účet :)

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (1) 01.06.16 09:10  achjo  (174136)

a máme tu Negativní postoj představenstva Unipetrolu ...!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:
přečíst (2) 01.06.16 09:36  pepa2  (171895)

a máme tu Negativní postoj představenstva Unipetrolu ...!

nějak tam v té poslení větě vypadlo, že po 8 letech bez dividend je vlastně  prům.div.výnos 3,6/8 = 0,45 %  

Dosavadní doporučení: přečíst (2)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 31.05.16 14:22  Lord Jura  (182468)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

Mám smůlu všechno jsem prodal..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 31.05.16 14:27  achjo  (174136)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

..prdlačku máš smůlu .... nebude ani ta za 5 kaček .......... Obě rafinérky stojí !

.kluci z JaT si dělaj kozy .....a Sokolík je na VH "umyje" jak malé kozičky.......:-)) ..žádně "dojení" nebude !

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (4) 26.05.16 16:04  achjo  (174136)

bude Benzina nakupovat paliva u Slovnaftu ..?

.......MOL  ..? ..OMW ..?  ..PKN ..?

 

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (5) 26.05.16 15:44  Lord Jura  (182401)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Situace je vážná- nepodléhejte panice 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (2) 27.05.16 10:51  melancholik  matyas66zavinacseznam.cz  (179160)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Nějak mi uniká, proč teď vůbec někdo Unipetrol nakupuje. Dividenda nebude žádná a momentálně vlastně ani nic neprodukuje. Tak snad že by přišly lepší časy? Jen aby to spíše nebylo už jen na věčné časy.

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (3) 26.05.16 15:22  achjo  (174136)

. prodávejte Allianz....!

.ta pojišťovna  Z K R A CH U J E ...!

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (3)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 01.06.16 08:45  achjo  (174136)

.mají v Allianz....též našlápnuto ..?

Curych - Martin Senn, bývalý výkonný ředitel největší švýcarské pojišťovny Zurich Insurance, spáchal minulý měsíc ve věku 59 let sebevraždu. ( Senn opustil Zurich Insurance na začátku loňského prosince) . Po výbuchu chemického skladiště v Číně v loňském srpnu švýcarská pojišťovna přišla o 275 milionů dolarů a její čtvrtletní zisk klesl o 79 procent ..!

Podle listu Wall Street Journal jde už o druhého top manažera této pojišťovny, který si v posledních třech letech vzal život. V srpnu 2013 spáchal sebevraždu finanční ředitel Zurich Insurance Pierre Wauthier, bylo mu 53 let. Zanechal vzkaz, v němž obvinil tehdejšího předsedu představenstva skupiny Josefa Ackermanna za to, že v pojišťovně vytvořil "neúnosně stresující prostředí". Ten jakékoli pochybení opřel, po Wauthierově smrti ale z funkce odešel.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (5) 26.05.16 14:35  achjo  (174136)

likvidace Uni....

..popolsku "pod dohledem"  ex.min.Kočára

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (5)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (4) 26.05.16 14:01  achjo  (174136)

Havárie vyřadila rafinérii v Kralupech !

Jen na částečný výkon jede od loňského výbuchu v litvínovské chemičce Unipetrolu tamní rafinérie, vyrábějící naftu

Zdroj: byznys.lidovky.cz/havarie-vyradila-z-provozu-rafin ...

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (4) 26.05.16 14:03  achjo  (174136)

Byla odstavena celá výroba kralupské rafinérie..!

                 celá.......ááááááá

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (5) 26.05.16 15:20  achjo  (174136)

Kvůli výbuchu .....! výbuchu.. ?

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (4) 26.05.16 15:34  achjo  (174136)

.....! Výbuchu.. ?

........

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (5) 26.05.16 14:04  achjo  (174136)

Petrolejářské firmy ještě nemají o důsledcích a rozsahu škod přesné informace.

         ještě stále...........stále..........ještě........:-)))

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (5)
Vaše doporučení:


Diskuze Akcie UNIPETROL, další stránky: « Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi Akcie UNIPETROL

Akcie UNIPETROL - zdrojová stránka k tématu diskuze Akcie UNIPETROL.

Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem. - zasílání jednotlivých názorů diskuze nebo denního přehledu diskuze Akcie UNIPETROL na email.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu Akcie UNIPETROL.


 Burza Prime 16:27 
Název Kurz Změna
 CETV CME  54.00  +1.03% 
 ČEZ  404.00  +1.99% 
 ERSTE GROUP BANK  539.70  +5.72% 
 FORTUNA  85.00  -1.16% 
 KOFOLA ČS  440.00  +1.85% 
 KOMERČNÍ BANKA  888.20  +1.20% 
 MONETA MONEY BANK  70.50  +1.44% 
 O2 C.R.  219.30  -0.63% 
 PEGAS NONWOVENS  799.90  +0.36% 
 PHILIP MORRIS ČR  12 329.00  +0.36% 
 PLG LOBKOWICZ  206.20  0.00% 
 UNIPETROL  171.90  +1.72% 
 VIG  465.00  +2.11% 
Komodity online
 Ropa 48.64 USD 28.06   
 Zlato 1314.80 USD 28.06   
 Stříbro 17.85 USD 28.06   
 Káva 139.45 USD 28.06   
 Cukr 19.82 USD 28.06   
 Bavlna 65.94 USD 28.06   

Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů