! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !


Výpis příspěvků diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, 1 až 20 (46435)
Zasílání diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.
 
spíše nečíst (1) 23.06.17 09:04  čekatel  (178055)

Půjčka

KAREL ... tak jsem tě podcenil . Máš  TO vymyšlení opravdu "geniálně " .   Ale to měl i Krejčíř , Pitr , atd. ...oprava . vymyšleno  .

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 23.06.17 09:03  čekatel  (178055)

Půjčka

KAREL ... tak jsem tě podcenil . Máš  TO vymyšlení opravdu "geniálně " .   Ale to měl i Krejčíř , Pitr , atd.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (13) 22.06.17 14:16  Karel 4747  (186678)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Čekateli a to je právě tvůj problém. Nejhorší je, že to na sebe ještě napíšeš.

Dosavadní doporučení: přečíst (13)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (13) 22.06.17 16:00  honors  (183943)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Proč se Častorál nedostavil na VH, aby akcionářům podal informace ??

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (13)
Vaše doporučení:
přečíst (8) 22.06.17 16:12  PK  (183558)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Ještě jedna prosba: nešlo by stránky hphas využít například k tomu, abyste informovali, že došlo ke změně složení v představenstvu a dozorčí radě a k tomu, abyste uvedli, kdo je teď předsedou představenstva a předsedou dozorčí rady? Podobně, když je tam zpráva likvidátorů, nemohly by tam být i zprávy představenstva a dozorčí rady?

Dosavadní doporučení: přečíst (8)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (7) 22.06.17 16:08  PK  (183558)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

To už se řešilo na: www.osma1997.cz/aktuality/default.aspx

Spíše by mě zajímalo, co předloží noví likvidátoři finančnímu úřadu do 30.6.2017 jako daňové přiznání za rok 2016, zda došlo k výkonu předběžného opatření, například exekucí, a samozřejmě, jak chtějí bránit nekonečnému řetězení insolvenčních návrhů a cyklení pohledávek, když například nyní Matějka chce získat peníze, které půjčil Behro, formou výkonu exekuce nového účtu, ale zároveň chce úvěr pravděpodobně z těchto peněz refinancovat, takže ve finále pak bude opět věřitelem on ...

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (7)
Vaše doporučení:

přečíst (17) 20.06.17 13:51  karel4747  (186657)

šaklové vyjí ale karavana jde dál

Myslím, že okolo HPH se takovýchto šikulů pohybuje bezpočet a jak je vidět i z postupu nových likvidátorů, kteří situaci a své šance velmi rychle pochopili, budou tito vejlupci jenom přibývat. Porcuje se medvěd, přestože ho ještě nikdo neviděl, rozděluje se něco a neví se kde to je. Jasno má pouze jediná persona a to je Ševčík a jeho kámoši, kteří chápou, že je to jejich poslední šance a pokud přes nové likvidátory neprotlačí co potřebují, zavře se voda a spadne klec. Že tam stávající likvidátoři nedohlídnou to je přeci jejich věc a problém a slibem nezarmoutíš jak se v Čechách říká.

Dosavadní doporučení: přečíst (17)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (20) 20.06.17 20:37  čekatel  (178055)

šaklové vyjí ale karavana jde dál

Karel ... zvolil sis (ve spolupráci s Častorálem ) tu nesprávnou stranu . Myslel jsem , že seš chytřejší "podnikatel " .

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (20)
Vaše doporučení:

přečíst (16) 20.06.17 12:15  Karel 4747  (186678)

šakalové vyjí ale karavana jde dál.

Čekatel nám otevřel oči a našel viníka. Čekateli to je opravdu průlomové. Já jsem si dosud myslel, že noví likvidátoři jsou odborníci, insolvenc´ční správci a ví co mají dělat ne?

Dosavadní doporučení: přečíst (16)
Vaše doporučení:

přečíst (39) 15.06.17 12:58  Karel 4747  (186678)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Když se podíváme na informace od pí. Chvatíkové k činnosti správce Trustů od počátku správy zveřejněné doktorem, úloze Ševčíka, Širokého a Druhé strategické, jak byly naše prašule v rozporu se zakladatelskou smlouvou v nich odkláněny, m.j. na Slovensko a zde pak optimalizovány ruku v ruce s Vostrým po likvidaci DR Brlize, jeví se odvolání ředitelů HPH Cayman a Daventree Trustes novými likvidátory jako logické a potřebné. Přeci v nich nenechají ředitele, kteří znají historii Trustů a podíleli na žalobních návrzích na Kypru na odvolání správce a protektora. A to že chce Ševčík prašule za správu Trustů? Čtyři nezávislé zdroje, Chvatíková, Častorál, ředitelé HPH Cayman a nucený správce uvádí, že Ševčík přerozděloval potřebným až se mu od rukou prášilo. To však nechává naše dva likvidátory v klidu. Dnes se jeví ze strany likvidátorů snaha o optimalizaci situace v HPH, kdy HPH zavazují nevýhodnými smlouvami, odvolávají kde koho, angažují Lojdovou a nechávají Ševčíka a spol. v pohodě. V čí prospěch je jasné……..A co Staněk s Maternou? Staněk píše své hámotiny na Osma a Materna je v hlubokém pokleku a plní od Jiříka co je mu uloženo. Teď bude mít však starostí až až, když bude muset Jiříkovi zdůvodňovat, že jeho investice do HPH skrze půjčku a Behra je nejistá investice navíc, kdyř se začínají akcíci ptát proč a v čí prospěch se tak stalo.

Dosavadní doporučení: přečíst (39)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (20) 19.06.17 10:14  Jirka akc.  (172254)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

V ISIRU se dnes píše, že odvolavatel proti zastavení IS návrhu udělal nějaké školácké chyby

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (20)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (34) 15.06.17 21:54  čekatel  (178055)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Že by vydírání ( jak to kdysi označil Nový u Matějky , Hodiny a Punara) skončílo tentokrát neúspěchem ?

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (34)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (29) 16.06.17 21:47  PK  (183558)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Jak to fungovalo, je vidět z textu, který kdysi sdělil soudu současný člen představenstva, pan Sedláček:

Mohu říci, že určitě ing. Vostrý a další členové orgánu společnosti rozhodně neměli zájem na tom, aby se akcionáři dozvěděli o některých krocích jak ing. Vostrého, případně dalších orgánů společnosti, kdy docházelo k tomu, byl jsem o tom informován, že určité skupiny akcionářů, které nevíce se ozývaly nebo vyjadřovaly nějakou nespokojenost, byly případně upláceny nebo jim byly prodávány akcie za výhodnější hodnotu nebo vykupovány akcie za výhodnější hodnotu než kterou tehdy aktuálně měly a jednalo se zejména o skupinu vedenou Pavlem Matějkou a v podstatě jsem byl informován o tom, že takto bylo jednání ve vztahu k těmto akcionářům zejména proto, aby případně na určitých jednáních nebo valných hromadách byl klid nebo, aby tyto hlasy tam nebyly nějak zřetelně prezentovány, tak, aby nemohlo dojít k některým krokům. Vím například o tom, že minimálně ve dvou případech došlo k výplatě l. částky asi ,- Kč, kdy ta prvá částka měla být vyplacena prostřednictvím ing. Vostrého a druhá částka asi ,- švýcarských franků, kdy v tom prvém případě se hovořilo o tom, že tam figuruje nějaký prostředník z Německa. V tom druhém případě už v podstatě bylo zřejmé, že je to prostřednictvím ing. Vostrého přímo. Já mám určité doklady k tomu, že toto moje tvrzení je pravdivé a účastnil jsem se i jednání ze kterého předkládám smlouvu o úschově, kdy tam za určitých podmínek bylo přislíbeno, že Pavlu Matějkovi dojde k vyplacení částech zde uvedených, kdy toto bylo podmíněno tím, že například dojde ke zpětvzetí žalob, které jsou zde specifikovány. Nebo, pokud se tam vyskytuje moje jméno, tak mělo dojít ke zpětvzetí trestního oznámení, bez ohledu na to, že takové podání učinit jsem ani nemohl, s těmi účinky zastavení toho trestního stíhání a po té, kdyby tyto kroky byly doloženy a potvrzeny mělo dojít k uvolnění těchto finančních prostředků z úschovy. Podle mých informací k tomu skutečně došlo

docplayer.cz/2087585-Protokol-o-jednani-dale-se-ko ...

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (29)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (28) 16.06.17 21:58  PK  (183558)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Vypadly tam ty částky, v textu nad přepisem je 10 milionů Kč a 600 tisíc švýcarských franků.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (28)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (29) 17.06.17 09:30  reakce  (187161)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Nejak k tomu schází tabulka vydaju na nákup akcií. 103.800 t. je pouze trzba. Pokud byl vydaj na nakup akcií pred 20 lety napr. 103.000 t. tak zisk byl 0,8 mil. Stejne tak nebyl zverejnen prijmovy doklad, zda skutečne nejaké hotovost byla predána, protože Sedláček soudu žádné písemné dukazy nepredložil. Ani soudu nerekl, kdo a v jaké vyši si mel udajnou hotovost rozdelit. Takže tato 20 let stará info nic nového neprineslo. Nekdy až v podrobnych detailech je skutečná pravda

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (29)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (23) 18.06.17 18:56  čekatel  (178055)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Jeden z těch třech jmenovaných argumentoval tím , že to není žádné vydírání ale jen a jen podnikání  . Takto se " podnikalo "  a vydělávaly těžké peníze za KP .

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (23)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (20) 19.06.17 08:44  reakce  (187161)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Jinak Karel4747 se myli v tom, že Jirík je nervozní. Ten je uplne v klidu, protože ve skutečnosti tech 23 až 30 mil nejsou peníze jeho, ale Ševčíkovi party a pres Jiríka s Behrem to jenom proteklo

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (20)
Vaše doporučení:
přečíst (15) 20.06.17 10:25  Karel 4747  (186678)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

V reakci na reakci se domnívám, že vzhledem k tomu, že do HPH vstoupilo státní zastupitelství a původní likvidátor řešil legalizaci výnosů, bude penězovod Ševčík- Jiřík-Behro jistě zajímat policii, vezmeme-li v úvahu, že noví likvidátoři postupují jak postupují. Bohužel informace nejsou a původní likvidátor neinformuje což je ku škodě věci. Jak to vypadá tak jedině doktor se angažuje. Co by zajímalo, jak chtějí noví likvidátoři ochránit tyto prašule před exekutorem Matějky, který po nich jistě skočí když insolvence skončila.

Dosavadní doporučení: přečíst (15)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (17) 20.06.17 11:54  čekatel  (178055)

šakalové vyjí ale karavana jde dál

Opět za pomocí Častorála se zdrží reálné řešení "nějaké" výplaty akcionářům .

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (17)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem. - zasílání jednotlivých názorů diskuze nebo denního přehledu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! na email.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:27 
Název Kurz Změna
 CETV CME  97.00  -1.02% 
 ČEZ  434.00  -0.91% 
 ERSTE GROUP BANK  828.30  -1.00% 
 FORTUNA  125.50  -0.40% 
 KOFOLA ČS  430.70  +0.16% 
 KOMERČNÍ BANKA  901.10  -0.87% 
 MONETA MONEY BANK  76.05  -1.23% 
 O2 C.R.  285.00  +0.71% 
 PEGAS NONWOVENS  914.90  +0.32% 
 PHILIP MORRIS ČR  14 550.00  -1.66% 
 UNIPETROL  283.00  0.00% 
 VIG  645.70  -0.65% 
Komodity online
 Ropa 45.65 USD 23.06   
 Zlato 1256.60 USD 23.06   
 Stříbro 16.72 USD 23.06   
 Káva 120.25 USD 23.06   
 Cukr 13.02 USD 23.06   
 Bavlna 67.26 USD 23.06   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů